Biblija Hrvatski

Evanðelje po Luki 11

Pouka o molitvi

1Kad je Isus završio s molitvom, priđe mu jedan od učenika i reče: 'Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.'

2Isus reče: 'Kad se molite, recite:
"Oče naš na nebu, neka se štuje tvoje sveto ime.
Neka dođe tvoje kraljevstvo.
3Kruh naš svagdašnji daj nam danas
4i oprosti nam naše grijehe, kao što i mi opraštamo onima koji griješe protiv nas.
I ne dopusti da podlegnemo kušnji, nego nas izbavi od Zloga.''[a]

5Reče im zatim: 'Zamislite da u ponoć odete svojem prijatelju želeći posuditi tri kruha i kažete mu:

6"Stigao mi je u goste prijatelj, a nemam mu što dati za jelo.'

7On bi vam iznutra doviknuo: "Ne uznemiruj me! Vrata su već zaključana, a djeca su u postelji. Ne mogu sada ustajati da ti to dadem.'

8Ali kažem vam, ne učini li to zbog prijateljstva, učinit će to da se ne osramoti.

9Kažem vam: Molite i dat će vam se! Ištite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

10Jer tko god ište, prima. Tko traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.

11Bi li ijedan otac svojemu djetetu, kad bi ga zaiskalo ribu, dao zmiju?

12Ili bi mu tko dao štipavca kad ga zaište jaje?

13Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati Svetoga Duha onima koji ga ištu?'

Isus i knez zloduha

14Isus jednom istjera nijemog zloduha iz nekog njemaka. Kad je zloduh izišao, njemak progovori. Mnoštvo se divilo.

15Ali neki rekoše: 'Taj zloduhe izgoni s pomoću Beelzebula, kneza zloduha.'

16A drugi su ga iskušavali ištući da im dade kakav znak s neba kao dokaz da ga je Bog poslao.

17Znajući što misle, Isus im reče: 'Svako podijeljeno kraljevstvo propada. Razjedinjen dom također ne može opstati.

18Kažete da ja s pomoću Beelzebula izgonim zloduhe. Sotonino je kraljevstvo, dakle, razjedinjeno. Kako će onda opstati?

19Ako ja zaista izgonim zloduhe s pomoću Beelzebula, čijom ih pomoći izgone vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.

20Ali ako ja zloduhe izgonim Božjim prstom, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.

21Dok snažni i dobro naoružani[b] čuva svoj dom, njegov je posjed osiguran.

22Ali kada dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve oružje u koje se uzdao te podijeli plijen.

23Tko nije na mojoj strani, zapravo je protiv mene; i svatko tko sa mnom ne skuplja, zapravo rastjeruje.

24Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi. Tada kaže: "Vratit ću se u čovjeka iz kojega sam izišao.'[c]

25Vrati se i svoj stari dom zatekne prazan, pometen i čist.

26Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na koncu tako čovjeku bude i gore nego prije.'

27Dok je još govorio, neka žena iz mnoštva poviče: 'Blagoslovljena utroba koje te je nosila i prsa koja si sisao!'

28'Još su blagoslovljeniji oni koji slušaju Božju riječ i tvore ju

Jonin znak

29Kad je mnoštvo nagrnulo k Isusu, on reče: 'Zao je ovo naraštaj. Traži znak, ali neće mu se dati drugoga osim znaka proroka Jone.

30Što se dogodilo Joni, bilo je Ninivljanima znak da ga je Bog poslao. Što će se sa mnom dogoditi, bit će znak da je mene, Sina Čovječjega, Bog poslao ovom narodu.[d]

31Kraljica Juga[e] ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer je izdaleka došla čuti Salomonovu mudrost, a s vama je ovdje i veći od Salomona.

32Stanovnici Ninive ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer su se oni obratili na Jonino propovijedanje. S vama je ovdje i veći od Jone!'

Svjetiljka biću

33'Svjetiljku ne palite da ju skrijete, nego da ju postavite tako da svijetli svima u kući.

34Oko je poput svjetiljke tijelu. Ne budete li se previše brinuli za materijalna dobra, jasno ćete vidjeti u životu, ali ako se za njih previše brinete, vid će vam biti zasjenjen i tama će vam ispuniti život.[f]

35Pazite dakle da se svjetlost koja je u vama ne zamrači.

36Ako dakle sve vaše biće bude svijetlo bez djelića tame, cijelo će biti rasvijetljeno kao da ga je obasjala svjetiljka.'

Isus opominje vjerske poglavare

37Dok je Isus još govorio, neki ga farizej pozove k sebi na objed. Isus uđe i zauzme mjesto za stolom.

38Kad je farizej to vidio, začudi se što Isus prije objeda nije, prema židovskome običaju, obavio obredno pranje ruku.

39A Gospodin mu reče: 'Vi farizeji toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pakošću.

40Bezumnici! Nije li Bog taj koji je načinio i nutrinu, a ne samo vanjštinu?

41Dajte zato to iznutra, što grabežljivo čuvate, kao milostinju onima kojima je potrebna pa ćete cijeli biti čisti.[g]

42Teško vama, farizeji! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za Božju pravednost i ljubav. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.[h]

43Teško vama, farizeji! Volite sjediti na počasnome mjestu u sinagogama i godi vam kad vas ljudi pozdravljaju na javnim mjestima.

44Teško vama! Vi ste poput neprimjetnih grobova po kojima ljudi hodaju ne opažajući trulež u njima.'

45'Učitelju, vrijeđaš nas govoreći tako!' reče neki zakonoznanac.

46Isus mu odgovori: 'Jao i vama, zakonoznanci! Tlačite ljude teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prst ne želite pomaknuti da im taj teret pomognete nositi.

47Teško vama! Gradite spomenike onim istim prorocima koje su poubijali vaši vlastiti preci.

48Zato ste im svjedoci i sumišljenici.

49Evo što Božja mudrost kaže o vama: "Poslat ću k njima proroke i apostole, a oni će neke od njih ubiti, a druge protjerati.'

50Vaš će se naraštaj smatrati odgovornim za krv svih proroka prolivenu od postanka svijeta,

51od Abelove krvi do krvi Zaharije, koji je ubijen između žrtvenika i svetišta. Kažem vam, vaš će naraštaj odgovarati za tu prolivenu krv.

52Teško vama, zakonoznanci! Skrili ste ključ znanja od naroda. Sami ne ulazite u kraljevstvo, a druge sprečavate da uđu.'

53Kad je Isus odande otišao, pismoznanci i farizeji počnu gnjevno na njega navaljivati i postavljati mu kojekakva pitanja

54vrebajući hoće li reći što da ga mogu optužiti.
  1. Evanðelje po Luki 11:4 U nekim rukopisima stoji još: Jer tvoji su kraljevstvo, sila i slava zauvijek. Amen.
  2. Evanðelje po Luki 11:21 Sotona.
  3. Evanðelje po Luki 11:24 U grčkome: "... u kuću iz koje sam izišao.'
  4. Evanðelje po Luki 11:30 U grčkome: Kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako ću i ja, Sin Čovječji, biti znak ovomu naraštaju.
  5. Evanðelje po Luki 11:31 Kraljica od Sabe.
  6. Evanðelje po Luki 11:34 U grčkome: Stoga, ako ti je oko zdravo, sve će ti tijelo biti obasjano svjetlošću. No ako ti oko nije zdravo, sav ćeš biti u tami. Grčki pridjev ovdje preveden sa 'zdravo' ujedno znači potpunu odanost Bogu i neopterećenost brigom o materijalnim dobrima.
  7. Evanðelje po Luki 11:41 U grčkome: ali dajte ono iznutra kao milostinju - i sve vam je čisto.
  8. Evanðelje po Luki 11:42 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

Vaš komentar
Komentari