Biblija Hrvatski

Evanðelje po Marku 14

Pomazanje u Betaniji

1Bila su dva dana do Pashe i do Blagdana beskvasnih kruhova. Svećenički poglavari i pismoznanci još su čekali prigodu da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

2'Nećemo na blagdanskoj svetkovini

3Dok je Isus u međuvremenu bio u Betaniji u kući Šimuna gubavca, uđe neka žena s alabasternom posudom skupocjenoga nardova mirisnog ulja. Razbije grlo posude i izlije ulje Isusu na glavu.

4Neki se zbog toga naljute: 'Čemu tako rasipati skupocjenu pomast!'

5Mogla se skupo prodati,[a] a novac pozdijeliti siromasima!'

6Ali Isus im reče: 'Pustite ju na miru! Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo.

7Siromaha će uvijek biti da im pomažete kad god budete htjeli, a ja neću zauvijek ostati s vama.

8Ona je učinila što je mogla. Unaprijed je pomazala moje tijelo za ukop.

9Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

10Tada Juda Iškariotski, jedan od Dvanaestorice, ode svećeničkim poglavarima da se dogovori kako će izdati Isusa.

11Oni se obraduju i obećaju mu dati novca. Tako Juda počne tražiti prigodu da izda Isusa.

Posljednja večera

12Na prvi dan Blagdana beskvasnih kruhova, kad je bio običaj žrtvovati pashalno janje, učenici upitaju Isusa: 'Gdje želiš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

13On pošalje dvojicu u Jeruzalem: 'Idite u grad. Tamo ćete sresti čovjeka koji nosi vodu u vrču. Pođite za njim.

14U kući u koju uđe potražite domaćina pa mu recite: "Učitelj pita u kojoj sobi može blagovati pashalnu večeru sa svojim učenicima.'

15On će vas povesti u veliku sobu na katu, posve pripremljenu. Ondje nam pripravite večeru.'

16Učenici odu u grad i nađu sve kako im je Isus rekao te ondje pripreme pashalnu večeru.

17Uvečer Isus dođe s Dvanaestoricom.

18Dok su jeli za stolom, reče im: 'Zaista vam kažem, jedan od vas koji sa mnom jedete izdat će me.'

19Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj?'

20On odgovori: 'To je jedan od vas Dvanaestorice, koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

21Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji Sina Čovječjega izda! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

22Dok su jeli, Isus uzme kruh, zahvali Bogu, razlomi ga i dade im govoreći: 'Uzmite; ovo je moje tijelo!'

23Zatim uzme čašu vina, zahvali Bogu i pruži njima. Svi su iz nje pili.

24A on im reče: 'Ovo je moja krv, krv Saveza[b] između Boga i Božjega naroda, koja se prolijeva za mnoge.

25Zaista vam kažem, neću više okusiti vina[c] sve do onoga dana kad budem pio novo vino u Božjemu kraljevstvu.'

26Zatim zapjevaju psalme te odu na Maslinsku goru.

Isusovo proroštvo o Petru

27'Svi ćete me napustiti

28Ali pošto ustanem od mrtvih, ići ću pred vama u Galileju.'

29Petar mu reče: 'Napuste li te i svi ostali, ja te neću napustiti!'

30'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'prije nego što se pijetao sutra ujutro drugi put oglasi, triput ćeš me se odreći.'

31'Neću!' stane ga uvjeravati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

32Dođu tako u maslinik nazvan Getsemani, a Isus reče učenicima: 'Sjednite tu dok se ja pomolim!'

33Povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Obuzmu ga tjeskoba i duboka žalost.

34Reče: 'Duša mi je na smrt shrvana tugom. Ostanite tu i bdijte sa mnom.'

35Ode malo dalje i padne ničice. Molio se da ga, ako je moguće, mimoiđe strašni trenutak koji ga čeka.

36'Abba, Oče!' molio je, 'tebi je sve moguće. Otkloni ovu čašu od mene! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

37Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati. 'Šimune!' reče Petru. 'Zar spavaš? Nisi mogao ni ure probdjeti sa mnom?

38Ostanite budni i molite da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

39Ode još jedanput i pomoli se istim riječima.

40I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale. Nisu znali što bi mu rekli.

41Kad se treći put vratio, reče im: 'Još spavate i odmarate se? Dosta je bilo! Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječi, predan sam grešnicima u ruke.

42Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

43Upravo tada stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari, pismoznanci i drugi starješine.

44Juda im je rekao: 'To je onaj kojega poljubim. Uhvatite ga i odvedite pod stražom.'

45Čim stignu, Juda priđe Isusu. 'Učitelju!' reče i poljubi ga.

46Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga.

47Jedan od nazočnih nato izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

48Isus reče: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika!

49A svaki dan sam u Hramu poučavao, pa me ipak niste uhvatili. Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što o meni piše u Pismu.'

50Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

51Slijedio ga je samo neki mladić u noćnoj košulji od gruba platna na golom tijelu. Kad su ga pokušali uhvatiti,

52on ostavi košulju koju su mu strgnuli i gol pobjegne od njih.

Isus pred Velikim vijećem

53Isusa odvedu do kuće velikog svećenika, gdje se ubrzo okupe ostali svećenički poglavari, pismoznanci i drugi starješine.

54Petar ga je izdaleka slijedio i kradomice ušao u dvorište palače velikog svećenika. Sjeo je sa slugama uz vatru da se zagrije.

55Unutra su svećenički poglavari i Veliko vijeće tražili svjedočanstvo protiv Isusa na temelju kojega bi ga mogli smaknuti. Ali nisu ga mogli pronaći.

56Mnogi su lažno svjedočili, ali im se iskazi nisu podudarali.

57Zatim su neki o njemu lagali:

58'Čuli smo ga kad je rekao: "Srušit ću ovaj Hram izgrađen ljudskim rukama i za tri dana ću izgraditi drugi, bez ljudskih ruku!''

59Ali ni tada im se svjedočanstvo nije podudaralo.

60Veliki svećenik zatim stane pred sud i upita Isusa: 'Zar nećeš odgovoriti na te optužbe protiv sebe?'

61Isus ne odgovori. Tada ga veliki svećenik upita: 'Jesi li ti Mesija, Sin Preslavnoga Boga?'

62Isus odgovori: 'Jesam. I vidjet ćete Sina Čovječjega kako sjedi Bogu zdesna i kako dolazi na nebeskim oblacima.'

63Veliki svećenik nato razdere svoju odjeću i reče: 'Što će nam još svjedoci?

64Čuli ste ga kako huli! Što kažete?' I svi ga osude na smrt.

65Neki počnu pljuvati po njemu. Pokrili su mu oči i onda ga udarali šakama rugajući se: 'Pogodi tko te udario, proroče!' Čak su ga i sluge udarali.

Petar se odriče Isusa

66Dok je Petar bio u dvorištu, dođe sluškinja velikog svećenika.

67Kad ugleda Petra da se grije pokraj vatre, pobliže ga promotri i reče: 'I ti si bio s Isusom Nazarećaninom!'

68Petar zaniječe: 'Niti znam niti razumijem o čemu govoriš.' I iziđe u predvorje. Upravo tada zakukuriče pijetao.

69Sluškinja ga opazi da ondje stoji pa opet počne govoriti ostalima: 'Onaj je čovjek jedan od njih!'

70Petar ponovno zaniječe.Poslije i ostali koji su se ondje našli počnu Petru govoriti: 'Pa ti si stvarno jedan od njih, a i Galilejac si!'

71Petar se počne kleti i zaklinjati: 'Ja i ne poznajem tog čovjeka o kojemu vi govorite!'

72I pijetao se odmah drugi put oglasi. Petar se sjeti Isusovih riječi: 'Prije nego što se pijetao sutra ujutro drugi put oglasi, triput ćeš me se odreći.' I brizne u plač.
  1. Evanðelje po Marku 14:5 U grčkome: prodati za više od tristo denara.
  2. Evanðelje po Marku 14:24 U nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  3. Evanðelje po Marku 14:25 U grčkome: neću piti od trsova roda.

Vaš komentar
Komentari