Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 26

Zavjera protiv Isusa

1Kad je Isus sve to ispripovjedio, reče učenicima:

2'Znate da je za dva dana Pasha i da će mene, Sina Čovječjega, izdati da me raspnu.'

3Tada se svećenički poglavari i narodne starješine okupe u dvoru velikog svećenika imenom Kajfa

4te se dogovore da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

5'Nećemo na blagdansku svetkovinu

Pomazanje u Betaniji

6Dok je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimuna gubavca,

7dođe k njemu neka žena s alabasternom posudom skupocjene pomasti i izlije mu je na glavu.

8Videći to, učenici počnu negodovati: 'Čemu takva rastrošnost!

9Mogla se ta pomast skupo prodati, a novac dati siromasima.'

10Isus to opazi pa im reče: 'Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo!

11Uvijek će biti siromaha da im pomažete, a ja neću uvijek biti s vama.

12Izlila je tu pomast na mene da pripravi moje tijelo za ukop.

13Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

14Tada Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice apostola, ode svećeničkim poglavarima

15te ih upita: 'Koliko ćete mi platiti da vam izdam Isusa?' Oni mu obećaju trideset srebrnjaka.

16Od tada Juda počne tražiti prigodu da ga izda.

Posljednja večera

17Prvoga dana Blagdana beskvasnog kruha učenici upitaju Isusa: 'Gdje hoćeš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

18'Idite u grad tom i tom čovjeku

19Učenici učine kako ih je Isus uputio te ondje priprave večeru.

20Uvečer je Isus bio za stolom s Dvanaestoricom.

21Dok su blagovali, on reče: 'Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati.'

22Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj, Gospodine?'

23On odgovori: 'Izdat će me onaj koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

24Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji izda Sina Čovječjega! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

25I izdajnik Juda ga upita: 'Učitelju, da nisam ja taj?'A Isus mu reče: 'Sam si kazao.'

26Dok su blagovali, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te podijeli učenicima, pa reče: 'Uzmite i jedite! To je moje tijelo.'

27Uzme zatim čašu, zahvali za nju i dade ju njima govoreći: 'Svi pijte iz nje!

28To je moja krv, krv kojom se sklapa Savez između Boga i Božjega naroda.[a] Ona se prolijeva za oproštenje grijeha mnogih ljudi.

29I kažem vam: neću više piti vina[b] do onoga dana kada ću piti s vama novo vino u kraljevstvu svojega Oca.'

30Otpjevaju zatim psalme i zapute se prema Maslinskoj gori.

Isusovo proroštvo o Petru

31Tada im Isus reče: 'Noćas ćete me svi napustiti. Jer u Svetome pismu piše:
'Udarit ću pastira
i ovce će se razbježati.'[c]

32Ali kada uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'
33'Napuste li te svi ostali, ja te neću napustiti!' nato će Petar.
34'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'još ove noći, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.'
35'Neću!' odvrati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

36Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: 'Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!'

37Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Obuzmu ga tjeskoba i žalost.

38Tada im reče: 'Duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.'

39Ode malo dalje i padne ničice moleći se: 'Oče moj! Ako je moguće, poštedi me ove čaše! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

40Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati te reče Petru: 'Niste li mogli ni ure probdjeti sa mnom!

41Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

42Ode još jedanput i pomoli se: 'Oče moj! Ako nije moguće da me poštediš te čaše, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

43I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale.

44Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.

45Zatim se vrati k učenicima i reče im: 'Još spavate i odmarate se? Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječji, predan sam grešnicima u ruke.

46Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

47Dok je još govorio, stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.

48Izdajica im je dao znak: 'To je onaj kojega poljubim.'

49On odmah priđe Isusu i reče: 'Zdravo, Učitelju!' i poljubi ga.

50'Zašto si došao ovamo, prijatelju?' ukori ga Isus.

51Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. A jedan od onih koji su bili s Isusom maši se rukom te izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

52'Vrati mač u korice

53Zar ne shvaćaš da mogu tražiti od Oca više od dvanaest legija anđela da nas zaštite i on bi ih odmah poslao?

54Ali da to učinim, kako bi se ispunilo Sveto pismo?

55Zatim reče svjetini: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika! A svaki dan sam sjedio u Hramu i poučavao, pa me ipak niste uhvatili.

56Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što su o meni u Pismu napisali proroci.' Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

Isus pred Velikim vijećem

57Isusa uhvate i odvedu ga velikomu svećeniku Kajfi kod kojega su se okupili pismoznanci i starješine.

58Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta palače velikog svećenika. On uđe u dvorište te sjedne sa stražarima da vidi kako će sve to završiti.

59A svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su protiv Isusa kakvo lažno svjedočanstvo na temelju kojega bi ga mogli smaknuti.

60Ali nisu ga mogli pronaći iako su se javili mnogi lažni svjedoci. Napokon dođu dvojica

61i izjave: 'Ovaj je rekao: "Mogu razvaliti Božji hram i za tri dana ga opet izgraditi.''

62Veliki svećenik nato ustane i reče Isusu: 'Zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe?'

63Isus je šutio. 'Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin

64'Sam si rekao

65Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: 'Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci?

66Što kažete?' A oni odgovore: 'Zaslužio je smrt!'

67Zatim su Isusu pljuvali u lice i tukli ga. Neki su ga pljuskali

68govoreći: 'Proreci nam tko te je udario, Kriste!'

Petar se odriče Isusa

69Dok je Petar sjedio vani u dvorištu, priđe mu neka sluškinja i reče: 'I ti si bio s Isusom Galilejcem.'
70Petar to pred svima zaniječe: 'Ne znam o čemu govoriš.'
71Kad je izišao u predvorje, spazi ga druga sluškinja i reče nazočnima: 'Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.'
72On opet zaniječe i još se zakune: 'Ne poznajem tog čovjeka.'
73Ali ubrzo mu priđu ljudi koji su bili ondje. 'Pa ti si doista jedan od njih! Odaje te galilejski naglasak.'
74Petar se stane kleti i zaklinjati: 'Ja ne poznajem tog čovjeka!' I pijetao odmah zakukuriče.

75On se tada sjeti što mu je Isus rekao: 'Prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.' Iziđe i gorko zaplače.
  1. Evanðelje po Mateju 26:28 U grčkome: krv Saveza; u nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  2. Evanðelje po Mateju 26:29 U grčkome: neću piti od trsova roda.
  3. Evanðelje po Mateju 26:31 Zaharija 13:7.

Vaš komentar
Komentari