Biblija Hrvatski

Evanðelje po Ivanu 15

Isus, prava loza

1'Ja sam pravi trs, a moj je Otac vinogradar.

2On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa rodom. Pročišćuje mladice koje donose rod kako bi dale još više roda.

3Vi ste već očišćeni kroz riječ koju sam vam govorio.

4Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Jer mladica ne može donijeti rod sama od sebe, otkinuta od trsa. Tako ni vi ne možete biti plodonosni ako ste odvojeni od mene.

5Ja sam trs, a vi ste mladice. Tko ostane u meni i ja u njemu, donijet će velik rod. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.

6Ne ostane li tko u meni, bit će izbačen kao beskorisna mladica i osušiti se. A takve se mladice bacaju u oganj da izgore.

7Ali ostanete li u meni i slušate moje zapovijedi, možete tražiti što god hoćete i dat će vam se.

8Moj će se Otac proslaviti time što ćete donijeti mnogo roda i što ćete biti moji učenici.

9Kao što je Otac volio mene, tako sam i ja volio vas. Ostanite u mojoj ljubavi.

10Vršite li moje zapovijedi, ostajete u mojoj ljubavi, kao što sam ja vršio zapovijedi svojeg Oca i ostajem u njegovoj ljubavi.

11To vam kažem da biste u sebi imali moju radost i da vaša radost bude potpuna.

12Moja je zapovijed da volite jedni druge kao što sam ja volio vas.

13A veće ljubavi nitko ne može iskazati nego da život dade za svoje prijatelje.

14Prijatelji ste mi ako činite što vam zapovijedam.

15Ne zovem vas više slugama jer sluga ne zna gospodarove nakane. Sada ste mi prijatelji jer sam vam kazao sve što mi je Otac rekao.

16Niste vi mene izabrali. Ja sam izabrao vas! Odredio sam vas da idete i da rodite trajnim rodom, tako da vam moj Otac dade sve što god zatražite u moje ime.

17Zapovijedam vam da volite jedni druge!'

Mržnja svijeta

18'Mrzi li vas svijet, znajte da je mene mrzio prije vas.

19Svijet bi vas volio kad biste pripadali njemu, ali ne pripadate mu jer sam vas ja izabrao iz svijeta. Zato vas svijet mrzi.

20Sjećate li se što sam vam rekao, da nije sluga veći od svojega gospodara? Pa ako su mene progonili, naravno da će i vas progoniti. Ako su slušali mene, slušat će i vas!

21Svijet će vas progoniti zbog mojega imena jer ne poznaju Oca koji me je poslao.

22Da nisam došao i govorio im, oni ne bi bili krivi, ali ovako nemaju isprike za svoj grijeh.

23Tko mene mrzi, mrzi i mojeg Oca.

24Da nisam među njima činio djela koja nitko drugi nije mogao učiniti, ne bi bili krivi. A oni su sve to vidjeli, a ipak su zamrzili i mene i mojeg Oca.

25Time se ispunilo napisano u njihovu zakonu: "Mrzili su me bez razloga.'[a]

26Ali poslat ću vam Savjetnika, Duha Istine, koji dolazi od Oca i svjedočit će o meni.

27I vi ćete svima govoriti o meni jer ste bili sa mnom od početka.
  1. Evanðelje po Ivanu 15:25 Psalam 35:19; Psalam 69:5.

Vaš komentar
Komentari