Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 4

Isusove kušnje

1Isus je pun Svetoga Duha otišao s Jordana. Duh ga odvede u pustinju,

2gdje ga je četrdeset dana kušao đavao. Sve te dane nije ništa jeo pa je po njihovu isteku bio vrlo gladan.

3Đavao mu reče: 'Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.'

4Ali Isus mu odgovori: 'U Svetome pismu piše:
"Ne živi čovjek samo o kruhu.''[a]

5Đavao ga zatim povede visoko te mu odjednom pokaže sva kraljevstva svijeta.

6Reče mu: 'Dat ću ti vlast nad njima i njihovu slavu jer su moja i mogu ih dati kome hoću.

7Pokloni se preda mnom i sve je tvoje!'

8Isus mu odgovori: . 'U Svetome pismu piše:
"Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''[b]

9Tada ga Sotona odvede u Jeruzalem, navrh Hrama i reče: 'Ako si Božji Sin, skoči!

10Jer Sveto pismo kaže:
"On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju'
11i "Oni će te svojim rukama zadržati
da ni nogom o kamen ne udariš.''[c]

12Isus mu odgovori: 'Sveto pismo također kaže:
"Ne kušaj Gospodina Boga svojega!'[d]

13Pošto je đavao iscrpio sve kušnje, udalji se od njega do druge prigode.

Isusa ne prihvaćaju u Nazaretu

14Isus se zatim vrati u Galileju pun sile Svetoga Duha. Glas o njemu brzo se pronio cijelim krajem.

15Poučavao je u tamošnjim sinagogama i svi su ga slavili.

16Dođe tako i u Nazaret, u kojemu je odrastao. U subotu kao i obično ode u sinagogu i ustane da čita iz Svetoga pisma.

17Pruže mu svitak proroka Izaije, a on ga odmota te pronađe mjesto gdje piše:


18'Duh Gospodnji je na meni
jer me je pomazao i poslao
da donesem Radosnu vijest siromasima,
da navijestim: sužnji će se osloboditi,
slijepci će vidjeti,
potlačeni će biti slobodni;
19da navijestim godinu milosti Gospodnje.'[e]

20Smota zatim svitak, vrati ga poslužitelju i sjedne. Oči svih u sinagogi bile su uprte u njega.

21On im reče: 'Ovaj se navod iz Svetog pisma, koji vam još odzvanja u ušima, danas obistinio!'

22Svi su mu povlađivali. Divili su se milini riječi koje su tekle s njegovih usana. 'Nije li on Josipov sin?' pitali su.

23A on im reče: 'Zacijelo ćete mi navesti onu poslovicu: "Liječniče, izliječi samoga sebe!' Učini ovdje, u svojem zavičaju, ono što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu.

24Ali uistinu, nijedan prorok nije prihvaćen u svojem zavičaju.

25Zaista vam kažem, u Ilijino doba, kad je nebo ostalo zatvoreno tri i pol godine i kad je po svoj zemlji zavladala silna glad, u Izraelu je bilo mnogo udovica.

26Ali Ilija nije poslan nijednoj od njih, već nekoj udovici u Sarfati, u sidonskome kraju.

27U Elizejevo je doba u Izraelu bilo mnogo gubavaca, ali od gube nije ozdravio nijedan od njih, već Sirijac Naaman.'

28Na te se riječi svi u sinagogi razgnjeve,

29ustanu i istjeraju ga iz grada te ga odvedu na liticu brijega na kojemu je bio izgrađen grad s nakanom da ga bace niz nju.

30Ali on samo prođe kroz mnoštvo i ode svojim putem.

Isus istjeruje zloduha

31Ode zatim u galilejski grad Kafarnaum te je ondje subotom poučavao.

32Ljudi su bili zadivljeni njegovim učenjem jer je govorio kao onaj koji ima vlast.

33U sinagogi se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom koji počne vikati na sav glas:

34'Zašto nas uznemiruješ, Isuse Nazarećanine? Zar si nas došao uništiti? Znam tko si: ti si Svetac Božji!'

35Isus mu zaprijeti: 'Umukni i iziđi iz njega!' Nato zloduh obori čovjeka ondje među ljudima na zemlju, ali zatim iziđe iz njega i ne naudi mu više.

36Svi se zaprepaste. 'Kakve li riječi! Takvom vlašću i silom zapovijeda nečistim duhovima da mu se pokoravaju!'

37I glas o njemu pronese se po svoj okolici.

Mnoga ozdravljenja

38Iz sinagoge Isus ode u Šimunovu kuću. A Šimunova je punica bila u velikoj vrućici te ga oni odmah zamole da joj pomogne.

39Isus se nagne nad nju te zaprijeti vrućici, a ona nestane. žena odmah ustane i stane ih posluživati.

40Kad je sunce uvečer zašlo, svi koji su imali bolesnike s najrazličitijim bolestima doveli su ih k njemu. On je na sve polagao ruke i ozdravljao ih.

41Iz mnogih su opsjednutih izlazili zlodusi i vikali: 'Ti si Božji Sin!' Ali on im je zabranjivao da govore zato što su znali da je on Mesija.

Isus nastavlja propovijedati

42U zoru sljedećeg jutra Isus ode na samotno mjesto, a mnoštvo ga je tražilo. Kad su ga pronašli, nisu ga htjeli pustiti da ode od njih,

43ali on im reče: 'Moram ići i drugim gradovima navijestiti Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu jer sam poslan da to činim.'

44Propovijedao je tako po judejskim sinagogama.
  1. Evanðelje po Luki 4:4 Ponovljeni zakon 8:3.
  2. Evanðelje po Luki 4:8 Ponovljeni zakon 6:13.
  3. Evanðelje po Luki 4:11 Psalam 91:11-12.
  4. Evanðelje po Luki 4:12 Ponovljeni zakon 6:16.
  5. Evanðelje po Luki 4:19 Izaija 61:1-2.

Vaš komentar
Komentari