Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 19

Isus i Zakej

1Isus uđe u Jerihon. Dok je prolazio gradom,

2dođe čovjek imenom Zakej, utjecajan židov koji je radio za rimsku poreznu upravu i vrlo se obogatio.

3želio je vidjeti Isusa, ali je bio prenizak rastom da bi ga mogao vidjeti preko mnoštva.

4On zato potrči naprijed te se popne na smokvu pokraj koje je Isus trebao proći da s nje promatra.

5Kad je Isus stigao do njega, pogleda gore i reče mu: 'Zakeju, brzo siđi! Danas moram k tebi u goste.'

6Zakej žurno siđe s drveta i primi ga u goste sav radostan.

7Ali mnoštvo koje je to promatralo počne prigovarati: 'Otišao je takvom grešniku u goste!'

8A Zakej ustane i reče Gospodinu: 'Gospodine, polovicu svojega imanja dat ću siromasima, a svakome koga sam prevario četverostruko ću vratiti.'

9'Danas je u ovu kuću došlo spasenje jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin!

10Ja, Sin Čovječji, došao sam tražiti i spasiti izgubljene.'

Prispodoba o desetorici slugu

11Mnoštvo je sve to slušalo. Kako je već bio nadomak Jeruzalemu, mislili su da će se kraljevstvo Božje odmah pojaviti. Isus im zato ispriča prispodobu:

12'Neki je ugledan čovjek trebao otputovati u daleku zemlju da ga ondje okrune za kralja, a zatim se vratiti.

13Pozove zato desetoricu svojih slugu, dade svakomu pola kilograma srebra[a] te im reče: "Trgujte s njime dok ne dođem.'

14Ali njegovi su ga građani mrzili i poslali su za njim poslanike s porukom: "Ne želimo da on kraljuje nad nama.'

15Kad se vratio kao kralj, zapovjedi da mu pozovu sluge kojima je dao novac. Htio je znati koliko je koji zaradio.

16Prvi sluga dođe i reče: "Gospodaru, udeseterostručio sam iznos koji si mi dao.'

17"Dobar si sluga

18Drugi sluga dođe i reče: "Upeterostručio sam iznos, gospodaru.'

19"Dobro! Vladaj nad pet gradova

20Ali treći sluga dođe bez zarade i reče: "Gospodaru, evo ti srebra. Držao sam ga skrivenoga u rupcu.

21Bojao sam te se zato što si strog čovjek. Uzimaš što nije tvoje i žanješ što nisi posijao.'

22"Zli slugo!' odgovori mu on. "Sudit ću ti prema tvojim vlastitim riječima. Znao si da sam strog, da uzimam što nije moje i da žanjem što nisam posijao?

23Zašto onda nisi moj novac uložio u banku?[b] Tako bih barem dobio kamate.'

24Zatim kralj reče: "Oduzmite mu to srebro i dajte ga onome koji je zaradio deseterostruko.

25"Ali, gospodaru, pa on već ima pet kilograma srebra![c]' kazali su.

26"Velim vam,' odgovori im kralj, "onome tko ima dat će se još, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.

27A moje neprijatelje, koji me nisu htjeli za kralja, dovedite ovamo i smaknite ih preda mnom.'

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

28Pošto im je to ispričao, Isus krene dalje prema Jeruzalemu.

29Kad se približio mjestima Betfagi i Betaniji na Maslinskoj gori, pošalje naprijed dvojicu učenika.

30'Idite u ono selo pred vama

31Upita li vas tko: "Što to radite?' recite samo: "Treba Gospodinu.''

32Oni odu i nađu magare kako im je rekao.

33Dok su ga odvezivali, neki ih ljudi upitaju: 'Zašto odvezujete magare?'

34'Gospodinu treba

35Dovedu magare Isusu i prebace preko njega svoje ogrtače te posjednu Isusa na njega.

36Mnoštvo je pred Isusom prostiralo svoje ogrtače po putu.

37Kad se već približio obronku Maslinske gore, mnoštvo njegovih sljedbenika počne na sav glas zahvaljivati Bogu za sva slavna djela što su ih vidjeli:
38'Blagoslovljen' kralj 'koji dolazi u
ime Gospodnje!
Slava Bogu na nebu!'[d]

39Ali neki farizeji među njime kazaše: 'Učitelju, opomeni svoje učenike da to ne govore.'

40'Kažem vam,' reče im Isus, 'ako oni ušute, klicat će kamenje na cesti.'

Isus tuži nad Jeruzalemom

41Kad se približio Jeruzalemu i ugledao grad, Isus zaplače nad njim:

42'Kako bih volio da si danas pronašao put mira! Ali sada je prekasno i mir je skriven od tebe.

43Doći će dani kada će neprijatelj zauzeti tvoje zidine, opkoliti te i pritisnuti sa svih strana.

44Sravnit će sa zemljom i tebe i tvoju djecu u tebi. Neće od tebe ostati ni kamena na kamenu jer nisi prepoznao da te je Bog pohodio.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

45Kad je ušao u Hram, Isus počne iz njega izgoniti prodavače.

46'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

47Nakon toga Isus je danomice poučavao u Hramu, a svećenički poglavari i pismoznanci smišljali su skupa s narodnim starješinama kako da ga ubiju,

48ali im to nije polazilo za rukom jer je narod upijao svaku njegovu riječ.
  1. Evanðelje po Luki 19:13 U grčkome: 10 mina (svakome jednu minu, što je u to doba iznosilo otprilike tri mjesečne plaće).
  2. Evanðelje po Luki 19:23 U grčkome: kod novčara.
  3. Evanðelje po Luki 19:25 U grčkome: deset mina.
  4. Evanðelje po Luki 19:38 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.

Vaš komentar
Komentari