Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 6

Isus hrani pet tisuća ljudi

1Nakon toga Isus prijeđe na drugu stranu Galilejskog jezera.

2Golemo ga je mnoštvo posvuda slijedilo jer su gledali čuda koja je činio iscjeljujući bolesnike.

3Isus se popne na goru i sjedne sa svojim učenicima.

4Bližio se židovski blagdan Pashe.

5Podignuvši pogled, Isus ugleda silno mnoštvo ljudi kako se penje prema njemu. On upita Filipa: 'Čime ćemo, Filipe, kupiti kruha da nahranimo sav taj narod?'

6Kušao ga je jer je već znao što će učiniti.

7Filip mu odgovori: 'Trebalo bi nam cijelo bogatstvo[a] da svatko dobije samo malo hrane.'

8Tada Andrija, brat Šimuna Petra, reče:

9'Ovdje je neki dječak s pet ječmenih kruhova i dvije ribice. Ali što je to za toliki narod?'

10'Neka ljudi sjednu!' zapovjedi Isus. I cijelo mnoštvo - samo je muškaraca bilo oko pet tisuća - posjeda na prostranu livadu.

11Zatim Isus uzme kruhove, zahvali Bogu pa ih razdijeli ljudima koji su sjedili. Potom to učini i s ribama. I svi su se do sita najeli.

12'A sad pokupite ostatke,' reče Isus učenicima, 'tako da ništa ne propadne.'

13Dvanaest su košara napunili ostacima preostalih mnoštvu koje se nahranilo s pet ječmenih kruhova.

14Kad su ljudi shvatili kakvo je silno čudo Isus učinio, povikali su: 'On je zaista Prorok[b] koga očekujemo!'

15Kad Isus vidje da su ga spremni pograbiti i učiniti svojim kraljem, ode ponovno u goru, posve sam.

Isus hoda po vodi

16Uvečer siđu njegovi učenici na obalu da ga pričekaju.

17No kako je već pao mrak, a Isus se još nije vratio, ukrcaju se u lađu i upute na drugu stranu jezera, prema Kafarnaumu.

18More je bilo uzburkano jakim vjetrom.

19Kad su otplovili kojih pet kilometara[c] od obale, iznenada opaze Isusa kako hoda po vodi prema lađi. Prestraše se,

20no on im reče: 'Ne bojte se! Ja sam!'

21Htjeli su ga uzeti na lađu, ali lađa se odmah nađe na obali prema kojoj su plovili.

Isus, kruh života

22Drugoga se jutra na obali s druge strane jezera počelo okupljati mnoštvo iščekujući da vidi Isusa. Ljudi su znali da se Isus nije ukrcao s učenicima u lađu i da su oni isplovili bez njega.

23U blizinu onog mjesta na kojemu su jeli kruh pošto je Gospodin zahvalio Bogu stiglo je nekoliko lađica iz Tiberijade.

24Kad su ljudi vidjeli da ondje nema ni Isusa ni njegovih učenika, ukrcali su se u lađe i otplovili na drugu stranu jezera, u Kafarnaum, ne bi li pronašli Isusa.

25Kad su stigli onamo, pronašli su ga i upitali: 'Učitelju, kad si došao ovamo?'

26Isus im odgovori: 'Vi uistinu želite biti sa mnom jer ste se nasitili onih kruhova, a ne zato što ste razumjeli značenje čuda koja sam činio.

27Ne pribavljajte sebi propadljivu hranu, već hranu koja ostaje za vječni život što će vam ga dati Sin Čovječji. Jer ga je Bog Otac za to ovlastio.'

28'Što nam je činiti da bismo radili ono što Bog hoće?' pitali su.

29'Bog hoće da vjerujte u onoga koga je on poslao

30'Kakav ćeš nam znak dati

31Uostalom, naši su preci jeli manu dok su putovali pustinjom! U Svetom pismu stoji: "Dao im je za jelo kruh s neba.''[d]

32Isus im reče: 'Zaista vam kažem, nije im ga Mojsije dao. Dao im ga je moj Otac. A sada vam nudi kruh s neba, istinski kruh.

33Pravi je Božji kruh onaj koga je Bog poslao s neba i koji svijetu daje život.'

34'Gospodine,' kazaše, 'daj nam uvijek toga kruha.'

35Isus im odgovori: 'Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće nikad više ogladnjeti. Koji vjeruju u mene, neće ožednjeti nikada.

36Ali, kao što vam rekoh, gledali ste me, a ipak ne vjerujete.

37Ali svi oni koje mi je Otac dao, doći će k meni a takve sigurno neću odbaciti.

38Jer ja sam sišao s neba da vršim volju Boga koji me poslao, a ne svoju volju.

39A Božja je volja da ne izgubim nijednoga od onih koje mi je on dao, nego da ih u posljednji dan uskrisim u vječni život.

40Jer je volja mojeg Oca da svatko tko vidi njegova Sina i tko vjeruje u njega ima vječni život te da ga ja uskrisim u posljednji dan.'

41židovi su počeli mrmljati protiv njega zato što je o sebi rekao: 'Ja sam kruh koji je sišao s neba.'

42'Pa to je Isus, Josipov sin

43Ali Isus im odgovori: 'Ne prigovarajte međusobno!

44Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, a ja ću sve takve oživjeti u posljednji dan.

45Kao što je zapisano u Svetome pismu: "Svi će biti učenici Božji.'[e] Kojima Otac govori i koji primaju njegovu pouku, doći će k meni.

46To ne znači da je netko vidio Oca, jer sam ga jedini vidio ja koji od njega dolazim.

47Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, ima vječni život.

48Ja sam kruh života.

49Vaši su preci jeli manu u pustinji, ali svi su poumirali.

50Ovaj kruh s neba, međutim, svakomu tko ga jede daje vječni život.

51Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Jede li tko ovaj kruh, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest moje tijelo što ću ga predati za život svijeta.'

52Nato se židovi počnu međusobno prepirati govoreći: 'Kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo?'

53Isus im zato ponovno reče: 'Zaista vam kažem, ne jedete li tijela Sina Čovječjega i ne pijete li njegove krvi, ne možete u sebi imati vječni život.

54Ali tko god jede moje tijelo i pije moju krv, ima vječni život i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

55Jer je moje tijelo prava hrana, a moja krv pravo piće.

56Tko jede moje tijelo i tko pije moju krv, ostaje u meni i ja ostajem u njemu.

57Kao što me je poslao živi Otac i kao što ja živim zaradi Oca, tako će i oni koji mene blaguju živjeti zaradi mene.

58Ja sam pravi kruh koji je sišao s neba, a ne onakav kakav su jeli vaši oci i svejedno pomrli. Tko jede ovaj kruh, živjet će zauvijek.'

59To je rekao poučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.

Mnogi učenici napuštaju Isusa

60Mnogi njegovi učenici kazaše: 'To su vrlo teške riječi. Tko bi razumio što je htio reći?'

61Isus je znao da njegovi učenici prigovaraju pa im reče: 'Zar vas to sablažnjava?

62A što ćete pomisliti ako vidite Sina Čovječjega kako se vraća u nebo?

63Sveti Duh je taj koji daje vječni život. Ljudskim naporima ne može se ništa postignuti. A same riječi koje sam vam rekao jesu Duh i život.

64Pa ipak, neki od vas mi ne vjeruju.' Jer je Isus od početka znao tko u njega ne vjeruje i tko je onaj koji će ga izdati.

65I još reče: 'Na to sam mislio kad sam vam rekao da nitko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče.'

66Mnogi se učenici tada povuku i nisu ga više slijedili.

67Tada se Isus okrene Dvanaestorici i upita ih: 'Hoćete li i vi otići?'

68Šimun Petar mu odgovori: 'Gospodine, kome da odemo? Samo ti imaš riječi koje daju vječni život,

69a mi vjerujemo i znamo da si ti Svetac Božji.'

70Zatim im Isus reče: 'S�m izabrah vas Dvanaestoricu, a ipak je jedan od vas đavao.'

71Govorio je o Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga, jednome od Dvanaestorice koji ga je poslije izdao.
  1. Evanðelje po Ivanu 6:7 U grčkome: dvjesto denara.
  2. Evanðelje po Ivanu 6:14 Vidjeti Ponovljeni zakon 18:15,18.
  3. Evanðelje po Ivanu 6:19 U grčkome: 25 do 30 stadija (4,6 do 5,5 km).
  4. Evanðelje po Ivanu 6:31 Izlazak 16:4; Psalam 78:24.
  5. Evanðelje po Ivanu 6:45 Izaija 54:13.

Vaš komentar
Komentari