Biblija Hrvatski

Evanðelje po Marku 12

Prispodoba o zlim vinogradarima

1Tada im počne govoriti u prispodobama: 'Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

2Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda.

3Ali vinogradari ga dograbe, pretuku i pošalju natrag praznih ruku.

4Vlasnik vinograda im zatim pošalje drugog slugu. Zakupci mu razbiju glavu i osramote ga.

5Trećega kojeg im je poslao ubiju. Poslao im je i mnoge druge, ali oni ih sve premlate ili ubiju.

6Napokon mu je preostao samo još jedan: njegov ljubljeni sin. Pošalje napokon i njega misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

7Ali kad vinogradari opaze da dolazi, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

8Pa ga pograbe, ubiju i izbace tijelo iz vinograda.

9Što mislite da će učiniti vlasnik kad čuje što se dogodilo? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd dati u najam drugima.

10Ne sjećate li se ulomka iz Svetog pisma:
"Kamen koji su graditelji odbacili
postane ugaonim kamenom.
11To je Gospodnje djelo,
čudesno u našim očima.''[a]
12židovski su ga vođe već tada htjeli uhvatiti zbog te priče jer su znali da ona govori o njima, ali bojali su se dirnuti u njega zbog straha od mnoštva. Zato odu i ostave ga.

O porezu

13Vjerski mu vođe pošalju neke farizeje i Herodove sljedbenike da ga uhvate u riječi.

14Oni dođu i rekoše mu: 'Učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez caru ili nije?'

15Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: 'Zašto me kušate? Pokažite mi kovani novac[b] pa ću vam reći.'

16Donesu mu novčić, a on upita: 'Čiji su ovo lik i natpis na kovanici?''Carevi

17'Onda dajte caru carevo, a Bogu valja dati Božje

O uskrsnuću

18Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

19'Gospodine, Mojsije nam je dao Zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov se brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.

20Bilo je sedmero braće. Prvi se brat oženi i umre a da nije imao djece.

21Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre a da nije ostavio potomstva. S trećim se dogodi isto.

22Tako nijedan od sedmorice iza sebe ne ostavi potomstva. Na posljetku umre i žena.

23Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?'

24Isus im odgovori: 'Niste li vi u zabludi zato što ne poznajete ni Pisma ni sile Božje?

25Jer kad ljudi uskrsnu od mrtvih, neće se ženiti ni udavati, već će biti poput anđela na nebu.

26A glede uskrsnuća, niste li u Knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao: "Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.'

27A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Vi ste, prema tome, u velikoj zabludi!'

Najveća zapovijed

28Neki pismoznanac koji je ondje stajao shvatio je, slušajući raspravu, da je Isus dobro odgovorio pa ga upita: 'Koja je najvažnija od svih zapovijedi?'

29Isus odgovori: 'Najvažnija glasi:
"Čuj, o Izraele! Naš Gospodin Bog jest jedini Bog.
30Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!'[c]
31Druga glasi:
"Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!'[d]Nema zapovijedi koja bi bila veća od tih dviju.'

32Pismoznanac odgovori: 'Učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega.

33Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve.'

34Videći da pametno govori, Isus mu reče: 'Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.' I nitko ga se više nije usudio išta pitati.

Čiji sin je Mesija

35Poučavajući u Hramu, Isus upita: 'Kako pismoznanci mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin?

36Pa s�m je David, nadahnut Svetim Duhom, rekao:
"Jahve je rekao mojem Gospodinu:
Sjedni mi s desne strane
dok ti ne bacim pod noge
tvoje neprijatelje.'[e]

37S�m ga je David nazvao svojim Gospodinom. Kako bi mu onda mogao biti sin?' Mnoštvo ga je oduševljeno slušalo.

38Poučavajući ih dalje, reče: 'Čuvajte se pismoznanaca! Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima.

39U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola.

40Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugačkim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni.'

Udovičin dar

41Zatim ode sjesti do kutije za milodare te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose.

42Dođe i neka siromašna udovica te ubaci samo dva novčića.[f]

43Isus dozove učenike i reče im: 'Zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa!

44Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala.'
  1. Evanðelje po Marku 12:11 Psalam 118: 22-23.
  2. Evanðelje po Marku 12:15 U grčkome: denar.
  3. Evanðelje po Marku 12:30 Ponovljeni zakon 25:5-6.
  4. Evanðelje po Marku 12:31 Levitski zakonik 19:18.
  5. Evanðelje po Marku 12:36 Psalam 110:1.
  6. Evanðelje po Marku 12:42 U grčkome: dvije lepte.

Vaš komentar
Komentari