Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 14

Smrt Ivana Krstitelja

1Kad je Herod tetrarh[a] čuo o Isusu,

2reče svojim slugama: 'To je Ivan Krstitelj! Uskrsnuo je, pa kroz njega djeluju čudesne sile.'

3Herod je, naime, Ivana dao uhititi, svezati i baciti u tamnicu na zahtjev Herodijade, žene svojega brata Filipa,

4jer mu je Ivan govorio: 'Nije ti dopušteno biti s njom.'

5Htio je ubiti Ivana, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.

6Ali na proslavi Herodova rođendana pred uzvanicima je plesala Herodijadina kćerka i tako se svidjela Herodu

7da se zakleo dati joj sve što zatraži.

8Ona na majčin nagovor reče: 'Zapovjedi da mi na pladnju donesu glavu Ivana Krstitelja!'

9Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika zapovjedi da joj učine po volji.

10Pošalje ljude da Ivanu u tamnici odrube glavu.

11Donesu djevojci glavu na pladnju, a ona je pak odnese majci.

12Potom dođu Ivanovi učenici, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga te odu javiti Isusu.

Isus hrani pet tisuća ljudi

13Kad je Isus to čuo, otplovi odande lađicom na pusto mjesto da se povuče u osamu. Ali narod je to doznao pa su pješice krenuli iz gradova za njim.

14Kad je izišao iz lađice, ugleda silan narod pa se sažali nad njima i izliječi im bolesnike.

15Uvečer mu priđu učenici. 'Pust je ovo kraj,' rekoše, 'a već je i kasno. Otpusti ljude da mogu otići u sela kupiti hrane!'

16Ali Isus odgovori: 'Nije potrebno da idu; vi ih nahranite!'

17'Pa ovdje imamo samo pet kruhova i dvije ribe!'

18'Donesite ih!' reče.

19Zapovjedi zatim mnoštvu da sjednu na travu. Uzme pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo te blagoslovi hranu. Razlomi kruh i dade ga učenicima, a učenici su ga dijelili mnoštvu.

20I svi su jeli dok se nisu nasitili. Zatim pokupe ostatke. Bilo ih je dvanaest punih košara!

21A najelo se pet tisuća muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima!

Isus hoda po vodi

22Odmah zatim Isus natjera učenike da uđu u lađu i da preplove na drugu obalu, dok on otpusti mnoštvo.

23Kad ih je otpustio, popne se u goru da se pomoli u osami. Kasno navečer još je bio sam ondje.

24U međuvremenu je lađa već bila daleko od obale. Zapuhao je jak protivan vjetar, pa se borila s velikim valovima.

25Oko tri sata ujutro[b] Isus dođe k učenicima hodajući po vodi.

26Kad su ga ugledali, silno se prestraše i počnu od straha vikati misleći da je sablast.

27Ali Isus im odmah reče: 'Ne bojte se; to sam ja! Samo hrabro!'

28Nato mu Petar reče: 'Gospodine, ako si ti, zapovjedi da dođem k tebi po vodi!'

29'Dođi!' odgovori Isus. Petar iziđe iz lađe te hodajući po vodi pođe prema Isusu.

30Ali kad je osjetio silinu vjetra, prestraši se i počne tonuti. 'Spasi me, Gospodine!' poviče.

31Isus mu odmah pruži ruku i uhvati ga. 'Slaba je tvoja vjera

32Kad su ušli u lađu, vjetar utihne.

33Učenici u lađi poklone mu se ničice i uzviknu: 'Ti si zaista Božji Sin!'

34Preplove jezero i pristanu u Genezaretu.

35Ondašnji žitelji ga prepoznaju i po svoj okolici razglase da je došao, pa mu svi počnu dovoditi bolesnike.

36Molili su ga da im dopusti dotaknuti barem skut njegove haljine i svi koji su ga dotaknuli ozdravljali su.
  1. Evanðelje po Mateju 14:1 Herod Antipa.
  2. Evanðelje po Mateju 14:25 U grčkome: o četvrtoj noćnoj straži.

Vaš komentar
Komentari