Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 28

Isusovo uskrsnuće

1U nedjelju rano ujutro[a] Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob.

2Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega.

3Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega.

4Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

5Tada anđeo reče ženama: 'Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa.

6Ali on nije ovdje! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao

7pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.'

8Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima.

9Odjednom im u susret dođe Isus! 'Zdravo!' reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10'Ne bojte se

Izjava stražara

11Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.

12Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima.

13'Recite: "Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.'

14Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.'

15Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

16Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus.

17Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18Isus im priđe i reče im: 'Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

19Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

20Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.'IBS-CRO
  1. Evanðelje po Mateju 28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna.

Vaš komentar
Komentari