Biblija Hrvatski

Djela apostolska 9

Savlovo obraćenje

1A Savao, neprestano dišući prijetnjom ubojstva prema Gospodinovim učenicima, ode k velikom svećeniku.

2Zatraži od njega pisma za sinagoge u Damasku da može sve sljedbenike Puta, i muškarce i žene, na koje ondje naiđe, dovesti okovane u Jeruzalem.

3Kad se približio Damasku, odjednom ga obasja svjetlost s neba.

4Padne na zemlju. Začuje nato glas kako mu govori: 'Savle, Savle! Zašto me progoniš?'
5'Tko si ti, Gospodine?' upita Savao.'Ja sam Isus kojega progoniš!' odgovori glas.

6'Ustani i pođi u grad! Ondje će ti se reći što da činiš.'

7Savlovi su suputnici ostali bez riječi. Čuli su glas, ali nikoga nisu vidjeli.

8Savao ustane sa zemlje. Oči su mu bile otvorene, ali ništa nije vidio. Povedu ga zato za ruku i uvedu u Damask.

9Tri dana nije ništa vidio niti je jeo i pio.

10A u Damasku je živio vjernik[a] imenom Ananija. Njemu Gospodin reče u viđenju: 'Ananija!'
'Molim, Gospodine?' odazove se on.

11Gospodin mu reče: 'Idi u Ravnu ulicu, u Judinu kuću, i ondje potraži Savla iz Tarza. Eno ga ondje; moli se.

12U viđenju koje sam mu dao vidio je čovjeka imenom Ananija kako ulazi i polaže na njega ruke da progleda.'

13'Ali, Gospodine,' odgovori Ananija, 'od tolikih sam čuo da je mnogo zla učinio tvojim svetima u Jeruzalemu!

14Ima punomoć od velikog svećenika da okuje u lance sve koji prizivaju tvoje ime.'

15Gospodin mu odgovori: 'Idi i učini što ti kažem. Izabrao sam Savla da ponese moje ime poganima i kraljevima i izraelskome narodu.

16Pokazat ću mu koliko mora pretrpjeti zbog mojega imena.'

17Ananija ode onamo, položi ruke na Savla i reče: 'Brate Savle, Gospodin Isus koji ti se ukazao na putu poslao me je da progledaš i da se napuniš Svetoga Duha.'

18Savlu s očiju odmah spadne nešto poput ljuski te progleda. Ustane zatim i krsti se.

19Onda nešto pojede i okrijepi se.

Savao u Damasku i Jeruzalemu

Savao je nekoliko dana ostao s vjernicima u Damasku.

20Smjesta je po sinagogama počeo propovijedati da je Isus Božji Sin.

21Svi koji su ga slušali bili su zaprepašteni. 'Pa nije li ovo onaj isti koji je u Jeruzalemu istrebljivao Isusove sljedbenike?' pitali su. 'Zar on nije došao ovamo zato da ih uhiti i okovane odvede pred velike svećenike?'

22Savlovo je propovijedanje bivalo sve silnije. Zbunjivao je židove u Damasku dokazujući im da je Isus Mesija.

23Nakon podosta vremena, židovski ga vođe odluče pogubiti,

24ali Savao dozna za njihovu nakanu. Danonoćno su nadzirali gradska vrata ne bi li ga ubili.

25Zato ga vjernici noću spuste preko zidina u košari.

26Kad je Savao stigao u Jeruzalem, pokušao se sastati s vjernicima, ali svi su ga se bojali. Nisu vjerovali da je zaista vjernik.

27Tada ga Barnaba povede k apostolima te im ispriča da je Savao na putu u Damask vidio Gospodina i što mu je Gospodin rekao te kako je u Damasku hrabro propovijedao u Isusovo ime.

28Od tada se s njima slobodno družio po Jeruzalemu i hrabro je propovijedao u Gospodnje ime.

29Raspravljao je s nekim židovima koji su govorili grčki pa ga oni nakane ubiti.

30Kad su vjernici za to čuli, odvedu ga u Cezareju i pošalju doma u Tarz.

31Crkva je u cijeloj Judeji, Galileji i Samariji živjela u miru. Izgrađivala se i napredovala. Vjernici su hodili u strahu Gospodnjemu i u utješeni Svetim Duhom.

Petar iscjeljuje Eneju i Tabitu

32Obilazeći svete posvuda, Petar je došao i k Božjemu narodu u gradu Lidi.

33Ondje upozna nekog čovjeka imenom Eneja, koji je osam godina ležao uzet u postelji.

34Petar mu reče: 'Eneja, ozdravlja te Isus Krist! Ustani i namjesti postelju!' Čovjek smjesta ustane.

35Kad su to vidjeli svi žitelji Lide i Šarona, obrate se Gospodinu.

36U Jopi je živjela i vjernica imenom Tabita (što znači 'košuta'). život joj se sastojao u tomu da čini dobra i milosrdna djela.

37Upravo se tada ona razboli i umre. Pripremili su ju za pokop i položili ju u sobi na katu.

38Ali kad su čuli da je Petar blizu, u Lidi, pošalju k njemu dvojicu i zamole ga: 'Odmah dođi k nama!'

39Petar zato odmah pođe s njima. Čim je stigao povedu ga u sobu na katu. Ondje ga okruže udovice plačući i pokazujući mu ogrtače i drugu odjeću koju im je Košuta izradila dok je bila s njima.

40Ali Petar ih sve pošalje iz sobe. Klekne i pomoli se, a zatim se okrene prema tijelu i reče: 'Tabita, ustani!' Ona otvori oči, pogleda Petra i sjedne.

41On joj pruži ruku i pridigne ju. Zatim pozove udovice i svete pa im pokaže da je oživjela.

42Vijest se pronese cijelim gradom te mnogi povjeruju u Gospodina.

43Petar je neko vrijeme ostao u Jopi, u kući nekoga kožara Šimuna.
  1. Djela apostolska 9:10 U grčkome: učenik. U 9:19 i 9:25, 26, 30 i 36 također.

Vaš komentar
Komentari