Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 22

Juda pristaje izdati Isusa

1Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova, Pasha.

2Svećenički poglavari i pismoznanci dogovarali su se kako da ubiju Isusa, ali bojali su se da se narod ne pobuni.

3Tada Sotona uđe u Judu Iškariotskoga, jednoga od dvanaestorice učenika.

4On ode i dogovori se sa svećeničkim poglavarima i s vojnim zapovjednicima kako će im izdati Isusa.

5Oni se razvesele i obećaju mu dati novca.

6Juda pristane. Od tada je tražio prigodu da izda Isusa kad mnoštva ne bude u blizini.

Posljednja večera

7Prvog dana Blagdana beskvasnih kruhova, kad je bio običaj žrtvovati pashalno janje,

8Isus pošalje Petra i Ivana: 'Idite nam pripraviti večeru da skupa blagujemo.'

9'Gdje želiš da ju pripravimo?' upitaju.

10'Čim uđete u grad

11recite domaćinu: "Učitelj pita u kojoj sobi može blagovati pashalnu večeru sa svojim učenicima.'

12On će vam pokazati veliku sobu na katu, posve pripremljenu. Ondje nam pripravite večeru.'

13Učenici odu u grad i nađu sve kako im je Isus rekao te ondje pripreme pashalnu večeru.

14Kad je za to došlo vrijeme, Isus sjedne za stol s apostolima.

15'Čeznuo sam svom dušom da blagujem s vama ovu pashalnu večeru prije svoje muke.

16Jer ju, kažem vam, neću više blagovati dok se ona ne ispuni u kraljevstvu Božjemu. '

17Uzme čašu, zahvali i reče: 'Uzmite i razdijelite među sobom.

18Kažem vam, od sada više neću piti vina[a] dok ne dođe Božje kraljevstvo.'

19Uzme zatim kruh, zahvali Bogu, razlomi ga i dade im govoreći: 'Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.'

20Kad su povečerali, uzme čašu i reče: 'Ovo je moja krv, krv novoga Saveza između Boga i Božjega naroda, koja se prolijeva za vas.

21Ali evo, moj izdajnik sjedi sa mnom za stolom.

22Ja, Sin Čovječji, odlazim kako je određeno, ali teško mojemu izdajniku!'

23Učenici se nato počnu međusobno pitati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.

24Počnu se zatim prepirati oko toga tko bi od njih bio najveći u kraljevstvu koje dolazi.

25Isus im reče: 'Kraljevi ovoga svijeta vladaju svojim narodima i provodeći vlast nad njima nazivaju se dobrotvorima.

26Ali vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najneznatniji, a starješina kao poslužitelj.

27Jer tko je veći, onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji ga poslužuje? Onaj za stolom, zar ne? A ja, evo, poslužujem vas.

28Ostali ste mi vjerni u mojim kušnjama.

29Zato vam u baštinu dajem kraljevsku čast što ju je meni predao moj Otac

30da jedete i pijete za mojim stolom u mojemu kraljevstvu te da sjedite na prijestoljima i sudite dvanaest Izraelovih plemena.'

Isusovo proroštvo o Petru

31'Šimune, Šimune, Sotona je zatražio da vas može rešetati kao pšenicu.

32Ali molio sam se za tebe da ti vjera ne malakše. Zato, kad se ponovno obratiš k meni, učvrsti svoju braću!'

33'Gospodine,' reče mu Petar, 'spreman sam s tobom poći i u tamnicu i u smrt.'

34'Kažem ti, Petre,' reče Isus, 'prije nego što se danas oglasi pijetao triput ćeš zatajiti da me poznaš.

35Kad sam vas poslao na put bez novca, bez torbe i sandala, je li vam što nedostajalo?' upita ih Isus.'Nije

36'Ali sada,' reče, 'tko ima novca, neka ga ponese! Torbu također. Tko nema mač, neka proda odjeću i kupi ga za sebe

37jer se, kažem vam, mora ispuniti ono što o meni piše u Svetome pismu: "Ubrojen je među zločince.'[b] Sve što su proroci o meni napisali obistinit će se.'

38'Gospodine,' rekoše, 'imamo tu dva mača!''Dovoljno je

Isus se moli u Getsemaniju

39Zatim ode odande te se, po običaju, zaputi na Maslinsku goru. Učenici pođu s njim.

40Kad su stigli, reče im: 'Molite se da vas ne svlada kušnja!'

41Udalji se zatim od njih koliko se može baciti kamen, padne na koljena i pomoli se:

42'Oče, otkloni ovu čašu od mene ako želiš. Ali neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

43Tada mu se s neba ukaže anđeo da ga ohrabri.

44Sve je žarče molio, u smrtnoj muci, a znoj mu postane poput kaplja krvi što su padale na zemlju.

45Napokon ustane, priđe učenicima i nađe ih kako spavaju iscrpljeni od žalosti.

46'Zašto spavate?' upita. 'Ustanite i molite se da vas ne svlada kušnja!'

Isusovo uhićenje

47Dok je još govorio, stigne svjetina, a pred njom Juda, jedan od Dvanaestorice. Približi se Isusu i poljubi ga.

48'Juda, zar poljupcem izdaješ Sina Čovječjega?' reče Isus.

49Kad su ostali učenici vidjeli što se zbiva, upitaju: 'Gospodine, da ih napadnemo mačem?'

50te jedan od njih zamahne na slugu velikog svećenika i odsiječe mu desno uho.

51Ali Isus reče: 'Pustite! Ne opirite se više!' Dotakne zatim sluzi uho i iscijeli ga.

52Zatim reče ljudima koji su pošli na njega, svećeničkim poglavarima, vojnim zapovjednicima i starješinama: 'Krenuli ste na mene s mačevima i toljagama kao na razbojnika!

53Zašto me niste u Hramu uhitili? Svaki sam dan bio ondje. Ali ovo je vaš čas i vlada tama.'

Petar se odriče Isusa

54Isusa uhite i odvedu u dom velikog svećenika. Petar ga je izdaleka slijedio.

55Usred dvorišta stražari su naložili vatru i grijali se oko nje. Petar sjedne među njih.

56Neka sluškinja ugleda ga kako sjedi pokraj vatre, promotri ga i reče: 'I ovaj je bio s Isusom!'

57Petar zaniječe. 'Pa ja ga ni ne poznajem, ženo!'

58Nedugo zatim još ga netko opazi i reče: 'Ti si jedan od njih!''Nisam, čovječe!' odgovori Petar.

59Nakon otprilike jedne ure, netko opet reče: 'Ovaj je zaista bio s njim! Pa Galilejac je!'

60'Ne znam o čemu govorite, čovječe!' reče Petar. Istoga časa, dok je još govorio, oglasi se pijetao.

61Tada se Gospodin okrene i pogleda Petra, a Petar se sjeti kako mu je rekao: 'Prije nego što se danas oglasi pijetao, triput ćeš zatajiti da me poznaješ.'

62Iziđe iz dvorišta i gorko zaplače.

63Čuvari počnu Isusa tući i rugati mu se.

64Pokrili su mu oči i zapitkivali: 'Reci tko te je udario!'

65I obasipali su ga najrazličitijim uvredama.

Isus pred Velikim vijećem

66U osvit dana okupe se narodni starješine, svećenički poglavari i pismoznanci te izvedu Isusa pred Veliko vijeće.

67'Ako si ti Krist, reci nam to!' kazali su mu.'Ako vam kažem, nećete mi vjerovati

68a ako vas što upitam, nećete odgovoriti

69Ali odsad će Sin Čovječji sjediti Bogu zdesna, u sili.'[c]

70'Ti, znači, tvrdiš da si Božji Sin!' poviču svi.'Sami ste pravo rekli; jesam

71'Što će nam više svjedoci?' kazali su. 'Sami smo čuli, iz njegovih usta!'




  1. Evanðelje po Luki 22:18 U grčkome: neću piti od trsova roda.
  2. Evanðelje po Luki 22:37 Izaija 53:12.
  3. Evanðelje po Luki 22:69 Iz Psalma 110:1.

Vaš komentar




Komentari