Biblija Hrvatski

Evanðelje po Marku 16

Isusovo uskrsnuće

1Kad prođe subota, Marija Magdalena, Saloma i Marija majka Jakovljeva odu kupiti mirisne pomasti da pomažu Isusovo tijelo.

2I u nedjelju[a] vrlo rano ujutro, još za izlaska sunca, pođu na grob.

3Putem su se pitale: 'Tko će nam odmaknuti kamen s ulaza u grob?'

4Ali kad stignu, ugledaju da je kamen već odmaknut. Bio je to uistinu velik kamen.

5Uđu u grob i zdesna ugledaju mladića u dugoj bijeloj haljini kako sjedi. žene se zaprepaste.

6On im reče: 'Ne bojte se! Što se toliko čudite? Vi tražite raspetoga Isusa Nazarećanina. Nije ovdje; uskrsnuo je! Evo, tu su mu položili tijelo.

7Idite i recite njegovim učenicima i Petru: Isus ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti, kako vam je i rekao.'

8žene pobjegnu s groba dršćući i zaprepaštene. Od straha nikome nisu ništa kazale.[b]Poslije su o tim uputama ukratko izvijestile Petra i ostale učenike. Isus ih je poslije osobno poslao da od istoka do zapada naviještaju svetu i pouzdanu poruku o spasenju koje daje vječni život. Amen.

9Isus je uskrsnuo rano ujutro u nedjelju.[c] Najprije se ukazao Mariji iz Magdale, iz koje bijaše istjerao sedam zlih duhova.

10Ona to ode javiti njegovim sljedbenicima koji su tugovali i plakali.

11Ali kad im je rekla da je živ i da ga je vidjela, nisu joj povjerovali.

12Nakon toga Isus se ukazao u drugom obličju dvojici svojih sljedbenika koji su išli putem iz Jeruzalema na selo.

13Oni su to javili ostalima, ali ni njima nisu vjerovali.

14Zatim se ukaže jedanaestorici učenika dok su skupa jeli. Prekori ih zbog nevjere i tvrdoglavog odbijanja da povjeruju onima koji su ga vidjeli poslije uskrsnuća.

15Usto im reče: 'Idite po cijelome svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakome, svakom stvorenju.

16Tko povjeruje i krsti se, bit će spašen. Tko ne povjeruje, bit će osuđen.

17One koji budu vjerovali pratit će čudesni znaci: izgonit će zle duhove u moje ime, govorit će novim jezicima,

18moći će bez opasnosti uzimati zmije u ruke, a popiju li što otrovno, neće im nauditi; na bolesnike će stavljati ruke i oni će ozdravljati!'

19Kada im je Gospodin Isus to rekao, uznesen je na nebo i sjeo je zdesna Bogu.

20Učenici su otišli posvuda propovijedati, a Gospodin je s njima djelovao i čudesnim znacima potvrđivao Riječ koju su propovijedali.IBS-CRO
  1. Evanðelje po Marku 16:2 U grčkome: prvoga dana tjedna.
  2. Evanðelje po Marku 16:8 Većina najstarijih rukopisa Evanđelja po Marku završava s osmim stihom. Ostali rukopisi sadrže različite svršetke. Ovdje su navedena dva od najvjerodostojnijih svršetaka.
  3. Evanðelje po Marku 16:9 U grčkome: prvoga dana tjedna.

Vaš komentar
Komentari