Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 24

Isusovo uskrsnuće

1U osvit dana u nedjelju[a] dođu na grob s miomirisima što su ih pripravile

2i nađu kamen s ulaza u grob odmaknut.

3Uđu u grob, ali tijelo Gospodina Isusa nije bilo ondje.

4Dok su tako zbunjene stajale, uz njih se pojave dva čovjeka u blistavoj odjeći.

5žene se prestraše i poniknu licem prema zemlji. 'Zašto tražite živoga među mrtvima?' upitaju ih dvojica.

6'Nije ovdje, uskrsnuo je! Sjetite se što vam je govorio još u Galileji:

7"Sina Čovječjega predat će u ruke grešnicima i raspet će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.''

8One se sjete da je Isus to rekao.

9Požure zato s groba to javiti jedanaestorici učenika i ostalima.

10Bile su to Marija Magdalena, Ivana i Marija, majka Jakovljeva, i još neke žene. Sve su one to ispričale apostolima,

11ali njima se činilo da je sve to izmišljotina. I nisu im vjerovali.

12Ipak, Petar potrči do groba. Kad je stigao, proviri unutra i ugleda samo platnene povoje. Vrati se zatim čudeći se onomu što se dogodilo.

Isus se ukazuje učenicima na putu u Emaus

13Toga su dana dvojica Isusovih sljedbenika putovala u selo Emaus, udaljeno od Jeruzalema jedanaest kilometara.[b]

14Putem su razgovarali o svemu što se dogodilo.

15Dok su tako razgovarali i raspravljali, pristupi im Isus i pođe s njima.

16Ali njihovim je očima bilo uskraćeno da ga prepoznaju.

17'O čemu to raspravljate putujući?' upita ih.Oni zastanu, shrvani tugom.

18Jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori mu: 'Ti si, čini se, jedini tuđinac u Jeruzalemu koji ne zna što se ondje dogodilo ovih dana.'

19'Što se dogodilo?' upita Isus.'Pa to s Isusom Nazarećaninom

20Ali naši svećenički poglavari i članovi Velikog vijeća predali su ga da bude osuđen na smrt te su ga raspeli.

21A mi smo se nadali da je on Otkupitelj koji će spasiti Izrael. Osim toga, već je treći dan otkako se to dogodilo.

22Još su nas i neke žene, koju su ga s nama slijedile, zbunile: čim je svanulo otišle su na grob,

23ali ondje nisu našle njegovo tijelo. Došle su i rekle da su im se ukazali anđeli i kazali im da je živ.

24Neki od nas pojurili su na grob i našli su sve kao što su žene ispričale, ali njega nisu vidjeli.'

25'Neumnici!' reče im nato Isus. 'Nikako da povjerujete sve što su proroci navijestili.

26Nisu li oni prorekli da će Krist morati sve to pretrpjeti prije nego što uđe u svoju slavu?'

27Zatim im, započevši od Mojsija, protumači što su svi proroci o njemu zapisali u Svetome pismu.

28Približili su se već selu kamo su išli, a Isus se pričini da će nastaviti put.

29Ali oni su ga nagovarali: 'Ostani s nama! Već je večer; dan je na izmaku!' On ostane i uđe s njima u kuću.

30Dok je sjedio s njima za stolom, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te im ga dade.

31Uto se njima otvore oči pa ga prepoznaju, a on nestane.

32'Nije li nam srce usplamtjelo kad nam je putem pričao i tumačio Pisma?' upitaju oni jedan drugoga.

33Smjesta se spreme i vrate u Jeruzalem. Ondje nađu na okupu Jedanaestoricu i ostale Isusove sljedbenike.

34'Gospodin je zaista uskrsnuo!' kazaše im. 'Zaista se ukazao Šimunu!'

Isus se pojavljuje pred učenicima

35Ispripovijedaju im zatim susret s Gospodinom na putu u Emaus te kako su ga prepoznali kad je razlomio kruh.

36Dok su oni o tome razgovarali, Isus odjednom stane među njih. 'Mir vama!' reče im.

37Zbunjeni i prestrašeni, mislili su da vide duha.

38Ali Isus im reče: 'Zašto se bojite? Zašto vam se sumnja rađa u srcu?

39Pogledajte mi ruke i noge! Ja sam to! Opipajte me pa ćete vidjeti! Duhovi nemaju kostiju i mesa kao ja!'

40Pokaže im ruke i noge.

41Od čuđenja i veselja nisu mogli vjerovati. On upita: 'Imate li što za jelo?'

42Pruže mu komad pečene ribe,

43a on ga uzme i pojede pred njima.

44Reče zatim: 'O ovome sam vam govorio dok sam prije bio s vama: Trebalo se ispuniti sve što u Mojsijevu zakonu, proročkim knjigama i psalmima piše o meni.

45Otvori im zatim um da razumiju Sveto pismo

46pa reče: 'Piše da će Krist trpjeti i treći dan ustati od mrtvih.

47U njegovo ime propovijedajte obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima počevši od Jeruzalema.

48Vi ste svjedoci toga.

49A ja ću vam poslati Svetoga Duha, baš kao što je Otac obećao. Ostanite u gradu dok vas Sveti Duh ne ispuni silom odozgora!'

Uzašašće

50Isus ih zatim povede u blizinu Betanije. Ondje podigne ruke i blagoslovi ih.

51Tako se, blagoslivljajući ih, i rastane od njih: uznesen je na nebo.

52Oni mu se ničice poklone, a zatim se silno radosni vrate u Jeruzalem.

53Ondje su u Hramu neprestano slavili Boga.

IBS-CRO
  1. Evanðelje po Luki 24:1 U grčkome: prvoga dana tjedna.
  2. Evanðelje po Luki 24:13 U grčkome: šezdeset stadija.

Vaš komentar
Komentari