Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 4

Isusove kušnje

1Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao.

2Ništa nije jeo četrdeset dana i četrdeset noći pa je nakon toga vrlo ogladnio.

3Tada mu pristupi napasnik i reče mu: 'Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.'

4Ali Isus mu odgovori: 'U Svetome pismu piše:
"Ne živi čovjek samo o kruhu, već i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.[a]''
5Tada ga đavao odvede u Jeruzalem, navrh Hrama

6i reče: 'Ako si Božji Sin, skoči! Jer Sveto pismo kaže:
"On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju. Oni će te svojim rukama zadržati da ni nogom o kamen ne udariš.''[b]

7Isus mu odgovori: 'Sveto pismo također kaže: "Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!''[c]

8Đavao ga zatim povede na vrh vrlo visoke gore te mu pokaže sve narode svijeta i svu njihovu slavu.

9'Sve ću ti ovo dati

10'Odlazi, Sotono!' reče mu Isus. 'U Svetome pismu piše:
"Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''[d]

11Tada đavao ode, a dođu mu služiti anđeli.

Početak Isusove službe

12Kad je Isus čuo da su Ivana zatvorili, povuče se u Galileju.

13Ode iz Nazareta te se nastani u Kafarnaumu, na Zebulunovu i Naftalijevu području.

14Tako se ispunilo Izaijino proročanstvo:
15'U zemlji Zebulunovoj i Naftalijevoj, uz more, s one strane Jordana, u poganskoj Galileji,
16narod koji je u tmini živio ugleda veliku svjetlost;
onima što su prebivali u mračnom predjelu smrti
zasjalo je jarko svjetlo.'[e]

17Otada Isus počne propovijedati: 'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prvi učenici

18Prolazeći jednom obalom uz Galilejsko jezero, Isus opazi dvojicu braće - Šimuna, zvanoga još i Petar, i Andriju - kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari.

19Reče im: 'Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi!'

20Oni smjesta ostave svoje mreže te pođu za njim.

21Malo dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova i Ivana, kako sjede u lađici sa svojim ocem Zebedejem i krpaju mreže. Pozove i njih.

22Oni smjesta ostave lađicu i oca te pođu za njim.

Isusova služba u Galileji

23Isus je putovao cijelom Galilejom poučavajući u židovskim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o nebeskom kraljevstvu te iscjeljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu.

24Glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu ljudi čak i odande dovodili sve koje je mučila kakva bolest i patnja: opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao.

25Za njim je nagrnulo silno mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa, Jeruzalema i cijele Judeje, pa čak i s druge strane Jordana.
  1. Evanðelje po Mateju 4:4 Ponovljeni zakon 8:3.
  2. Evanðelje po Mateju 4:6 Psalam 91 : 11-12.
  3. Evanðelje po Mateju 4:7 Ponovljeni zakon 6:16.
  4. Evanðelje po Mateju 4:10 Ponovljeni zakon 6:13.
  5. Evanðelje po Mateju 4:16 Izaija 9:1-2.

Vaš komentar
Komentari