Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 19

O braku i rastavi

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana.

2Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: 'Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?'

4On odgovori: 'Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio muškim i ženskim[a]

5i da je rekao: "Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo'?[b]

6Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio.'

7'Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?'[c] upitaju.

8Isus im odgovori: 'Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako.

9A ja vam kažem: svatko tko se razvede od žene - osim zbog njezina bluda - pa se oženi drugom, čini preljub.'[d]

10Nato će Isusovi učenici: 'Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!'

11'Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano

12'Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati.'

Isus blagoslivlja djecu

13Tada mu donesu djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili.

14Isus im nato reče: 'Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!'

15Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Bogataš

16Priđe mu neki čovjek i upita: 'Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?'

17Isus mu reče: 'Zašto me pitaš o dobrome? Samo je Bog dobar![e] Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!'

18'Koje?' upita on.Isus odgovori: 'Ne ubij, ne čini preljub, ne kradi, ne laži.

19Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!'[f]

20'Sve sam to činio

21'želiš li biti savršenim,' odgovori Isus, 'idi i prodaj sve što imaš, a novac podijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me.'

22Kad je mladić to čuo, vrlo se ražalosti i ode jer je bio jako bogat.

23Isus nato reče učenicima: 'Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo.

24I opet vam kažem: Lakše će se deva provući kroz iglene uši nego što će bogataš ući u Božje kraljevstvo.'

25Učenici se zaprepaste. 'Pa tko se onda uopće može spasiti?' upitaju.

26Isus ih pomnjivo pogleda pa reče: 'Ljudima je to nemoguće učiniti. Ali Bog može sve.'

27Tada mu Petar reče: 'Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?'

28Isus odgovori: 'Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

29A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život.

30Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.'[g]
  1. Evanðelje po Mateju 19:4 Postanak 1:27; 5:2.
  2. Evanðelje po Mateju 19:5 Postanak 2:24.
  3. Evanðelje po Mateju 19:7 Ponovljeni zakon 24:1.
  4. Evanðelje po Mateju 19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.
  5. Evanðelje po Mateju 19:17 U grčkome: Samo je jedan Dobar.
  6. Evanðelje po Mateju 19:19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.
  7. Evanðelje po Mateju 19:30 U grčkome: Mnogi prvi bit će zadnji, a zadnji prvi.

Vaš komentar
Komentari