Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 17

Preobrazba

1Nakon šest dana povede Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana visoko u goru, u osamu.

2Tu se pred njima preobrazi: lice mu zasja poput sunca, a haljine mu postanu bijele poput svjetlosti.

3I gle: pojave se Mojsije i Ilija i počnu razgovarati s Isusom.

4Petar reče: 'Gospodine, dobro je što smo ovdje. Ako hoćeš, podignut ću ovdje tri sjenice: jednu za tebe, jednu za Mojsija i jednu za Iliju.'

5Dok je on još govorio, prekrije ih svijetao oblak, a iz njega se začuje glas: 'Ovo je moj ljubljeni Sin, kojega sam izabrao. On je moja radost. Njega slušajte!'

6Silno prestrašeni, učenici popadaju licem prema zemlji.

7Isus im priđe, dotakne ih i reče: 'Ustanite! Ne bojte se!'

8Oni podignu pogled, ali nisu vidjeli nikoga osim Isusa.

9Dok su silazili s gore, Isus im zapovjedi da nikome ne govore što su vidjeli sve dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih.

10Učenici ga upitaju: 'Zašto pismoznanci tvrde da prije Mesije mora doći Ilija?'

11Isus odgovori: 'Ilija zaista mora doći i sve postaviti u red.

12Ali vam kažem da je Ilija već došao, ali ga nisu prepoznali pa su s njim postupili kako im se prohtjelo. I Sin Čovječji će također trpjeti od njihovih ruku.'

13Učenici tada shvate da im je to govorio o Ivanu Krstitelju.

Isus iscjeljuje opsjednutog dječaka

14Kad su stigli do mnoštva, Isusu pristupi neki čovjek, padne pred njim na koljena

15i reče: 'Gospodine, smiluj se mojemu sinu jer je padavičar i teško trpi. Često padne u vatru ili u vodu.

16Doveo sam ga tvojim učenicima, ali ga oni nisu mogli izliječiti.'

17Isus reče: 'Nevjerni i opaki rode! Koliko dugo još moram biti s vama? Koliko ću vas još podnositi? Dovedite mi ga!'

18Tada zaprijeti zloduhu te on iziđe iz dječaka koji istog časa ozdravi.

19Zatim učenici nasamo upitaju Isusa: 'Zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha?'

20'Zbog svoje nevjere

Isus ponovno pretkazuje svoju smrt

22Kad su se skupili u Galileji, Isus im reče: 'Sina Čovječjega predat će ljudima u ruke.

23Ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.' Učenici se silno ražaloste.

Plaćanje hramskoga poreza

24Kad su stigli u Kafarnaum, pristupe Petru ubirači hramskoga poreza i upitaju ga: 'Zar vaš učitelj ne plaća porez?'

25'Plaća!' odgovori Petar. Zatim uđe u kuću, a Isus ga presretne pitanjem: 'Što misliš, Šimune, ubiru li zemaljski kraljevi porez ili carinu od svojih ili od tuđih sinova?'

26Kad on odgovori: 'Od tuđih

27Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru i baci udicu. Prvoj ribi koju uhvatiš otvori usta, pa ćeš unutra naći novčić. Uzmi ga pa im njime plati za sebe i za mene.'


Vaš komentar
Komentari