Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 20

Prispodoba o radnicima u vinogradu

1'Jer s nebeskim je kraljevstvom kao s vinogradarom koji rano ujutro iziđe unajmiti radnike za vinograd.

2Pogodi se s radnicima za uobičajenu nadnicu[a] i pošalje ih u vinograd.

3Oko devet sati[b] ponovno prođe trgom i ugleda druge da stoje besposleni

4te i njima reče: "Idite i vi raditi u moj vinograd pa ću vam platiti koliko bude pravedno.'

5U podne i oko tri sata učini isto.

6A kad je opet izišao na trg u pet sati popodne, ondje nađe još radnika. "Zašto stojite i besposličarite?' upita ih.

7'Jer nas nitko nije unajmio

8Uvečer reče predradniku: "Pozovi radnike i plati im: najprije onima koji su zadnji došli, a onda onima koji su prvi počeli raditi.'

9Radnici unajmljeni u pet sati dobili su punu nadnicu.

10Nato oni koji su prvi došli raditi pomisle da će dobiti više, ali i oni prime jednako.

11Odmah počnu prigovarati vinogradaru:

12"Ovi zadnji radili su samo uru vremena, a ti si im platio jednako kao nama koji smo cijeli dan teško radili i trpjeli žegu!'

13Jednome od njih on odgovori: "Prijatelju, nisam nepravedan prema tebi. Nisi li se pogodio sa mnom za toliko?

14Uzmi svoje i odlazi. A ja želim ovomu zadnjemu dati koliko i tebi.

15Nemam li pravo s vlastitim novcem činiti što me volja? Ili si zavidan što sam dobar prema njima?'

16Tako će zadnji biti prvi, a prvi zadnji.'

Isus ponovno naviješta svoju smrt

17Putujući prema Jeruzalemu, Isus povede Dvanaestoricu nasamo te im reče:

18'Evo, ulazimo u Jeruzalem. Tamo će Sina Čovječjega predati svećeničkim glavarima i pismoznancima. Oni će ga osuditi na smrt

19i predati Rimljanima[c] da mu se izruguju, da ga bičuju i da ga raspnu. Ali treći dan će uskrsnuti.'

Treba služiti drugima

20Tada dođe majka Zebedejevih sinova Jakova i Ivana skupa sa sinovima te mu se ničice pokloni da ga nešto zamoli.

21'Što želiš?' upita ju Isus. Ona reče: 'Zapovjedi da moji sinovi u tvojemu kraljevstvu sjednu pokraj tebe, jedan zdesna, a drugi slijeva.'

22Isus odgovori: 'Ne znate što tražite. Možete li vi ispiti gorku čašu[d] iz koje ću ja piti?''Možemo!' odgovore oni.

23A on reče: 'Zaista ćete piti iz moje čaše, ali nije na meni da odredim tko će sjediti meni slijeva ili zdesna. Ta su mjesta za one kojima ih je pripravio moj Otac.'

24Kad su ostala desetorica sve to čuli, razgnjeve se na braću.

25Isus ih tada dozove i reče im: 'Vi znate da vladari svijeta okrutno postupaju s narodom i da moćnici nad njim vladaju stegom.

26Ali neka među vama ne bude tako. Naprotiv, tko želi biti najveći među vama, neka vam bude sluga.

27Tko želi biti najveći od svih, neka vam svima bude robom.

28Jer ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, već da on služi drugima i dade svoj život kao otkupninu za mnoge.'

Isus iscjeljuje slijepce

29Kad su Isus i učenici izlazili iz grada Jerihona, za njim je pošlo silno mnoštvo.

30Kraj puta su sjedila dvojica slijepaca. Kad su čuli da Isus prolazi, povikali su: 'Isuse, sine Davidov, smiluj nam se!'

31Ljudi su ih stišavali, ali oni poviču još glasnije: 'Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se!'

32Isus zastane, pozove ih i upita: 'Što hoćete da vam učinim?'

33'Da progledamo, Gospodine!' rekoše.

34Isus se sažali nad njima i dotakne im oči. Oni smjesta progledaju i krenu za Isusom.
  1. Evanðelje po Mateju 20:2 U grčkome: za denar.
  2. Evanðelje po Mateju 20:3 U grčkome: oko treće ure. (Iako je u židova dan započinjao zalaskom Sunca, sati su se brojili od njegova izlaska.)
  3. Evanðelje po Mateju 20:19 U grčkome: poganima.
  4. Evanðelje po Mateju 20:22 U grčkome: samo čašu ili kalež.

Vaš komentar
Komentari