Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 18

Isusovo uhićenje

1Rekavši to, Isus sa svojim učenicima prijeđe na drugu stranu potoka Kedrona te uđe s njima u maslinik.

2A izdajnik Juda poznavao je to mjesto jer je Isus često onamo odlazio sa svojim učenicima.

3Svećenički poglavari i farizeji dali su Judi četu vojnika i stražare da odu onamo. Oni stignu do maslinika sa zapaljenim bakljama, svjetiljkama i oružjem.

4Isus je znao što će se sve dogoditi. On istupi pred njih i upita: 'Koga tražite?'

5'Isusa iz Nazareta!' odgovore oni.'Ja sam

6Kad im je rekao "Ja sam

7Ponovno ih upita: 'Koga tražite?'Opet odgovore: 'Isusa iz Nazareta!'

8'Rekao sam vam: ja sam

9Rekao je to da bi se ispunilo proročanstvo koje je upravo spomenuo: "Nisam izgubio nijednoga od ovih koje si mi dao.'[a]

10Tada Šimun Petar potegne mač i odsiječe desno uho sluzi velikog svećenika, koji se zvao Malko.

11Ali Isus reče Petru: 'Spremi mač u korice! Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?'

Ana ispituje Isusa

12Tako židovski stražari s četom vojnika i njihovim zapovjednikom uhvate Isusa i svežu ga.

13Odvedu ga najprije Ani, tastu Kajfe koji je te godine bio veliki svećenik.

14Kajfa je bio taj koji je savjetovao židovskim vođama: "Bolje da jedan čovjek umre za narod.'

Petar se prvi put odriče Isusa

15Šimun Petar i još jedan učenik koji je poznavao velikog svećenika izdaleka su ih slijedili. Tako je taj drugi učenik mogao ući u dvorište velikog svećenika skupa s Isusom,

16a Petar je ostao vani, pred vratima. Drugi učenik tada porazgovara sa sluškinjom koja je pazila kraj vrata pa ona uvede i Petra.

17Ta sluškinja, vratarica, upita Petra: 'Nisi li i ti jedan od Isusovih učenika?''Nisam

18Stražari i služinčad stajali su pokraj vatre koju su naložili i grijali se jer je bilo hladno. I Petar je stajao ondje s njima grijući se.

Veliki svećenik ispituje Isusa

19Unutra veliki svećenik počne ispitivati Isusa o njegovim učenicima i o onome što ih je poučavao.

20Isus odgovori: 'Što sam poučavao, naširoko je poznato jer sam redovito poučavao u sinagogi i u Hramu. Čuli su me svi židovi i ništa nisam poučavao tajno a da to nisam i javno rekao.

21Zašto to mene pitaš? Pitaj one koji su me slušali. Oni znaju što sam govorio.'

22Jedan od vojnika koji je ondje stajao šakom udari Isusa po licu. 'Zar se tako odgovara velikom svećeniku?' upita.

23'Ako sam pogrešno rekao, dokaži da je pogrešno

24Tada Ana pošalje svezanoga Isusa velikome svećeniku Kajfi.

Petar se drugi put odriče Isusa

25U međuvremenu, dok se Šimun Petar grijao kraj vatre, ponovno ga upitaju: 'Da nisi i ti jedan od njegovih učenika?''Nisam!' odgovori on.

26Ali jedan od slugu velikoga svećenika, rođak onoga kojemu je Petar odsjekao uho, upita ga: 'Zar te nisam vidio ondje u masliniku skupa s Isusom?'

27Petar opet zaniječe. A pijetao odmah zakukuriče.

Isus pred Pilatom

28Isusovo preslušanje pred Kajfom završilo je u rane jutarnje ure. Zatim ga odvedu u palaču rimskoga upravitelja. Njegovi tužitelji nisu s�mi onamo ulazili jer bi ih ulazak onečistio pa ne bi smjeli jesti pashalnu večeru.

29Zato Pilat, upravitelj, iziđe k njima te ih upita: 'Za što optužujete ovog čovjeka?'

30'Ne bismo ga predali tebi da nije zločinac!' odgovore oni.

31'Onda ga odvedite i sami mu sudite po svojim zakonima

32Time se ispunilo Isusovo proročanstvo o njegovu smaknuću.[b]

33Tada se Pilat vrati u palaču i naredi da mu dovedu Isusa. 'Jesi li ti kralj židova?' upita ga.

34'Jesi li se tog pitanja dosjetio sam ili su ti drugi govorili o meni?' upita ga Isus.

35'Zar sam ja židov?' odgovori Pilat. 'Tvoj vlastiti narod i svećenički poglavari predali su te meni. Zašto? Što si učinio?'

36Isus odgovori: 'Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi mu pripadalo, moji bi se podanici borili da ne budem predan židovima. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!'

37Pilat upita: 'Ti dakle jesi kralj?' 'Dobro kažeš

38'A što je istina?' poviče Pilat. Tada ponovno iziđe pred židovski narod i reče im: 'Ja na njemu nisam našao nikakve krivnje.

39A vi svake godine u vrijeme Pashe imate običaj tražiti da vam pustim nekoga iz zatvora pa ako hoćete, pustit ću vam "židovskog kralja'.'

40Ali oni nato poviču: 'Ne! Ne njega, nego Barabu!' A Baraba je bio prevratnik.
  1. Evanðelje po Ivanu 18:9 Vidjeti: Ivan 6:39 i 17:12.
  2. Evanðelje po Ivanu 18:32 Vidjeti Ivan 12:32-33.

Vaš komentar
Komentari