Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 21

Udovičin dar

1Isus je u Hramu promatrao bogataše kako ubacuju milostinju u kutiju.

2Ugleda tako i neku udovicu kako ubacuje samo dva novčića.

3'Zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa!

4Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala.'

Isus pretkazuje buduće događaje

5Dok su neki učenici razgovarali o tome kako je Hram urešen lijepim kamenjem i zavjetnim darovima, Isus reče:

6'Doći će vrijeme kada od ovoga što gledate neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će biti razvaljen.'

7Upitaju ga: 'Učitelju, kada će se sve to dogoditi? Kojim će se znakom najaviti ispunjenje svega toga?'

8'Pazite da vas tko ne zavede!' odgovori im on. 'Mnogi će zaista doći pod mojim imenom proglašujući se Mesijom[a] i govoreći: "Kucnuo je čas!' Ne idite za takvima.

9Kad čujete za ratove i pobune, nemojte se bojati. Sve se to mora dogoditi, ali svršetak još neće doći.'

10Reče još: 'Narod će zaratiti protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.

11Bit će velikih potresa, bit će gladi i pošasti na raznim mjestima. Bit će strahota i velikih znakova s neba.

12Ali prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavat će vas u sinagoge i tamnice, vući će vas pred kraljeve i upravitelje zato što ste moji sljedbenici.

13To će vas snaći da im možete svjedočiti o meni.

14Zato upamtite: ne morate unaprijed smišljati što reći sebi u obranu.

15Ja ću vam dati rječitost i takvu mudrost kakvoj neće moći proturječiti ni oduprijeti se nijedan vaš protivnik.

16A izdavat će vas čak i vlastiti roditelji, braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.

17Svi će vas mrziti zato što ste moji.

18Ali neće vam pasti ni vlas s glave.

19Duše će vam se spasiti zbog vaše postojanosti.

20Kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem, znajte da će on ubrzo biti opustošen.

21Tko se tada zatekne u Judeji, neka bježi u goru. Tko je u gradu, neka bježi iz njega, a ni oni koji su u polju neka se ne vraćaju u grad.

22Jer to će biti dani Božje kazne kojom će se ispuniti sve što piše u Svetome pismu.

23Teško trudnicama i dojiljama u to vrijeme jer će ovu zemlju pritisnuti velika nevolja i velik će se gnjev izliti na ovaj narod.

24Kosit će ih oštrica mača i odvodit će ih u ropstvo među sve narode. A Jeruzalem će gaziti pogani sve dok ne istekne vrijeme pogana.

25Pojavit će se znaci na Suncu, Mjesecu i zvijezdama, a na zemlji će narode pritiskati tjeskoba zbog huke i stihije valovlja.

26Ljudi će umirati od straha i iščekivanja sudbe ovoga svijeta jer će se i sile nebeske uzdrmati.

27Tada će svi ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom silom i slavom.[b]

28Kad se sve to počne zbivati, uspravite se i podignite glavu jer je vaše otkupljenje blizu.

29Zatim im ispriča prispodobu: 'Pogledajte smokvu ili bilo koje stablo.

30Kad propupa, i sami znate da je ljeto blizu.

31Također kad vidite da se sve to događa, znajte da je blizu Božje kraljevstvo.

32Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.

33Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!

34Pazite da vam srca ne otvrdnu u proždrljivosti i pijanstvu ili u životnim brigama te da vas taj dan ne iznenadi

35kao zamka. Jer on će snaći sve žitelje na zemlji.

36Bdijte dakle i stalno se molite da umaknete svim strahotama koje će se događati i da stanete pred Sina Čovječjega.'

37Isus je svaki dan poučavao u Hramu, a noći je provodio na Maslinskoj gori.

38A sav je narod već od ranog jutra hrlio k njemu u Hram da ga sluša.
  1. Evanðelje po Luki 21:8 U grčkome: ...pod mojim imenom i reći "Ja sam'...
  2. Evanðelje po Luki 21:27 Vidjeti: Daniel 7:13.

Vaš komentar
Komentari