Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 7

Isus i njegova braća

1Nakog toga je Isus obilazio Galileju. Htio je izbjegnuti Judeju, gdje su ga židovski vođe kanili ubiti.

2Približavao se Blagdan sjenica, jedan od židovskih godišnjih blagdana,

3pa su ga njegova braća nagovarala da ode u Judeju na svetkovinu. 'Otiđi odavde u Judeju, tako da tvoji učenici mogu vidjeti čudesa koja činiš

4'Ne možeš postati slavnim kad se ovako skrivaš. Ako si tako velik, dokaži to svijetu!'

5Jer mu ni njegova braća nisu vjerovala.

6'Moje vrijeme još nije došlo,' odgovori im Isus, 'ali vi možete otići kad god zaželite jer je za vas vrijeme uvijek pogodno.

7Svijet vas ne mrzi, ali mene mrzi jer svjedočim o njemu da su mu djela zla.

8Samo vi idite, a ja ću doći poslije jer se još nije ispunilo moje vrijeme.'[a]

9Tako im reče i ostane u Galileji.

Isus javno poučava u Hramu

10Ali pošto su njegova braća otišla na proslavu, pođe i on, samo kradomice, držeći se podalje od mnoštva.

11židovski vjerski vođe pokušali su ga pronaći na svetkovini i neprestano su zapitkivali je li ga tko vidio.

12O njemu se u narodu mnogo raspravljalo. Jedni su govorili: 'On je divan!' dok su drugi tvrdili: 'Nije; obmanjuje narod.'

13Ali nitko ga se nije usudio javno zagovarati jer su se ljudi bojali židovskih vjerskih vođa.

14A Isus usred svetkovine ode u Hram i počne javno propovijedati.

15Kad su ga čuli, židovski se vođe iznenade. 'Kako on tako dobro poznaje Sveto pismo, a nikada nije pohađao naše škole?' pitali su se.

16Nato im Isus reče: 'Moja pouka nije od mene, nego od Boga koji me je poslao.

17želi li tko činiti Božju volju, znat će je li moje učenje od Boga ili govorim sam od sebe.

18Tko iznosi vlastite zamisli, traži slavu za sebe, ali tko želi iskazati čast onome koji ga je poslao, zaista je istinit i u njemu nema nepravednosti.

19Nitko od vas ne poštuje Mojsijev zakon! Štoviše, pokušavate me ubiti!'

20'Opsjeo te zloduh!' odgovori mu svjetina. 'Tko bi te htio ubiti?'

21Isus im odvrati: 'U subotu sam iscijelio čovjeka i to vas je zaprepastilo.

22Ali i vi radite subotom kad provodite Mojsijev zakon o obrezanju. Taj je običaj, zapravo, stariji od Mojsijeva zakona; on potječe od praotaca.

23Ako dakle pravi trenutak za obrezanje vaših sinova padne u subotu, obavit ćete ga da ne biste prekršili Mojsijev zakon. Zašto onda mene osuđujete što sam u subotu posve iscijelio onoga čovjeka?

24Ne sudite prema onome što vidite, već pravedno prosuđujte.'

Je li Isus Mesija

25Neki su Jeruzalemci međusobno govorili: 'Nije li to onaj kojega žele ubiti?

26A evo, ovdje javno propovijeda i ništa mu ne kažu. Ne znači li to možda da su naši poglavari ipak shvatili kako je on uistinu Krist?

27Ali ipak, kako bi to bilo moguće? Jer za ovoga znamo gdje je rođen, a kad se pojavi Krist, nitko neće znati odakle dolazi.'

28Nato Isus, koji je poučavao u Hramu, poviče: 'Vi me dakle poznajete i znate odakle dolazim? Nisam ja došao s�m od sebe, nego od Istinitoga koji me je poslao.

29Poznajem ga jer sam bio s njime i on me je poslao k vama.'

30Od tada su židovski poglavari vrebali da ga uhvate, ali ga ipak nitko nije ni taknuo jer još nije došlo njegovo vrijeme.

31Mnogi iz mnoštva u Hramu povjerovali su u njega. 'Kakva bi još čuda trebalo očekivati od Krista kad dođe a da ih ovaj već nije učinio?' govorili su.

32Kad su farizeji čuli kakvo je raspoloženje u mnoštvu, skupa sa svećeničkim poglavarima pošalju stražare da uhvate Isusa.

33Ali Isus im reče: 'Još ću neko vrijeme biti ovdje s vama, a onda ću se vratiti onome koji me je poslao.

34Tražit ćete me, ali me nećete naći. I nećete moći onamo gdje ću ja biti.'

35Ta je izjava zbunila židovske vođe. 'Kamo ovaj kani otići a da mi onamo ne možemo?' pitali su se. 'Možda misli otići iz zemlje među rasijane židove ili čak poučavati Grke?

36Na što misli kad kaže da ćemo ga tražiti, a da ga nećemo naći i: "Nećete moći onamo gdje ću ja biti'?'

Isus obećava živu vodu

37Na posljednji, veliki dan blagdana Isus poviče mnoštvu: 'Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije!

38Jer Sveto pismo kaže da će iz nutrine svakoga tko u mene vjeruje poteći rijeke žive vode.'

39Govorio je o Svetom Duhu koji će biti dan svima koji vjeruju u njega. Ali Sveti Duh još nije bio dan jer se Isus još nije vratio u svoju slavu, u nebo.

Podjela i nevjera

40Kad je mnoštvo to čulo, neki su kazali: 'Ovaj je čovjek sigurno Prorok.'[b]

41Drugi su rekli: 'On je zaista Krist.' A bilo ih je koji su mislili: 'Ne, on ne može biti Krist! Zar će Krist doći iz Galileje?

42Jer Sveto pismo jasno govori da će se Krist roditi od kraljevske Davidove loze, u Betlehemu, gdje se i David rodio.'[c]

43Tako u mnoštvu zbog njega nasta podjela.

44Neki su ga pokušali uhvatiti, ali ga nitko nije ni dirnuo.

45Stražari iz Hrama, poslani da ga uhvate, vrate se svećeničkim poglavarima i farizejima, a oni ih upitaju: 'Zašto ga niste doveli?'

46'Još nitko nikada nije govorio kao taj čovjek

47'Pa nije valjda i vas zaveo?' okome se na njih farizeji.

48'Vjeruje li ijedan od nas židovskih poglavara ili farizeja da je on Krist?

49Vjeruje mu glupa svjetina koja ne poznaje Zakon. Oni su ionako prokleti.'

50Tada progovori Nikodem, židovski vođa koji je potajno došao Isusu na razgovor.

51'Je li zakonski osuditi čovjeka prije nego što se sasluša i ne ustanovi što je učinio?' upita on.

52'Zar si i ti bijedni Galilejac? Pogledaj u Sveto pismo i sam se uvjeri da iz Galileje neće doći nikakav prorok!' odgovore mu.

53Sastanak je tada prekinut i svi su se razišli domovima.
  1. Evanðelje po Ivanu 7:8 U nekim rukopisima: ... jer se nije ispunilo moje vrijeme.
  2. Evanðelje po Ivanu 7:40 Vidjeti Ponovljeni zakon 18:15,18
  3. Evanðelje po Ivanu 7:42 Vidjeti Mihej 5:1.

Vaš komentar
Komentari