Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 15

Isus poučava o unutrašnjoj čistoći

1Isusu pristupe neki farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema te ga upitaju:

2'Zašto tvoji učenici krše stare židovske predaje? Ne drže se tradicije obrednoga pranja ruku prije jela.'[a]

3On im odgovori: 'A zašto vi zbog svoje predaje kršite Božje zapovijedi?

4Bog je rekao: "Poštuj oca i majku!' i "Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!'

5Ali vi velite: "Kaže li tko ocu ili majci: pomoć koju biste od mene dobili darovat ću Bogu

6nije im dužan iskazati poštovanje brinući se o njihovim potrebama. Tako kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje.

7Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
8"Ovaj me narod štuje samo usnama,
ali srce im je daleko od mene.
9Uzalud me štuju
jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.''[b]

10Dozove tada mnoštvo pa im reče: 'Slušajte i pokušajte razumjeti!

11Ne onečišćuje čovjeka ono što na usta ulazi, nego ono što izlazi iz njih!'

12Tada mu priđu učenici. 'Znaš li da su se farizeji sablaznili na to što si rekao?' upitaju.

13'Svaka biljka koju nije posadio moj nebeski Otac iščupat će se skupa s korijenom.

14Pustite ih! To su slijepi vođe slijepaca! A kad slijepac vodi slijepca, obojica završe u jarku.'

15Petar ga zamoli: 'Protumači nam tu prispodobu!'

16'Zar još ne razumijete?' reče Isus.

17'Ne shvaćate li: sve što uđe na usta ode u trbuh i izbacuje se u zahod.

18Ali zle riječi[c] izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka.

19Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, blud, krađe, klevete, laži i kletve.

20To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.'[d]

Vjera poganke

21Isus zatim ode iz Galileje na sjever, u tirski i sidonski kraj.

22Neka žena, Kanaanka, koja je ondje živjela, dođe k njemu i poviče: 'Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćerka mi je teško opsjednuta!'

23Ali Isus joj ne odgovori ni riječi. Nato dođu učenici i zamole ga: 'Reci joj da ode jer viče za nama!'

24On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima.'[e]

25Ali ona priđe, ničice mu se pokloni i reče: 'Gospodine, pomozi mi!'

26'Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psima

27'Nije, Gospodine

28Velika je tvoja vjera, ženo!' reče joj Isus. 'Neka ti bude što želiš!' I njezina kćerka odmah ozdravi.

Isus iscjeljuje mnoge bolesnike

29Isus ode odande do Galilejskog jezera, popne se na goru i sjedne.

30K njemu nagrne silno mnoštvo vodeći sa sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i druge bolesnike te mu ih polože do nogu. On ih sve iscijeli.

31Zadivljeno time što nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju a slijepi vide, mnoštvo je slavilo Izraelova Boga.

Isus hrani četiri tisuće ljudi

32Isus pozove učenike i reče im: 'žao mi je ljudi. Već su tri dana sa mnom, a nemaju što jesti. Neću ih otpustiti gladne jer će putem klonuti.'

33Učenici odgovore: 'Odakle da u pustinji nabavimo dovoljno hrane za toliko mnoštvo?'

34'Koliko hrane imate?' upita Isus.'Sedam kruhova i nekoliko ribica

35Isus zapovjedi mnoštvu da posjeda na zemlju

36te uzme sedam kruhova i ribe, zahvali Bogu, razlomi ih i dade učenicima. Oni ih razdijele mnoštvu.

37Svi su se do sita najeli i još su ostacima napunili sedam košara!

38A blagovalo je četiri tisuće muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima.

39Isus otpusti narod, uđe u lađu i ode u magdanski kraj.
  1. Evanðelje po Mateju 15:2 U grčkome: Ne peru ruke prije jela.
  2. Evanðelje po Mateju 15:9 Izaija 29:13.
  3. Evanðelje po Mateju 15:18 U grčkome: Ono što izlazi na usta.
  4. Evanðelje po Mateju 15:20 U grčkome: Jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.
  5. Evanðelje po Mateju 15:24 U grčkome: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.

Vaš komentar
Komentari