Biblija Hrvatski

Poslanica Rimljanima 10

1Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi židovi spase.

2Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju

3jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon - te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji.

4Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.

Spasenje je za svakoga

5O pravednosti koja dolazi po Zakonu Mojsije piše:
'Tko je vrši, u njoj će naći život.'[a]

6A o pravednosti koja dolazi po vjeri kaže: 'Nemoj se u srcu upitati: "Tko će uzići na nebo' (da dovede Krista),

7niti: "Tko će sići u bezdan?'' (da dovede Krista od mrtvih).

8Što to zapravo znači? 'Riječ je sasvim blizu tebe, u tvojim ustima i u tvojem srcu';[b] to je riječ vjere koju propovijedamo.

9Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

10Vjera u srcu nas opravdava, a priznanje usnama spašava.

11Jer u Svetome pismu piše: 'Tko u njega vjeruje, neće se razočarati.'[c]

12To vrijedi za židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju.

13Jer 'Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen.'[d]

14Ali kako će ga zazvati da ih spasi ako u njega ne vjeruju? A kako će u njega vjerovati ako nikada nisu za njega čuli? A kako će čuti za njega ako im nitko o njemu ne propovijeda?

15A kako će im tko propovijedati ako nije poslan da propovijeda? O tomu Sveto pismo kaže: 'Kako su divne noge onih koji donose Radosnu vijest!'[e]

16Ali svatko tko čuje Radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: 'Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci?'[f]

17Vjera dakle dolazi upravo slušanjem Radosne vijesti o Kristu.

18Ali što je sa židovima? Jesu li oni zapravo čuli tu poruku? Jesu:
'Poruka o Božjemu stvaranju
raširila se po svoj zemlji,
a njezine riječi sežu do kraja svijeta.'[g]

19Pitam zato: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao:
'Učinit ću vas ljubomornima
blagoslivljajući druge narode.
Razgnjevit ću vas blagoslivljajući
nerazumne pogane.'

20Poslije je Izaija u Božje ime hrabro rekao:
'Našli su me oni
koji me nisu tražili.
Objavio sam se onima
koji me to nisu molili.'[h]

21A za Izrael je Bog rekao:
'Svagda sam pružao ruke
nepokornom i buntovnom narodu.'[i]
  1. Poslanica Rimljanima 10:5 Levitski zakonik 18:5.
  2. Poslanica Rimljanima 10:8 Ponovljeni zakon 30:12-14.
  3. Poslanica Rimljanima 10:11 U grčkome: Neće se posramiti
  4. Poslanica Rimljanima 10:13 Joel 3:5.
  5. Poslanica Rimljanima 10:15 Izaija 52:7.
  6. Poslanica Rimljanima 10:16 Izaija 53:1.
  7. Poslanica Rimljanima 10:18 Psalam 19:5.
  8. Poslanica Rimljanima 10:20 Izaija 65:1.
  9. Poslanica Rimljanima 10:21 Izaija 65:2.

Vaš komentar
Komentari