Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 5

Isus iscjeljuje bogalja

1Nakon toga Isus se vrati u Jeruzalem na židovski vjerski blagdan.

2U gradu se, blizu Ovčjih vrata, nalazio ribnjak s pet natkrivenih trijemova, koji se na hebrejskome zove Bethesda.

3Pod trijemovima je ležalo mnoštvo bolesnika - sakatih, slijepih i uzetih - čekajući da se uzbiba voda jer je

4anđeo Gospodnji silazio s vremena na vrijeme i gibao vodu, a onaj tko bi nakon toga prvi ušao u vodu ozdravio bi ma od čega bolovao.

5Tu je ležao neki bogalj, bolestan već trideset osam godina.

6Kad ga Isus spazi i dozna kako dugo boluje, upita ga: 'želiš li ozdraviti?'

7'Ne mogu ozdraviti, Gospodine,' reče čovjek, 'jer nemam nikoga da mi pomogne ući u ribnjak kad se voda uzburka. Dok ja pokušavam sići do nje, uvijek me netko pretekne.'

8Isus mu reče: 'Ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!'

9Čovjek tog trenutka ozdravi. Uzme svoj ležaj i počne hodati uokolo. Toga je dana, međutim, bila subota.

10židovski vođe stoga prigovoriše iscijeljenom čovjeku: 'Ne smiješ raditi u subotu! Noseći taj ležaj, kršiš zakon!'

11'Onaj koji me ozdravio reče mi: "Uzmi svoj ležaj i idi!'' odgovori čovjek.

12'Tko je taj koji ti je takvo što rekao?' pitali su.

13Iscijeljeni čovjek to nije znao. Isus je nestao u mnoštvu jer je ondje bilo mnogo svijeta.

14Poslije ga Isus pronađe u Hramu i reče mu: 'Ozdravio si; ne griješi više da te ne bi i što gore snašlo!'

15Čovjek tada ode i reče židovskim vođama da je Isus taj koji ga je iscijelio.

Isus tvrdi da je Božji Sin

16Zbog toga židovi počeše optuživati Isusa da krši zakon o suboti.

17Isus im odgovori: 'Moj Otac neprestano radi, a ja slijedim njegov primjer.'

18Od tada su ga židovski vođe još revnije nastojali smaknuti jer ne samo da je kršio njihov zakon o suboti nego je i o Bogu govorio kao o svojem Ocu izjednačujući se tako s njime.

19Isus im reče: 'Zaista vam kažem: Sin sam od sebe ne može učiniti ništa. Radi samo ono što vidi da radi i Otac, i to na jednak način.

20Jer Otac voli Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Sin će učiniti još mnogo veća čuda nego što je ozdravljenje ovoga čovjeka; čudom ćete se čuditi.

21Od mrtvih će podignuti one koje zaželi, upravo kao što i Otac uskrisuje mrtve i oživljuje ih.

22A Otac prepušta Sinu svaku osudu grijeha.

23Tako će svi slaviti Sina, baš kao što slave i Oca. Tko ne iskazuje čast Božjemu Sinu, kojega je on poslao, sigurno ne proslavlja ni Oca.

24Zaista vam kažem, svatko tko sluša moju poruku i tko vjeruje onome koji me poslao ima vječni život i nikada neće biti osuđen za svoje grijehe jer je već prešao iz smrti u život.

25I zaista vam kažem da dolazi vrijeme, zapravo je već došlo, kad će mrtvi čuti glas Božjega Sina i oni koji ga poslušaju, živjet će.

26Otac ima život u sebi i svojem je Sinu dao da ima život u sebi.

27Dao mu je i vlast da sudi jer je on Sin Čovječji.

28Ne čudite se tomu! Uistinu dolazi vrijeme kad će svi mrtvi u grobovima čuti glas Božjega Sina i

29ponovno će ustati - oni koji su činili dobro, na uskrsnuće u život, a koji su činili zlo, na uskrsnuće u propast.

30Ali ja ne činim ništa a da ne upitam Oca. Sudim kako mi je rečeno i moj je sud savršeno pravedan jer ne tražim vlastitu volju, nego sudim prema volji onoga koji me je poslao.'

Svjedočanstva o Isusu

31'Kad bih ja sam za sebe svjedočio, moje svjedočanstvo ne bi bilo vjerodostojno,

32ali i Otac svjedoči za mene i uvjeravam vas da je to što on o meni kaže istinito.

33Poslali ste izaslanike da slušaju propovijedi Ivana Krstitelja; sve što je kazao o meni istina je.

34Ali najtočnije svjedočanstvo o meni ne dolazi od čovjeka, iako sam vas podsjetio na Ivanovo svjedočanstvo kako biste povjerovali u mene i spasili se.

35Ivan je bio svjetiljka koja je gorjela i svijetlila, a vi ste htjeli neko vrijeme uživati u njegovoj svjetlosti.

36Ja, međutim, imam veće svjedočanstvo od Ivanova: djela koja činim. Otac mi je dao da ih činim i ona svjedoče o tomu da me je Otac poslao.

37I sam je Otac svjedočio za mene. Vi niste nikada čuli njegov glas ni vidjeli njegovo lice.

38Njegova riječ ne prebiva u vama jer ne vjerujete meni, koga vam je poslao.

39Vi proučavate Sveto pismo jer mislite da će vam ono dati vječni život. Ono upućuje na mene.

40A vi ipak nećete doći k meni da biste primili vječni život.

41Ne primam slave od ljudi

42jer znam da u sebi nemate Božje ljubavi.

43Znam to jer sam vam došao u Očevo ime, a vi me odbijate primiti iako vrlo spremno prihvaćate one koji dolaze samo u vlastito ime.

44Kako biste i mogli vjerovati kad rado primate časti jedni od drugih, a ne marite za to da steknete čast od jedinoga Boga?

45Neću, međutim, ja biti taj koji će vas zbog toga optužiti pred Ocem. Optužit će vas Mojsije. Da, Mojsije u koga se uzdate.

46Jer kad biste vjerovali Mojsiju, koji je pisao o meni, vjerovali biste i meni.

47A kako ne vjerujete onomu što je on napisao, nije čudno da ne vjerujete ni mojim riječima.'


Vaš komentar
Komentari