Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 17

Isusova molitva

1Pošto je Isus sve to rekao, pogleda prema nebu i nastavi: 'Oče, došao je čas! Proslavi svojeg Sina da on može proslaviti tebe.

2Jer ti si mu dao vlast nad svim ljudima na zemlji. On daje vječni život svakomu koga si mu ti dao.

3A vječni život jest spoznati tebe, jedinoga, istinitoga Boga i Isusa Krista, koga si ti poslao na zemlju.

4Pronio sam tvoju slavu ovdje na zemlji čineći sve što si mi rekao da učinim.

5A sada ti mene, Oče, proslavi slavom koju sam dijelio s tobom prije postanka svijeta.

6Ovim sam ljudima rekao sve o tebi. Bili su u svijetu, ali ti si mi ih dao. Zapravo su oduvijek i bili tvoji, ali dao si ih meni i poslušali su tvoje riječi.

7Sad su spoznali da je sve što imam od tebe

8jer sam im prenio riječi koje si mi dao. Prihvatili su ih, pa tako sigurno znaju da sam izišao od tebe i vjeruju da si me ti poslao.

9Moja molitva nije za svijet, već za one koje si mi dao jer tebi pripadaju.

10Svi oni koji su moji pripadaju tebi, i svi koji su tvoji pripadaju meni. U njima sam se proslavio.

11Sad odlazim s ovog svijeta, ostavljam ih i idem tebi. Sveti Oče, brini se za njih i dalje, očuvaj sve one koje si mi dao u svojem imenu da budu sjedinjeni baš kao i mi.

12Dok sam bio s njima, očuvao sam u tvojem imenu sve one koje si mi dao. Čuvao sam ih da nijedan osim sina pogibli ne propadne da se obistini proročanstvo iz Svetoga pisma.

13A sada idem tebi. Ovo govorim dok sam u svijetu kako bi oni u sebi imali moju radost u svoj punini.

14Dao sam im tvoju riječ, a svijet ih je zamrzio jer ne pripadaju svijetu, baš kao ni ja.

15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, već da ih očuvaš od zla.

16Nisu više od ovoga svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.

17Posveti ih istinom; tvoje su riječi istina.

18Kao što si mene poslao u svijet, tako i ja njih šaljem.

19I ja se posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom.

20Ne molim te samo za ove nego i za sve koji će povjerovati u mene zbog njihova svjedočanstva.

21Moja je molitva za sve njih da budu jednoga srca i uma, baš kao što smo ti i ja, Oče, ti u meni i ja u tebi, neka tako i oni budu jedno u nama da svijet povjeruje da si me ti poslao.

22Ja sam im dao slavu koju si mi ti dao; da budu jedno kao što smo i mi -

23ja u njima, a ti u meni, da budu savršeno jedno. Tako će svijet spoznati da si me ti poslao i shvatiti da ih voliš kao što voliš mene.

24Oče, želim da budu sa mnom - svi koje si mi dao - neka gledaju moju slavu koju si mi dao jer si me volio još prije postanka svijeta!

25Pravedni Oče, svijet te ne poznaje, ali ja te poznajem. I ovi su učenici spoznali da si me ti poslao.

26Njima sam otkrio tebe i dalje ću te objavljivati da žarka ljubav kojom mene voliš bude u njima i da ja budem u njima!'


Vaš komentar
Komentari