Biblija Hrvatski

Evanðelje po Mateju 10

Isus šalje dvanaestoricu apostola

1Isus pozove dvanaestoricu učenika te ih ovlasti da izgone zle duhove i da iscjeljuju svakovrsne bolesti i slabosti.

2Evo imena dvanaestorice apostola:
Šimun (zvan i Petar),
Andrija (Petrov brat),
Jakov (Zebedejev sin),
Ivan (Jakovljev brat),
3Filip,
Bartolomej,
Toma,
Matej (ubirač poreza),
Jakov (Alfejev sin),
Tadej,
4Šimun Kananaj[a]
i Juda Iškariotski (koji je izdao Isusa).

5Isus ih je poslao i uputio ih: 'Ne idite poganima ni Samarijancima,

6već samo izraelskom narodu - Božjim izgubljenim ovcama.

7Idite i propovijedajte im da je blizu nebesko kraljevstvo.

8Iscjeljujte bolesnike i gubavce, uskrisujte mrtve i istjerujte zloduhe. Besplatno ste primili, besplatno i dajte.

9Ne uzimajte sa sobom novca,

10ni torbu s odjećom i obućom za put, ni štap, jer radnik zaslužuje svoje uzdržavanje.

11Kad god uđete u grad ili selo, potražite dostojna čovjeka pa ostanite kod njega sve dok ne pođete u drugi grad.

12Kad uđete u neku kuću, blagoslovite ju.

13Bude li kuća toga dostojna, neka se na nju spusti vaš mir. Ne pokaže li se dostojnom, neka se vaš mir vrati vama.

14Gdje vas ne prihvate i ne poslušaju što im govorite, otresite s nogu i prašinu iz toga mjesta kad budete odlazili.

15Zaista vam kažem, na Sudnji će dan Sodomi i Gomori biti lakše nego tomu mjestu.

16Šaljem vas, evo, kao ovce među vukove. Stoga budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi.

17Čuvajte se jer će vas predavati sudu i bičevati po sinagogama.

18Zbog mene će vas izvoditi pred vladare i kraljeve, da biste njima i poganima mogli posvjedočiti o meni.

19Ne brinite se što ćete govoriti kad vas predaju sudu jer će vam tada biti dano što da kažete.

20Nećete govoriti vi - kroz vas će govoriti Duh vašega nebeskog Oca.

21Brat će brata i otac dijete predavati na smrt. Djeca će se dizati protiv roditelja i predavati ih da ih ubiju.

22Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se.

23Kad vas počnu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi! Ja, Sin Čovječji, vratit ću se prije nego što obiđete sve izraelske gradove.

24Učenik nije veći od svojega učitelja, niti je sluga iznad svojega gospodara.

25Dosta je da učenik dijeli učiteljevu, a sluga gospodarovu sudbinu. Ako su dakle mene, domaćina, nazvali "Beelzebulom

26Ali ne bojte se onih koji vam prijete. Jer dolazi vrijeme kad će sve što je skriveno biti otkriveno; sve što je tajno čut će se pred svima.

27Što vam sad govorim u tami, vičite po ulicama kad svane dan. Što vam šapćem na uho, vičite s krovova da svi čuju!

28Ne bojte se onih koji mogu ubiti samo tijelo, ali dušu ne mogu! Bojte se Boga koji i dušu i tijelo može uništiti u paklu.

29Ne prodaju li se vrapci po dva za novčić, a ipak nijedan od njih ne padne na zemlju bez dopuštenja vašega Oca.

30A vama su izbrojene i vlasi na glavi.

31Stoga se ne brinite! Vi ste mu mnogo vredniji od mnoštva vrabaca.

32Za onoga tko ovdje na zemlji pred svima prizna da pripada meni i ja ću, pred svojim Ocem na nebu, priznati da njemu pripadam.

33Ali onoga koji mene zaniječe na zemlji odreći ću se pred svojim Ocem na nebu.

34Nemojte misliti da sam na zemlju došao donijeti mir! Nisam došao donijeti mir, nego mač.

35Došao sam rastaviti sina od oca, kćerku od majke i snahu od svekrve.

36Čovjeku će neprijatelji biti vlastiti ukućani.

37Tko voli svojega oca ili svoju majku više nego mene, nije me dostojan. Tko voli sina ili kćerku više nego mene, nije me dostojan.

38Tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan.

39Tko za sebe čuva svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi život zaradi mene, naći će ga.

40Tko prihvati vas, prihvatio je mene. A tko prihvati mene, prihvatio je Oca koji me je poslao.

41Tko prihvati proroka zato što je prorok, dobit će proročku plaću; tko prihvati pravednika zato što je pravednik, dobit će pravedničku plaću.

42Date li samo čašu hladne vode jednome od ovih malenih zato što je moj učenik, sigurno ćete biti nagrađeni.'
  1. Evanðelje po Mateju 10:4 Ili zelot, član prevratničke političke stranke.

Vaš komentar
Komentari