Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 21

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.

2'Idite u selo pred vama

3Prigovori li vam tko zbog toga, recite: "Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti.'

4To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
5'Recite izraelskomu narodu[a]:
Evo, kralj ti se vraća,
ponizan jaše na magarcu,
na magaretu, mladomu magaričinu.'[b]

6Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.

7Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

8Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.

9Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:
'Slava[c] Sinu Davidovu!
Blagoslovljen koji dolazi u
ime Gospodnje!
Slava Bogu na nebu!'[d]

10Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. 'Tko je taj?' pitali su.

11Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

13'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

14U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.

15Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: 'Slava Sinu Davidovu!' razgnjeve se

16i upitaju ga: 'Čuješ li ti što govore?''Čujem

17Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.

19Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: 'Ne bilo više nikada na tebi roda!' I smokva se smjesta osuši.

20Učenici se zaprepaste. 'Kako se smokva tako brzo sasušila?' pitali su.

21'Zaista vam kažem,' odgovori im Isus, 'budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: "Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.

22Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.'

O Isusovoj vlasti

23Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: 'Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?'

24'Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:

25Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?'Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: 'Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

26A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.'

27Zato Isusu odgovore: 'Ne znamo.'A Isus im reče: 'Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!'

Prispodoba o dvojici sinova

28'Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: "Sine, idi danas raditi u vinogradu!'

29"Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.

30Otac i drugome sinu reče isto. 'Idem, oče!' odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.

31Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?''Onaj prvi

32Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.'

Prispodoba o zlim vinogradarima

33'Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

34Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.

36On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

38Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

39Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

40Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?

41Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.'

42Isus ih upita: 'Niste li nikada čitali u Svetom pismu:
"Kamen koji su graditelji odbacili
postane ugaonim kamenom.
To je Gospodnje djelo,
čudesno našim očima.'[e]

43Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.

44Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.'[f]

45Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,

46htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.
  1. Evanðelje po Mateju 21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.
  2. Evanðelje po Mateju 21:5 Zaharija 9:9.
  3. Evanðelje po Mateju 21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!')
  4. Evanðelje po Mateju 21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.
  5. Evanðelje po Mateju 21:42 Psalam 118: 22-23.
  6. Evanðelje po Mateju 21:44 Neki rani rukopisi ne sadrže ovaj stih.

Vaš komentar
Komentari