Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 13

Prispodoba o sijaču

1Istoga dana Isus iziđe iz kuće i ode sjesti uz more.

2K njemu nagrne silno mnoštvo, tako da je morao ući u lađicu. Sjeo je u nju, a mnoštvo je stajalo na obali.

3Mnogo im je govorio u prispodobama:
'Neki je ratar sijao sjeme.

4Dok je sijao po polju, dio zrnja padne na stazu pa dođu ptice i pozobaju ga.

5Dio sjemena padne na kamenito tlo gdje je zemlja plitka, pa odmah nikne.

6Ali kad je granulo sunce, izgori i osuši se jer nije imalo duboka korijena.

7Dio sjemena padne u trnje pa ono poraste i uguši ga.

8Dio ga, napokon, padne na dobru zemlju i donese plod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.

9Slušajte, kad već imate uši!'

10Priđu mu učenici i upitaju: 'Zašto ljudima uvijek govoriš u prispodobama?'

11On im odgovori: 'Zato što je vama dano da razumijete tajne nebeskoga kraljevstva, a drugima nije.

12Ljudima koji žive po Božjoj mudrosti

13U prispodobama im govorim zato što ljudi gledaju što radim, a zapravo ne vide; zato što slušaju što im govorim, a zapravo ne čuju i ne razumiju.

14Tako se ispunja Izaijino proročanstvo:
"Slušat ćete moje riječi,
ali ih nećete razumjeti;
gledat ćete moja djela,
ali nećete dokučiti
njihova značenja.
15Jer srca su se ovoga naroda usalila,
uši njihove ne čuju, a oči su zatvorili -
tako njihove oči ne vide
i njihove uši ne čuju,
a srca im ne mogu razumjeti.
Zato se ne mogu obratiti k meni
da ih iscijelim.'[a]

16Ali blago vašim očima zato što vide i blago vašim ušima zato što slušaju.

17Zaista vam kažem, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali nisu vidjeli; željeli su čuti to što vi slušate, ali nisu čuli.

18Da vam objasnim priču o sijaču.

19Svakomu tko čuje riječ o kraljevstvu, a ne razumije ju, dođe Zli i otme mu ono što mu je u srcu posijano. To je sjeme zasijano pokraj puta.

20Kamenito tlo oni su koju čuju Riječ i odmah ju radosno prihvate,

21ali nemaju duboka korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, pokolebaju se vjeri.

22U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda.

23Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod - stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga.'

Priča o žitu i kukolju

24Iznese im još jednu prispodobu: 'S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme.

25Ali dok su svi spavali, došao je njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao.

26Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj.

27Rataru dođu njegovi sluge i upitaju: 'Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle kukolj?'

28'Neprijatelj je to učinio,' odgovori on.
'Hoćeš li da počupamo kukolj?' upitaju.

29'Nemojte

30Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'

Prispodoba o gorušičinu sjemenu

31Iznese im još jednu prispodobu: 'S kraljevstvom je nebeskim kao s gorušičinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi.

32Ono je zaista najsitnije od svega sjemenja, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu, razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama.'

Prispodoba o kvascu

33Zatim im ispriča sljedeću prispodobu: 'Nebesko je kraljevstvo poput kvasca. žena ga umijesi u golemu količinu brašna,[b] a on ipak sve ukvasi.'

34Isus je sve to govorio narodu u prispodobama. Zapravo im bez prispodoba ništa i nije govorio

35da bi se ispunilo proročanstvo:
'Progovorit ću u prispodobama; otkrit ću ono što je skriveno od postanka svijeta.'[c]

Isus objašnjava priču o žitu i kukolju

36Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Učenici dođu k njemu i zamole ga: 'Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi.'

37'Dobro

38Njiva je svijet, a dobro sjeme su ljudi koji pripadaju Božjemu kraljevstvu.[d] Kukolj su ljudi koji pripadaju Zlome.[e]

39Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao; žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli.

40Kao što se kukolj spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta.

41Ja, Sin Čovječji, poslat ću svoje anđele da iz kraljevstva izdvoje sve koji mame na grijeh i sve koji čine zlo

42te će ih oni baciti u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škrgut zuba.

43Tada će pravednici u kraljevstvu svojega Oca zasjati poput sunca. Slušajte, kad već imate uši!'

Prispodoba o skrivenome blagu

44'S nebeskim je kraljevstvom kao s blagom skrivenim u polju. Kad ga pronađe, čovjek ga sakrije pa sav radostan ode prodati sve što ima da kupi to polje.'

Prispodoba o trgovcu biserima

45'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s trgovcem koji traga za lijepim biserima.

46Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga.'

Prispodoba o ribarskoj mreži

47'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s mrežom koja, bačena u more, zahvati svakovrsne ribe.

48Kad se napuni, ribari ju izvuku pa sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

49Tako će biti i o svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednika

50i baciti ih u ognjenu peć gdje će biti plač i škrgut zuba.

51Jeste li razumjeli?' upita ih.
'Jesmo

52On nato reče: 'Zato je svaki pismoznanac koji postane učenikom nebeskoga kraljevstva poput domaćina koji iz svoje riznice iznosi i novo i staro.'

Isusa ne prihvaćaju u Nazaretu

53Pošto je ispričao sve te prispodobe, Isus ode odande.

54Otišao je u svoj zavičaj te je u tamošnjoj sinagogi tako poučavao da su ljudi zadivljeni pitali:

55'Odakle ovomu ta mudrost i sila da čini takva čudesa? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, Josip, Šimun i Juda?

56Nisu li mu i sve sestre ovdje među nama? Odakle mu onda sve to?

57I sablaznili su se zbog njega.Tada im Isus reče: 'Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu.'

58Zbog njihove nevjere ondje nije učinio mnogo čudesa.
  1. Evanðelje po Mateju 13:15 Izaija 6:9-10.
  2. Evanðelje po Mateju 13:33 U grčkome: tri mjere (otprilike 20 kilograma).
  3. Evanðelje po Mateju 13:35 Psalam 78:2.
  4. Evanðelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi kraljevstva.
  5. Evanðelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi Zloga.

Vaš komentar
Komentari