Biblija Hrvatski

Djela apostolska 8

1Savao je odobravao Stjepanovo smaknuće.

Progonstvo vjernika

Tog je dana započeo veliki val progona Crkve u Jeruzalemu pa su se svi osim apostola razbježali po Judeji i Samariji.

2Neki pobožni ljudi pokopali su Stjepana i održali veliko žalovanje za njim.

3Savao je pak pustošio Crkvu. Išao je od kuće do kuće te muškarce i žene odvlačio i predavao u tamnicu.

Filip propovijeda u Samariji

4Ali vjernici koji su pobjegli iz Jeruzalema posvuda su išli navješćujući Radosnu vijest o Isusu.

5Filip je, primjerice, otišao u Samariju i ondje ljudima propovijedao o Kristu.

6Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo Filipove riječi slušajući ga i gledajući čudesa koja je činio.

7Izgonio je mnoge nečiste duhove koji su vrišteći izlazili iz opsjednutih. Iscijelio je mnoge uzete i hrome.

8U tomu je gradu tako zavladala velika radost.

9Neki čovjek imenom Šimun već se dugo ondje bavio čarobnjaštvom. Opčaravao je narod i izdavao se za velikog čovjeka.

10Samarijanci su mu se, od najmanjega do najvećega, priklanjali i nazivali ga 'velikim' i 'Božjom silom'.

11Činili su to zato što ih je dugo opčaravao svojim vradžbinama.

12Ali tada su povjerovali Filipu koji je navješćivao Radosnu vijest o Božjemu kraljevstvu i imenu Isusa Krista. Krstili su se muškarci i žene.

13I sam je Šimun povjerovao i krstio se te slijedio Filipa kuda god je išao. Zadivljeno je promatrao čudesa i znamenje koje je Filip činio.

14Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da su u Samariji prihvatili Božju riječ, pošalju onamo Petra i Ivana.

15Oni dođu i pomole se za obraćenike da prime Svetoga Duha.

16Jer Sveti Duh još nije sišao ni na koga od njih. Bili su samo kršteni u ime Gospodina Isusa.

17Polagali su ruke na njih te su primali Svetoga Duha.

18Kad je Šimun vidio da ljudi primaju Svetoga Duha kad apostoli na njih polože ruke, ponudi apostolima novac:

19'Dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi Svetoga Duha!'

20Ali Petar mu odgovori: 'Propao i taj novac i ti skupa s njim! Misliš li da Božji dar možeš kupiti novcem?

21Ti na ovo nemaš pravo jer ti srce nije pravo pred Bogom!

22Obrati se od svoje zloće i moli se Gospodinu pa će ti možda oprostiti nakane zlog srca.

23Vidim da si pun gorčine i okovan grijehom.'

24'Vi se za mene molite Gospodinu da me ne snađe to što ste rekli!' odgovori Šimun.

25Pošto su svjedočili i propovijedali Božju riječ u Samariji, Petar i Ivan vratili su se u Jeruzalem. Putem su se zaustavljali u samarijskim selima navješćujući Radosnu vijest.

Filip i Etiopljanin

26A Filipu reče anđeo Gospodnji: 'Kreni na jug pustom cestom što iz Jeruzalema vodi u Gazu.'

27I Filip pođe. Susretne nekog Etiopljanina, dvorskog rizničara, visokog dostojanstvenika etiopske kraljice, kandake. Vraćao se iz Jeruzalema

28kamo se išao pokloniti Bogu. Sjedio je u kočiji čitajući naglas iz knjige proroka Izaije.

29Sveti Duh reče Filipu: 'Priđi i hodaj uz kočiju!'

30Filip pritrči. Začuje kako čovjek čita Izaiju pa upita: 'Razumijete li to što čitate?'

31'A kako da razumijem ako me tko ne pouči?' odgovori čovjek. Zamoli Filipa da se popne u kočiju i sjedne do njega.

32Čitao je ovaj ulomak:
'Odveli su ga kao ovcu na klanje.
Kao janje nijemo pred onima što ga strižu,
ni usta nije otvorio.
33Ponižen je i lišen pravde.
Tko da opiše njegov naraštaj?
Jer život je njegov uzet sa Zemlje.'[a]

34Dostojanstvenik zatim upita Filipa: 'Reci mi, molim te, govori li to prorok o sebi ili o kome drugome?'

35Filip mu, počevši od toga ulomka, objasni evanđelje i navijesti Isusa.

36Vozeći se tako naiđu na neku vodu, a dostojanstvenik upita: 'Evo vode! Što me priječi da se krstim?'[b]

38Zapovjedi da kočija stane pa obojica siđu do vode. Filip ga ondje krsti.

39Kad su izišli iz vode, Sveti Duh ponese Filipa i dostojanstvenik ga više nije vidio. On radosno nastavi svojim putem,

40a Filip se nađe u gradu Azotu. Kud god je išao, putem je po gradovima propovijedao Radosnu vijest sve dok nije stigao u Cezareju.
  1. Djela apostolska 8:33 Izaija 53:7-8.
  2. Djela apostolska 8:36 Neki rukopisi sadržavaju i 37> stih: 'Možeš se krstiti', odgovori Filip, 'ako vjeruješ svim srcem.' Dostojanstvenik odgovori: 'Vjerujem da je Isus Krist Božji Sin.'

Vaš komentar
Komentari