Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 12

Protiv licemjerja

1Kad se okupilo tisuće ljudi tako da su već gazili jedni po drugima, Isus najprije počne govoriti svojim učenicima: 'Farizejsko se licemjerje širi poput kvasca koji prožme sve tijesto. Čuvajte se da ne budete licemjerni kao oni.

2Jer dolazi vrijeme kad će sve što je skriveno biti otkriveno; sve što je tajno čut će se pred svima.

3Što ste god rekli u tami, čut će se na svjetlu i što ste šaptali u zatvorenim sobama, razglasit će se s krovova da svi čuju!

4Prijatelji moji, kažem vam, ne bojte se onih koji mogu ubiti samo tijelo, ali vam ne mogu ništa gore učiniti!

5Ali reći ću vam koga se treba bojati. Bojte se Boga koji može ubiti, a zatim baciti u pakao. Njega se bojte!

6Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? A Bog ipak ne zaboravi nijednoga od njih.

7A vama su izbrojene i vlasi na glavi. Stoga se ne bojte! Vi ste mu mnogo vredniji od mnoštva vrabaca.

8Tko ovdje na zemlji pred svima prizna da pripada meni, za njega ću ja, Sin Čovječji, pred anđelima Božjim priznati da mu pripadam.

9Ali onoga koji mene zaniječe na zemlji odreći ću se pred Božjim anđelima.

10Ipak, onome koji što kaže protiv Sina Čovječjega oprostit će se. Ali onome tko pohuli protiv Svetoga Duha nikada se neće oprostiti.

11A kad vas budu dovodili pred sud u sinagogama, pred poglavare i vlasti, ne brinite se što reći sebi u obranu

12jer će vas Sveti Duh tada poučiti što da kažete.'

Prispodoba o budalastom bogatašu

13Netko iz mnoštva poviče: 'Učitelju, molim te, reci mojemu bratu da podijeli sa mnom imanje koje smo dobili u baštinu.'

14Isus mu odgovori: 'Čovječe, tko je mene postavio da sudim i dijelim između vas?

15Klonite se svake pohlepe. Ma koliko da obilujete, život se ne sastoji u onomu što posjedujete.'

16Ispriča im zatim prispodobu: 'Nekomu je bogatašu zemlja urodila tako obilnom žetvom

17da je razmišljao: "Što da radim? Nemam u što skupiti toliku ljetinu.

18Znam! Srušit ću stare žitnice i izgraditi veće pa ću ondje zgrnuti i žito i sva svoja dobra.

19Onda ću svojoj duši reći: Evo, imaš u zalihi obilje za još mnogo godina. Dušo moja, počivaj, jedi, pij i veseli se!'

20Ali Bog mu reče: "Neumniče! Još ćeš noćas umrijeti. Komu će onda pripasti sve što si skupio?'

21Neumnik je onaj tko zgrće zemaljsko blago, a ne stječe bogatstvo koje je vrijedno u Božjim očima.'

O novcu i imetku

22Zatim Isus reče učenicima: 'Ne brinite se tjeskobno kako ćete preživjeti, što ćete jesti ili piti, ni u što ćete obući svoje tijelo!

23Pa život je vredniji od hrane, a tijelo od odjeće.

24Pogledajte gavrane! Niti siju, niti žanju, niti imaju spremišta i žitnice, a Bog ih ipak hrani. A vi ste toliko vredniji od ptica!

25Može li tko od vas sebi brigama produžiti život barem i za jedan dan?

26Pa ako ni to malo ne možete, zašto ste stalno zabrinuti?

27Pogledajte samo poljske ljiljane! Niti se muče niti predu. A kažem vam da se ni kralj Salomon u svoj svojoj raskoši nije odjenuo kao jedan od njih.

28Pa ako Bog tako odijeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca u peć, zar se neće još i više brinuti za vas, malovjerni?

29Ne brinite se i ne uznemirujte oko toga što ćete jesti i piti

30jer tako čine nevjernici ovoga svijeta. Vaš Otac zna da vam je sve to potrebno!

31Stoga najprije tražite Božje kraljevstvo pa će vam se i to nadodati.

32Ne boj se, malo stado. Vašemu se Ocu svidjelo da vam dade kraljevstvo.

33Prodajte sve što imate, a novac podijelite kao milostinju! Tako ćete sebi spremiti blago na nebesima, kamo lopovi ne dolaze i gdje ga moljci neće izgristi.

34Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce.'

Treba budno čekati Gospodnji dolazak

35'Budite pripravni, posve obučeni i neka vam svjetiljka gori

36kao da čekate povratak svojega gospodara sa svadbene gozbe da budete spremni otvoriti mu vrata čim stigne i pokuca.

37Blago onim slugama koje gospodar na povratku nađe bdjeti. Zaista vam kažem, on će privezati pregaču, reći im da sjednu za stol i sam ih poslužiti da jedu.

38Možda će doći usred noći ili pred zoru.[a] Blago onima koje nađe bdjeti.

39Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, ne bi mu dopustio da u nju provali.

40Budite i vi stalno pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se najmanje nadate.'

41'Gospodine, jesi li tu prispodobu ispričao samo nama ili svima?' upita Petar.

42Isus mu reče: 'Tko je dakle onaj vjerni i razumni upravitelj kojega će gospodar postaviti da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme?

43Blago onome koga gospodar, kada dođe, nađe da tako čini!

44Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem.

45Ali ako zli sluga pomisli: "Gospodar se još neće vratiti' pa počne tući sluge i sluškinje te jesti, piti i opijati se,

46gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti. Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među nevjernicima.

47Onaj koji je znao volju svojega gospodara, ali nije tako činio i nije bdio, bit će strogo kažnjen.

48Ali tko nije znao da to što čini zaslužuje kaznu, bit će kažnjen blaže. Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i tražiti. Od onoga kojemu je mnogo povjereno više će se tražiti.'

Zbog Isusa će nastati razdor

49'Došao sam baciti oganj suda na zemlju. Kako bih želio da je već planuo!

50Ali valja mi se krstiti trpljenjem i tako sam tjeskoban dok se to ne završi!

51Mislite li da sam na zemlju došao donijeti mir? Nipošto. Došao sam donijeti razdor.

52Jer odsad će nastajati razdori u obitelji: troje će ljudi biti na mojoj strani, a protiv drugih dvoje i obrnuto.

53Otac će biti protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.'

54Reče zatim mnoštvu: 'Kad opazite da se na zapadu gomilaju oblaci, znate reći: Kiša će!

55A kad zapuše južnjak, kažete: Bit će vruće! I bude vrućina.

56Licemjeri! Izgled zemlje i neba znate protumačiti. Kako onda ne znate protumačiti znake vremena?

57Zašto sami ne želite uvidjeti što je pravo?

58Kad s protivnikom ideš na sud, pokušaj se s njim nagoditi da spor ne završi na sudu jer te sudac može osuditi i predati izvršitelju da te baci u tamnicu.

59A onda, kažem ti, nećeš odande izići dok ne isplatiš sve do posljednjeg novčića.'
  1. Evanðelje po Luki 12:38 U grčkome: O drugoj ili o trećoj straži

Vaš komentar
Komentari