Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 3

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:

2'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

3Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao:
'On je glas koji viče u pustinji:
"Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze.''[a]

4Ivan je nosio odjeću od devine dlake, a o pasu kožni pojas; hranio se skakavcima i divljim medom.

5Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.

6Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

7Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: 'Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?

8Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.[b]

9Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: "Mi smo Abrahamovi potomci!' jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!

10Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.

11Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko mnogo veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti.[c] On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.

12Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.'

Isusovo krštenje

13Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.

14Ivan ga je odvraćao. 'Zar da ti dođeš k meni,' reče mu, 'a zapravo bi ti mene trebao krstiti!'

15Ali Isus mu odgovori: 'Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju.' Tada ga je Ivan krstio.

16Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.

17I glas s neba reče: 'Ovo je moj ljubljeni Sin kojega sam izabrao. On je moja radost.'
  1. Evanðelje po Mateju 3:3 Izaija 40:3.
  2. Evanðelje po Mateju 3:8 U grčkome: Rodite dakle plodom dostojnim obraćenja.
  3. Evanðelje po Mateju 3:11 U grčkome: ni ponijeti sandale.

Vaš komentar
Komentari