Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 8

Preljubnica

1Isus se vrati na Maslinsku goru,

2no rano sljedećeg jutra opet dođe u Hram. Mnoštvo se ubrzo okupi oko njega, a on sjedne i počne ih poučavati.

3Dok je govorio, židovski poglavari i farizeji dovedu mu neku ženu uhvaćenu u preljubu. Postave ju ispred radoznaloga mnoštva.

4'Učitelju,' rekoše Isusu, 'ova je žena zatečena u s�mome činu preljuba.

5Mojsijev nam zakon kaže da bismo ju trebali kamenovati. Što ti na to kažeš?'

6Htjeli su ga navesti da kaže nešto zbog čega bi ga mogli optužiti, ali Isus se samo sagnuo i počeo pisati prstom po prašini.

7Kako su i dalje zahtijevali da im odgovori, on se uspravi i reče im: 'Pa dobro, kamenujte ju - ali neka prvi baci kamen na nju onaj od vas koji još nikada nije zgriješio!'

8Zatim se ponovno sagne i nastavi pisati po tlu.

9A vjerski se poglavari krišom raziđu jedan po jedan, počevši od najstarijega. Isus ostane ispred mnoštva sam sa ženom.

10Opet se uspravi i reče joj: 'Gdje su tvoji tužitelji, ženo? Zar te nijedan nije osudio?'

11'Nijedan, Gospodine

Isus, svjetlo svijeta

12Isus ponovno reče narodu: 'Ja sam svjetlo svijeta. Tko me slijedi, neće se spoticati u tami, već će imati svjetlo koje vodi u život.'

13Farizeji mu odgovore: 'To što o sebi govoriš nije istina!'

14Isus reče: 'Govorim istinu, iako svjedočim sam o sebi, jer znam odakle sam došao i kamo idem. A vi to ne znate.

15Vi o meni sudite prema ljudskim mjerilima, ali ja nikoga ne osuđujem.

16A i kad bih sudio, bio bi to potpuno pravedan sud jer nisam s�m - uza me je Otac koji me poslao.

17Vaš zakon kaže da svjedočanstvo dvojice, ako je istovjetno, valja prihvatiti kao istinito.[a]

18Evo, ja svjedočim za sebe, a moj je Otac koji me je poslao drugi svjedok.'

19'Gdje ti je Otac?' upitaju ga. Isus im odgovori: 'Ne znate tko sam ja, pa ne znate ni tko mi je Otac. Kad biste mene poznavali, znali biste i njega.'

20Isus je sve to rekao u hramskoj riznici dok je poučavao u Hramu. Pa ipak, nisu ga uhitili jer još nije došlo njegovo vrijeme.

Upozorenje nevjernicima

21Poslije im Isus ponovno reče: 'Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i umrijet ćete u svojim grijesima. Kamo ja idem, vi ne možete doći.'

22židovi se nato stanu pitati: 'Da se možda ne kani ubiti? Na što je mislio kad je rekao: "Kamo ja idem, vi ne možete doći'?'

23On im tada reče: 'Vi ste odozdol, a ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam.

24Eto, zato sam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ne povjerujete li da sam onaj koji kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.'

25'Reci nam tko si

26Imao bih mnogo toga za vas kazati i osuditi vas za mnogošto, ali neću jer govorim samo ono što mi kaže onaj koji me poslao, a on je Istiniti.'

27Oni, međutim, nisu razumjeli da im govori o Ocu.

28Stoga Isus reče: 'Kad podignete Sina Čovječjega na križ, shvatit ćete da sam ja taj i da vam nisam govorio vlastite misli, nego samo ono što me je Otac naučio.

29Onaj koji me je poslao sa mnom je. Ne ostavlja me samoga zato što uvijek činim ono što je njemu ugodno.'

30Mnogi koji su ga čuli da to govori povjeruju u njega.

Isus i Abraham

31Tada Isus reče židovima koji su mu povjerovali: 'Uistinu ste moji učenici ako živite onako kako vam kažem.

32Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.'

33'Ali mi smo Abrahamovi potomci

34Isus im odgovori: 'Svi ste vi robovi grijeha.

35Rob nema stalnog mjesta u obitelji, ali sin joj zauvijek pripada.

36Ako vas, dakle, Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.

37Znam da ste Abrahamovi potomci, ali ipak me neki od vas žele ubiti jer moja riječ ne nalazi odjeka u vašim srcima.

38Govorim vam ono što sam vidio kad sam bio kod Oca. Ali vi ipak slijedite savjet svojega oca.'

39'Naš je otac Abraham

40Umjesto toga, pokušavate me ubiti - samo zato što sam vam govorio istinu koju sam čuo od Boga. Takvo što Abraham nikad ne bi učinio!

41Ne; kad tako postupate, slušate svojega pravog oca.' 'Nismo mi rođeni iz preljuba - naš pravi otac je s�m Bog

42Isus im reče: 'Kad bi bilo tako, voljeli biste i mene jer sam od Boga izišao i došao k vama. Nisam s�m došao, nego me je on poslao.

43Zašto ne možete shvatiti što vam govorim? Zato što niste kadri slušati moju riječ.

44Jer vam je otac đavao, pa volite činiti zlo koje on čini. On je od početka ubojica i mrzi istinu, jer u njemu nema ni trunka istine. Kad laže, govori što je njegovo jer je lažac i otac laži.

45Zato meni ne vjerujete kad vam govorim istinu.

46Koji mi od vas može dokazati i jedan jedini grijeh? Ako vam govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?

47Komu je Otac Bog, rado sluša Božje riječi. Vi ih ne slušate zato što niste njegova djeca.'

48'Nismo li mi dobro rekli da si Samarijanac i da si opsjednut zloduhom?'

49Isus reče: 'Nisam ja opsjednut zloduhom, već poštujem svojeg Oca, a vi me prezirete.

50Ionako ne tražim da sebe proslavim. Bog tako želi i On je sudac.

51Zaista vam kažem, tko je poslušan mojim riječima, nikada neće umrijeti.'

52'Sad znamo da te opsjeo zloduh

53Zar si ti veći od našeg oca Abrahama, koji je umro? I od proroka, koji su pomrli? Pa kime se ti praviš?'

54Isus im tada reče: 'Hvalim li s�m sebe, to ništa ne vrijedi - no mene proslavlja moj Otac. Za njega vi tvrdite da je vaš Bog,

55a uopće ga ne poznajete. Ali ja ga poznajem. Kad bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažac kao i vi. No istina je da ga poznajem i da slušam njegove riječi.

56Vaš se otac Abraham radovao mojemu dolasku. Vidio ga je i jako se razveselio.'

57židovski poglavari rekoše: 'Nemaš još ni pedeset godina, a kažeš da si vidio Abrahama!'[b]

58Isus im odvrati: 'Zaista vam kažem, Ja jesam,[c] još prije nego što je Abraham i rođen.'[d]

59Nato židovski poglavari pograbe kamenje da ga ubiju, ali Isus kradomice iziđe iz Hrama.
  1. Evanðelje po Ivanu 8:17 Vidjeti Ponovljeni zakon 19:15.
  2. Evanðelje po Ivanu 8:57 U nekim rukopisima: Kako možeš reći da te Abraham vidio?
  3. Evanðelje po Ivanu 8:58 Ja jesam ime je kojim je Bog sebe nazvao u Starome zavjetu.
  4. Evanðelje po Ivanu 8:58 U grčkome: ... prije nego je Abraham postao, Ja jesam.

Vaš komentar
Komentari