Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 11

Isus i Ivan Krstitelj

1Kad je završio s uputama dvanaestorici učenika, Isus ode poučavati i propovijedati po gradovima.

2Ivan Krstitelj je u tamnici čuo o Kristovim čudesnim djelima, pa pošalje svoje učenike da upitaju Isusa:

3'Jesi li ti zaista onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga?'

4Isus im reče: 'Idite Ivanu i ispričajte što ste čuli i vidjeli:

5slijepcima se vraća vid, hromi hodaju, gubavci ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi ustaju i Radosna vijest se propovijeda siromasima.

6Recite mu i ovo: "Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!''

7Kad su otišli, Isus počne mnoštvu govoriti o Ivanu. 'Kad ste otišli u pustinju, što ste išli gledati? Samo trsku kako se povija na vjetru?

8Ili ste išli vidjeti raskošno odjevena čovjeka? Ali takvi žive u kraljevskim palačama.

9Ili ste išli vidjeti Božjeg proroka? Da, on je i više od proroka.

10Jer Ivan je čovjek o kojemu u Svetome pismu piše:
'Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika i on će vam pripraviti put.'[a]

11Zaista vam kažem, od svih ljudi koji su ikada rođeni nije bilo većega od Ivana Krstitelja. Pa ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskomu veći je od njega!

12A od vremena kad je Ivan Krstitelj počeo propovijedati i krstiti pa sve do sada, navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju.

13Jer svi su proroci i Zakon proricali do Ivanu.

14I, ako ste mi to spremni povjerovati, on je taj drugi Ilija koji je trebao doći.[b]

15Slušajte, kad već imate uši!

16A s kime da usporedim ovaj naraštaj? On je poput djece koja sjede i igraju se na gradskome trgu, pa jedni drugima dovikuju:

17"Veselo smo vam zasvirali, ali niste htjeli zaplesati. Onda smo vam zapjevali tužaljke, ali ni plakati niste htjeli.'

18Došao je Ivan. Niti je jeo niti pio, a govorilo se: "Ima zloduha.'

19Onda sam došao ja, Sin Čovječji. Jedem i pijem, pa sada govore: "Izjelica je i pijanac, prijatelj je grešnicima i ubiračima poreza!' Ali Božja će se mudrost opravdati svojim djelima.'

Sud za nevjernike

20Tada počne koriti gradove u kojima se zbilo najviše njegovih čudesnih djela zato što se nisu obratili Bogu.

21'Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer da su se čudesa koja su se kod vas dogodila zbila u pokvarenima Tiru i Sidonu, oni bi se već odavno obratili u kostrijeti i pepelu.

22Kažem vam da će Tiru i Sidonu na Sudnji dan biti lakše nego vama!

23A ti, Kafarnaume, hoćeš li se do neba uzdignuti? Propast ćeš do podzemlja! Da su se čudesa koja su se u tebi zbila dogodila u Sodomi, ona bi zaista ostala do danas.

24Kažem vam da će Sodomi biti lakše na Sudnji dan nego njemu.'

Isusova molitva zahvale

25Tada Isus reče: 'Oče, gospodaru neba i zemlje, slavim te što si to skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

26Da, Oče, tebi se to svidjelo tako učiniti.

27Moj mi je Otac sve predao. Nitko ne poznaje Sina nego Otac i nitko ne poznaje Oca nego Sin i oni kojima se Sin hoće objaviti.

28Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

29Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama.

30Moj je jaram sladak, a moje breme lako.'
  1. Evanðelje po Mateju 11:10 Malahija 3:1.
  2. Evanðelje po Mateju 11:14 Vidjeti: Malahija 4:5.

Vaš komentar
Komentari