Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 5

Propovijed na gori

1Kad Isus ugleda da se okupilo mnoštvo, popne se na goru i sjedne. Nato mu priđu njegovi učenici.

2On počne poučavati.

Blaženstva

3'Blago onima koji shvaćaju da im je Bog potreban[a]
jer je njihovo nebesko kraljevstvo.
4Blago onima koji tuguju,
jer će ih Bog utješiti!
5Blago krotkima,
jer će baštiniti zemlju.
6Blago onima koji su gladni i žedni pravednosti,
jer će je se nasititi.
7Blago milosrdnima,
jer će se i njima iskazati milosrđe.
8Blago ljudima čista srca,
jer će gledati Boga.
9Blago mirotvorcima,
jer će se nazivati Božjom djecom!
10Blago onima koje progone zato što su pravedni pred Bogom,
jer je njihovo nebesko kraljevstvo!

11Blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažno vam pripisivali kojekakva zla!

12Radujte se zbog toga, silno se radujte! Jer velika vas nagrada čeka na nebesima. Tako su progonili i proroke prije vas!

Sol i svjetlo

13'Vi ste sol čovječanstvu[b]. Ali kakva je korist od soli ako obljutavi? Za što se može uporabiti? Ni za što, osim da se izbaci van, da ju ljudi pogaze.

14Vi ste svjetlost svijetu - grad na gori koji noću sjaji da ga svi vide.

15Svjetiljku ne palite da biste ju pokrili, nego da biste ju postavili tako da svijetli svima u kući.

16Neka vaša svjetlost svijetli pred ljudima tako da vide vaša dobra djela i da slave vašega nebeskog Oca.

Isus poučava o Zakonu

17'Nemojte pogrešno shvatiti da sam došao ukinuti Mojsijev zakon i zapise proroka. Nisam ih došao ukinuti, nego ispuniti.

18Zaista vam kažem: Sve dok postoji nebo i zemlja, nijedno slovce, nijedan potez pera u Zakonu neće nestati dok se sve ne ostvari.

19Prekrši li zato tko i najmanju zapovijed i druge tome pouči, bit će najmanji u nebeskom kraljevstvu. Ali oni koji poučavaju Božjim zakonima i pokoravaju im se bit će veliki u nebeskom kraljevstvu.

20Kažem vam, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nipošto nećete ući u nebesko kraljevstvo!'

O srdžbi

21'Čuli ste da je starima rečeno u Mojsijevu zakonu: "Ne ubij! Tko ubije, mora biti izveden pred sud.'

22A ja vam kažem: Tko se rasrdi na svojeg brata, odgovarat će pred sudom! Nazove li ga glupanom, odgovarat će pred najvišim sudom. A nazove li ga luđakom, odgovarat će za to u paklenome ognju!

23Stojiš li, dakle, pred žrtvenikom u Hramu prinoseći žrtvu Bogu pa se iznenada sjetiš da neki tvoj brat ima što protiv tebe,

24ostavi žrtvu pred žrtvenikom pa se najprije pomiri s njime, a tek onda dođi i prinesi žrtvu Bogu.

25Brzo se nagodi s protivnikom, prije nego što bude kasno, dok te nije izveo pred sud, a sudac bacio u tamnicu.

26Zaista ti kažem, odande nećeš izići sve dok ne isplatiš i posljednji novčić.

O preljubu

27'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ne čini preljuba!'

28A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub.

29Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je da samo jedan dio tvojeg tijela bude uništen nego da sav budeš bačen u pakao.

30Pa makar te i tvoja desna ruka navodila na grijeh, odsijeci ju i baci od sebe. Bolje da ostaneš bez jednoga od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.'

O rastavi

31'Također ste čuli: "Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.'[c]

32Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda, navodi ju na preljub. I tko god se oženi razvedenom ženom, čini preljub.'

O zakletvi

33'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ne krši zakletve, nego izvrši ono na što si se Gospodinu zakleo.'[d]

34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom, jer je Božje prijestolje,

35ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom, jer je to grad velikoga kralja.

36Ne kunite se ni svojom glavom, jer ni jednu jedinu vlas niste u stanju učiniti bijelom ili crnom.

37Kad kažete: 'Da

O osveti

38'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Oko za oko, zub za zub!'[e]

39A ja vam kažem: Ne opirite se zlotvoru! Pljusne li vas, naprotiv, tko po jednom obrazu, okrenite mu i drugi!

40Ako bi se tko htio s tobom parničiti da ti otme košulju, daj mu i svoj ogrtač.

41Primoraju li te rimski vojnici da im poneseš opremu jednu milju, ponesi ju dvije.[f]

42Zatraži li tko nešto od tebe, daj mu, i nemoj okrenuti leđa onome tko te zamoli da mu posudiš.'

O ljubavi prema neprijatelju

43'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ljubi svoje bližnje, a mrzi neprijatelje!'

44A ja vam kažem: Ljubite i svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!

45Tako ćete se ponijeti kao prava djeca svojega nebeskog Oca, koji daje da njegovo Sunce izlazi i nad zlima i nad dobrima te da kiša pada i pravednicima i nepravednicima.

46Jer ako volite samo one koji vas vole, kakvu nagradu možete očekivati? Ne čine li tako i pokvarenjaci?[g]

47Ako ste ljubazni samo prema svojoj braći, po čemu se razlikujete od drugih? Tako postupaju i neznabošci.

48Budite, dakle, savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac.'
  1. Evanðelje po Mateju 5:3 U grčkome: onima koji su ponizna duha, ili doslovce: siromašnima u duhu
  2. Evanðelje po Mateju 5:13 U grčkome: sol zemlje.
  3. Evanðelje po Mateju 5:31 Ponovljeni zakon 24:1.
  4. Evanðelje po Mateju 5:33 Brojevi 30:2.
  5. Evanðelje po Mateju 5:38 Izlazak 21:24.
  6. Evanðelje po Mateju 5:41 Prema ondašnjem zakonu rimski su vojnici imali pravo to činiti.
  7. Evanðelje po Mateju 5:46 U grčkome: carinici (ubirači poreza koji su u to doba bili omraženi u narodu zbog suradnje s okupatorskim vlastima i zbog toga što su iznuđivali novac od siromašnoga puka).

Vaš komentar
Komentari