Biblija Hrvatski

Evanðelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

2Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

3Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

4Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

5Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

6Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

7Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

8Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

9Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17Jakov i Ivan
(Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18Andrija,
Filip,
Bartolomej,
Matej,
Toma,
Jakov (Alfejev sin),
Tadej,
Šimun (član političke stranke koja se
zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'
  1. Evanðelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanðelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.

Vaš komentar
Komentari