Biblija Hrvatski

Evanðelje po Marku 9

1Nadalje reče: 'Neki od vas ovdje nazočnih neće umrijeti dok ne vide Božje kraljevstvo kako dolazi sa silom!'

Preobrazba

2Nakon šest dana Isus uzme Petra, Jakova i Ivana te samo njih trojicu povede na vrh planine. Tu se pred njima preobrazi.

3Haljine mu postanu tako blještavo bijele kako ih ne bi mogao izbijeliti nijedan bjelilac na zemlji.

4Tada se ukažu Ilija i Mojsije te stanu razgovarati s Isusom.

5'Učitelju, tako je dobro ovdje!' reče mu Petar. 'Napravit ćemo tu tri sjenice, za tebe, Mojsija i Iliju.'

6Nije, naime, znao što da kaže jer su se silno prestrašili.

7Dok je to još govorio, zasjeni ih oblak, a iz oblaka progovori glas: 'Ovo je moj ljubljeni Sin! Njega slušajte!'

8Oni smjesta pogledaju uokolo. Mojsije i Ilija bijahu nestali i samo je Isus bio s njima.

9Dok su silazili s planine, zabranio im je da ikomu spominju što su vidjeli sve dok on, Sin Čovječji, ne ustane od mrtvih.

10Zadržali su to za sebe, ali su često o tome razgovarali i pitali se na što je mislio kad je rekao da će 'ustati od mrtvih'.

11Upitaju ga: 'Zašto pismoznanci tvrde da prije Mesije mora doći Ilija?'

12'Nesumnjivo najprije ima doći Ilija

13Ilija je već došao i bio je strašno zlostavljan, baš kao je u Pismu i pretkazano.'

Isus iscjeljuje opsjednutog dječaka

14Kad su se vratili ostalim učenicima, opaze da se ondje okupilo mnoštvo ljudi i pismoznanci te da se prepiru.

15Mnoštvo je sa strahopoštovanjem promatralo Isusa dok im je prilazio, a onda mu potrčalo u susret da ga pozdravi.

16'Oko čega se prepirete?' upita ih.

17Neki čovjek iz mnoštva mu reče: 'Učitelju, doveo sam svojeg sina da ga iscijeliš - ne može govoriti jer je opsjednut nečistim duhom.

18Kad ga uhvati, baci ga na zemlju, na usta mu ide pjena, škripi zubima i koči se. Zato sam zamolio tvoje učenike da istjeraju nečistog duha, ali nisu mogli.'

19'O nevjerni rode!' reče Isus učenicima. 'Dokle ću još morati biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedite mi dječaka!'

20Dovedu ga. Kad je ugledao Isusa, duh silno zgrči dječaka. On padne na tlo previjajući se, a na usta mu udari pjena.

21'Otkad mu je tako?' upita Isus oca.'Još odmalena

22'Nečisti ga duh često baci u vatru ili u vodu da ga ubije. Smiluj nam se i učini što ako možeš!'

23'Ako mogu?' zapita ga Isus. 'Sve je moguće onomu koji vjeruje!'

24Dječakov otac smjesta poviče: 'Vjerujem! Pomozi mi da ne sumnjam!'

25Kad Isus opazi da im prilazi sve više ljudi, zaprijeti nečistome duhu: 'Nijemi i gluhi duše! Zapovijedam ti da iziđeš iz njega i da se više ne vraćaš!'

26Zli duh vrisne, silno zgrči dječaka, pa iziđe iz njega. Dječak ostane beživotno ležati, pa mnogi rekoše: 'Mrtav je!'

27Ali Isus ga uzme za ruku i pomogne mu ustati te se on osovi na noge.

28Kad uđe u kuću i ostane nasamo s učenicima, oni ga upitaju: 'Zašto ga mi nismo mogli istjerati?'

29Isus im reče: 'Ta se vrsta može istjerati samo molitvom.'

Isus ponovno pretkazuje svoju smrt

30Odlazeći iz toga kraja, putovali su Galilejom.

31Isus nije htio da ljudi saznaju da su ondje. Poučavao je, naime, učenike. Govorio im je da će Sin Čovječji biti izručen ljudima, da će ga ubiti, ali da će on nakon tri dana uskrsnuti.

32Oni to nisu razumjeli, ali su se bojali moliti ga da im objasni.

Tko je najveći u kraljevstvu

33Stignu tako u Kafarnaum. Kad su se smjestili u kući u kojoj su kanili boraviti, Isus ih upita: 'O čemu ste to putem raspravljali?'

34Ali oni su samo šutjeli jer su se prepirali oko toga tko je od njih najveći.

35Isus sjedne i pozove ih bliže te im reče: 'Tko želi biti prvi, taj sebe mora staviti na zadnje mjesto i biti sluga svima!'

36Zatim uzme dijete, postavi ga u sredinu između njih, zagrli ga te im reče:

37'Tko radi mene prihvati ovakvo dijete, mene je prihvatio. A tko prihvaća mene, prihvaća mojega Oca koji me je poslao.'

Pozivanje na Isusovo ime

38Ivan mu reče: 'Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom izgoneći zle duhove; rekli smo mu da to ne radi jer nije iz naše skupine.'

39'Ne branite mu!' reče im Isus. 'Jer nema toga tko bi mogao činiti čudesa u moje ime, a onda ubrzo govoriti zlo o meni.

40Tko nije protiv nas, za nas je!

41Zaista vam kažem, dade li vam tko ma i čašu vode zaradi Kristova imena, zato što meni pripadate, neće mu propasti nagrada.

42Ali skrivi li tko da jedan od ovih najmanjih koji u mene vjeruju izgubi vjeru i zgriješi, bolje bi mu bilo da su mu oko vrata svezali mlinski kamen i bacili ga u more.

43Navodi li te vlastita ruka na grijeh, odsijeci ju. Bolje ti je kljastu ući u vječni život nego s objema rukama biti bačen u neugasivi oganj pakla.

45Navodi li te na grijeh vlastita noga, odsijeci ju! Bolje ti je hromu ući u vječni život nego s objema nogama biti bačen u pakao!

47Navodi li te i vlastito oko na grijeh, iskopaj ga! Bolje ti je bez jednog oka ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao,

48gdje crv ne umire i gdje se oganj ne gasi.[a]

49Svatko će biti vatrom zasoljen.

50Sol je dobra. Ali ako ona obljutavi, čime ćete ju opet osoliti? Zato ne gubite svoju slanost! živite u miru jedni s drugima!'
  1. Evanðelje po Marku 9:48 Izaija 66:24.

Vaš komentar
Komentari