Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 19

Isus osuđen na smrt

1Pilat tada dade Isusa izbičevati.

2Vojnici spletu krunu od trnja, stave mu je na glavu i odjenu ga u grimizni plašt.

3'živio kralj židova!' rugali su mu i udarali ga po licu.

4Pilat ponovno iziđe i reče židovima: 'Evo, sad ću vam ga izvesti, ali znajte da ga ja ne smatram krivim.'

5Isus iziđe noseći trnovu krunu i grimizni plašt, a Pilat reče narodu: 'Evo čovjeka!'

6Kada su ga svećenički poglavari i židovski stražari ugledali, stanu vikati: 'Raspni ga! Raspni ga!''Raspnite ga sami!' reče im Pilat. 'Ja ne držim da je kriv.'

7židovi odgovore: 'Prema našemu zakonu mora umrijeti jer se pravio Božjim Sinom.'

8Kad je to čuo, Pilat se još više uplaši.

9Povede Isusa natrag u palaču i upita ga: 'Odakle si?' Ali Isus mu na to ne odgovori.

10'Nećeš mi odgovoriti?' upita Pilat. 'Ne shvaćaš li da imam vlast osloboditi te ili te raspeti?'

11Isus mu reče: 'Ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije dana odozgor. Zato je još veći grijeh onih koji su me tebi predali.'

12Pilat ga je tada nastojao osloboditi, ali su mu židovski vođe rekli: 'Oslobodiš li tog čovjeka, neprijatelj si caru! Tko se god izdaje za kralja, prevratnik je protiv cara.'

13Na te im riječi Pilat opet izvede Isusa pa sjedne na sudačku stolicu na kamenom popločenu postolju.

14Bilo je oko podneva, dan priprave za Pashu. Pilat reče židovima: 'Evo vašega kralja!'

15'Smakni ga!' vikali su. 'Smakni ga! Raspni ga!''Što?! Da raspnem vašega kralja?' upita Pilat.'Mi nemamo kralja osim cara!' odvrate svećenički poglavari.

16Tada im Pilat preda Isusa da se raspne.

Isusa raspinju na križ

17Isusa odvedu. Noseći križ, otišao je do mjesta zvanoga Lubanja, ili hebrejski: Golgota.

18Ondje ga raspnu s još dvojicom, svakim s jedne strane. Isus je bio u sredini.

19Pilat iznad njega dade postaviti natpis: 'Isus Nazarećanin, kralj židova.'

20Mnogi su židovi pročitali taj natpis jer se mjesto na kojemu je Isus raspet nalazilo blizu grada; natpis je bio na hebrejskomu, latinskomu i grčkomu.

21Svećenički poglavari rekli su Pilatu: 'Neka umjesto "kralj židova' stoji: "Za sebe je tvrdio: "Ja sam kralj židova'.

22'Neka ostane kako sam napisao!' odgovori im Pilat.

23Pošto su vojnici raspeli Isusa, razdijele njegovu odjeću na četiri dijela, svakomu po jedan. Uzmu mu i košulju. Kako nije imala šava, već je bila otkana u jednome komadu,

24kazaše: 'Nemojmo ju parati. Bacimo za nju kocku pa komu dopadne.' Time se ispunila riječ iz Svetoga pisma: 'Razdijeliše među sobom moju odjeću, a za haljinu baciše kocku.'[a] Tako su i učinili.

25Nedaleko od križa stajale su Isusova majka Marija, njegova teta Marija Kleofina i Marija Magdalena.

26Kad Isus opazi svoju majku gdje stoji pokraj učenika kojega je osobito volio, reče joj: 'ženo, evo ti sina!'

27A učeniku reče: 'Evo ti majke.' I od toga časa uzme ju taj učenik u svoj dom.

Isusova smrt

28Znajući da je sve svršeno, Isus reče: 'žedan sam'[b] da bi se ispunilo Sveto pismo.

29Ondje je stajala posuda s octom pa u ocat namoče spužvu, stave ju na izopovu trsku i primaknu Isusovim ustima.

30Kad Isus okusi ocat, reče: 'Svršeno je!' Glava mu klone i on preda svoj duh.

31Kako je bilo vrijeme Priprave, židovski vođe nisu htjeli da tijela raspetih ostanu na križevima i tijekom subote koja je bila velik blagdan, Pasha. Stoga zamole Pilata da zapovjedi da se raspetima prebiju noge da brže umru kako bi ih mogli skinuti s križa.

32Vojnici dođu i prebiju noge dvojici raspetih s Isusom.

33Kad su došli do Isusa, vidjeli su da je već mrtav, pa mu nisu prebili noge,

34nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok iz kojega odmah poteku krv i voda.

35To je izvještaj očevica koji točno opisuje što je vidio da i vi možete vjerovati.

36Sve se to dogodilo da bi se obistinile riječi Svetoga pisma: 'Nijedna mu se kost neće slomiti'[c]

37i 'Gledat će onoga koga su proboli.'[d]

Isusov ukop

38Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio zbog straha od židovskih vođa, zamoli Pilata da mu dopusti uzeti Isusovo tijelo. Pilat mu dopusti pa Josip dođe i skine Isusovo tijelo.

39Došao je i Nikodem, koji je posjetio Isusa noću, i donio stotinjak litara ulja od smirne i aloje za pomazanje tijela.

40Umotali su Isusovo tijelo u dugačko platno natopljeno mirisima, kako je već u židova bio običaj pri ukopu.

41U blizini mjesta na kojemu je Isus bio raspet nalazio se vrt s posve novim grobom u kojega još nitko nije bio položen.

42Kako je grob bio blizu, a valjalo je žuriti zbog Priprave, ondje polože Isusa.
  1. Evanðelje po Ivanu 19:24 Psalam 22:19.
  2. Evanðelje po Ivanu 19:28 Vidjeti Psalam 22:16; 69:22.
  3. Evanðelje po Ivanu 19:36 Izlazak 12:46; Brojevi 9:12; Psalam 34:21
  4. Evanðelje po Ivanu 19:37 Zaharija 12:10.

Vaš komentar
Komentari