Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 27

Judino samoubojstvo

1Rano ujutro sastanu se na vijećanje svi svećenički poglavari i narodne starješine da se dogovore kako da ubiju Isusa.

2Svežu ga i odvedu rimskome upravitelju Pilatu.

3Kada je Juda, njegov izdajica, vidio da su Isusa osudili na smrt, pokaje se i odnese trideset srebrnjaka natrag svećeničkim poglavarima i starješinama

4te im reče: 'Zgriješio sam! Izdao sam nedužna čovjeka!'[a]'Što se to nas tiče?' odgovore mu oni. 'To je tvoja stvar!'

5Juda nato baci srebrnjake u Hram, a zatim ode i objesi se.

6Svećenički poglavari pokupe srebrnjake. 'Ne smijemo ih staviti u hramsku blagajnu

7Zato se dogovore te za njih kupe lončarovu njivu da posluži kao groblje za ukop tuđinaca.

8Zato se ta njiva još zove 'Krvava njiva'.

9Tako se ispunilo Jeremijino proročanstvo:
'Uzeli su[b] trideset srebrnjaka -
na toliko su ga procijenili Izraelci -
10i kupili su lončarovu njivu,
kako je Gospodin zapovjedio.'[c]

Isus pred Pilatom

11Isusa dovedu pred rimskoga upravitelja Pilata. On ga upita: 'Jesi li ti kralj židova?'
'Sam si rekao

12Svećenički ga poglavari optuže za mnoge zločine, ali Isus nije odgovarao.

13Pilat ga stoga upita: 'Zar ne čuješ kako te teško optužuju?'

14Ali Isus ne odgovori ni na jedno pitanje, što je Pilata veoma začudilo.

15Bio je, međutim, običaj da rimski upravitelj svake godine o blagdanu Pashe pusti na slobodu jednoga židovskog zatvorenika kojega narod zatraži.

16U to je vrijeme jedan od zatvorenika bio zloglasni Baraba.

17Kad se mnoštvo okupilo da zatraži da se pusti jedan zatvorenik, Pilat ih upita: 'Koga hoćete da vam pustim? Barabu[d] ili Isusa kojega nazivaju Mesijom?'

18Znao je, naime, da su ga predali sudu iz zavisti.

19Dok je Pilat sjedio na sudačkom stolcu, stigne mu poruka od njegove žene: 'Okani se tog pravednika jer sam se noćas u snu namučila zbog njega!'

20Svećenički poglavari i starješine, međutim, nagovore svjetinu da zatraži slobodu za Barabu, a smrt za Isusa.

21Kad ih je zatim upravitelj upitao: 'Koga od njih dvojice želite da vam pustim?' oni odgovore: 'Barabu!'

22'A što ću onda s Isusom kojega zovete Mesijom?' upita.'Raspni ga!' poviču oni.

23'Zbog čega? Kakvo je zlo učinio?' upita Pilat.Ali oni su samo još glasnije vikali: 'Raspni ga!'

24Kad je Pilat vidio da ništa ne koristi i da metež postaje sve gori, uzme vodu i pred svjetinom opere ruke govoreći: 'Ja sam nevin od krvi ovoga čovjeka! Vi ćete za nju snositi odgovornost!'

25Nato sva svjetina poviče: 'Neka njegova krv padne na nas i na našu djecu!'

26Pilat im tada pusti Barabu, a Isusa dade izbičevati, pa raspeti.

Vojnici se izruguju Isusu

27Upraviteljevi vojnici odvedu Isusa u njegovu palaču i sazovu oko njega cijelu četu.

28Svuku ga i zaogrnu grimiznim plaštem.

29Spletu zatim krunu od trnja i stave mu je na glavu, a u ruku mu stave trsku kao žezlo.'Zdravo, kralju židova!' rugali su mu se i prigibali pred njim koljena.

30Pljuvali su po njemu i udarali ga trskom po glavi.

31Kad su mu se izrugali, skinu s njega plašt, odjenu ga u njegovu odjeću i odvedu da ga raspnu.

Isusa raspinju na križ

32Vodeći ga, sretnu nekoga Šimuna iz Cirene[e] te ga primoraju da Isusu ponese križ.

33Dođu do mjesta zvanoga Golgota (što znači 'lubanja').

34Vojnici mu pruže vino sa žuči,[f] ali kad ga okusi, nije htio piti.

35Kad su ga raspeli, bace kocku te tako razdijele među sobom njegovu odjeću.[g]

36Zatim su ondje sjedili i čuvali ga.

37Iznad glave su mu postavili natpis o njegovoj krivnji: 'Ovo je Isus, kralj židova.'

38S njime su raspeli i dvojicu prevratnika, jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.

39A prolaznici su ga ružili i odmahivali glavom

40govoreći: 'Možeš srušiti Hram i sam ga opet izgraditi u tri dana, je li? Spasi onda sebe! Ako si Božji Sin, siđi s križa!'

41Slično su mu se rugali i svećenički poglavari, pismoznanci i starješine:

42'Spasio je druge, a sebe ne može spasiti! Kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u njega!

43Uzdao se u Boga! Neka ga Bog sada izbavi ako mu je on uistinu po volji! Tvrdio je: "Ja sam Božji Sin.''

44Vrijeđali su ga tako i razbojnici raspeti skupa s njim.

Isusova smrt

45O podnevu po svoj zemlji nastane tama i potraje do tri ure.[h]

46U tri sata Isus glasno poviče: 'Eli, Eli, lema sabahtani!' što znači 'Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?'[i]

47'Zove Iliju!' rekoše neki od nazočnih kad su to čuli.

48Jedan od njih odmah pritrči, uzme spužvu, umoči ju u ocat i natakne na trsku te mu pruži piti.

49'Čekaj da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi

50Isus još jedanput glasno vikne i izdahne.

51Nato se zastor u Hramu razdere od vrha do dna i prepolovi se. Zemlja se potrese, špilje se raspuknu,

52grobovi se otvore, a tijela mnogih umrlih pravednika uskrsnu.

53Nakon Isusova uskrsnuća oni iziđu iz grobova te odu u Sveti grad[j] i pokažu se mnogima.

54Kad su rimski stotnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidjeli potres i sve što se zbivalo, rekoše: 'Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!'

55Promatrale su to ondje mnoge žene što su iz Galileje došle za Isusom služeći mu,

56među njima Marija Magdalena, Marija, majka Jakova mlađega i Josipa, te majka Zebedejevih sinova.

Isusov ukop

57Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje imenom Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.

58On ode k Pilatu i zatraži da mu daju Isusovo tijelo. Pilat zapovjedi da tako učine.

59Josip uzme tijelo, umota ga u čisto platno

60i položi ga u svoj novi grob isklesan u stijeni. Navali na ulaz velik kamen i ode.

61Bile su ondje Marija Magdalena i druga Marija i sjedile gledajući prema grobu.

Straža na grobu

62Sutradan nakon Priprave, na prvi dan svetkovine Pashe, okupe se svećenički poglavari i farizeji kod Pilata

63te mu rekoše: 'Gospodine, sjetili smo se da je onaj varalica za života rekao: "Nakon tri dana ću uskrsnuti.'

64Zapovjedi zato da grob bude pod stražom sve do trećega dana da ne dođu njegovi učenici, ukradu tijelo i kažu narodu: "Uskrsnuo je od mrtvih!' Ako se to dogodi, ta će prijevara biti još gora od prve.'

65Pilat im udovolji. 'Postavite stražu

66Zatim odu i osiguraju grob - zapečate kamen i postave stražu.
  1. Evanðelje po Mateju 27:4 U grčkome: nedužnu krv.
  2. Evanðelje po Mateju 27:9 U grčkome to može značiti i: uzeo sam.
  3. Evanðelje po Mateju 27:10 Vidjeti: Zaharija 11:12-13; Jeremija 32:6-9.
  4. Evanðelje po Mateju 27:17 U nekim rukopisima: Isusa zvanog Baraba.
  5. Evanðelje po Mateju 27:32 Grad u sjevernoj Africi.
  6. Evanðelje po Mateju 27:34 Vjerojatno vino s opojnim gorkim travama koje su kažnjenicima davali da im ublaži bol.
  7. Evanðelje po Mateju 27:35 U nekim kasnijim rukopisima ovdje stoji još: Tako se ispunilo proročanstvo: 'Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju' (Psalam 22:18).
  8. Evanðelje po Mateju 27:45 U grčkome: od šestoga do devetog sata, po rimskome računanju vremena prema kojemu je dan počinjao u šest sati ujutro.
  9. Evanðelje po Mateju 27:46 Psalam 22:1.
  10. Evanðelje po Mateju 27:53 u Jeruzalem.

Vaš komentar
Komentari