Biblija Hrvatski

Djela apostolska 4

Petar i Ivan pred Vijećem

1Dok su Petar i Ivan još govorili narodu, priđu im svećenici, zapovjednik hramske straže i neki saduceji.

2Uznemirilo ih je što su, na Isusovu primjeru, navješćivali uskrsnuće od mrtvih.

3Uhite ih zato i, kako je već bila večer, bace u tamnicu do jutra.

4Ali mnogi koji su ih čuli kako propovijedaju Riječ povjerovali su i broj vjernika uvećao se na otprilike pet tisuća, ne brojeći žene i djecu.

5Sutradan se u Jeruzalemu sastanu poglavari, starješine i pismoznanci.

6Bio je ondje veliki svećenik Ana s Kaifom, Ivanom, Aleksandrom i drugima iz velikosvećeničke loze.

7Dozovu pred sebe apostole i upitaju ih: 'Kakvom silom i u čije ime ste to učinili?'

8Petar im, pun Svetoga Duha, reče: 'Narodni poglavari i starješine!

9Odgovaramo li mi to zbog dobroga djela koje smo učinili bolesnu čovjeku? želite li znati kako je iscijeljen?

10Znajte i vi, i cijeli izraelski narod, da taj čovjek stoji pred vama zdrav jer je iscijeljen po imenu Isusa Krista iz Nazareta, kojega ste vi raspeli, ali ga je Bog uskrisio od mrtvih!
11Jer Isus je taj "kamen' koji ste vi "graditelji' odbacili, a koji je "postao ugaonim kamenom'.[a]

12Ni po kome drugome nema spasenja! Nema drugoga imena pod nebom po kojemu se ljudi mogu spasiti.'

13Članove Vijeća zaprepastila je Petrova i Ivanova neustrašivost jer su mogli jasno vidjeti da su neizobraženi i neuki ljudi. Znali su da su bili Isusovi pratitelji,

14ali kako je iscijeljeni čovjek stajao pred njima, nisu im mogli proturječiti.

15Zato narede Petru i Ivanu da iziđu iz vijećnice te počnu raspravljati:

16'Što da radimo s tim ljudima? Ne možemo zanijekati da su učinili čudesni znak - za to znaju svi u Jeruzalemu.

17Ali možda možemo spriječiti da se to još više ne razglasi. Zabranimo im da ikomu opet govore o Isusovu imenu.'

18Pozovu zato apostole i zapovjede im da nipošto ne govore o Isusovu imenu i ne poučavaju o njemu.

19Ali Petar i Ivan im odgovore: 'Zar smatrate da je pred Bogom pravo da slušamo vas, a ne njega?

20Ne možemo a da ne govorimo o onomu što smo čuli i vidjeli.'

21Vijećnici im opet zaprijete ali ih na koncu puste zato što nisu znali kako ih kazniti a da se narod ne pobuni. Jer svi su slavili Boga zbog toga što se dogodilo:

22čudesno je iscijeljen čovjek koji je bio hrom više od četrdeset godina.

Vjernici mole za hrabrost

23Čim su ih oslobodili, Petar i Ivan jave se drugim vjernicima i ispričaju im što su im rekli veliki svećenici i starješine.

24Kad su to čuli, svi podignu glas i jednodušno se pomole Bogu: 'Gospodine, ti si stvorio nebo, zemlju, more i sve u njima.

25Po Svetome Duhu kroz svojega slugu Davida odavno si rekao:
"Zašto se narodi bune?
Zašto puci snuju ispraznosti?
26Zemaljski se kraljevi spremaju na bitku protiv Gospodina i
protiv njegova Mesije.'[b]

27To se dogodilo u ovomu gradu! Herod Antipa i Poncije Pilat urotili su se s izraelskim narodom protiv tvojega svetog Sluge Isusa, tvojega Pomazanika.

28Učinili su ono što si predodredio svojom snagom i voljom.

29Gospodine, čuj njihove prijetnje i daj svojim slugama hrabrosti da navješćuju tvoju Riječ!

30Pruži svoju moćnu ruku da se događaju iscjeljenja, čudesa i znamenje u imenu tvojega svetog Sluge Isusa.'

31Kad su se tako pomolili, potrese se zgrada u kojoj su bili. Svi se napune Svetoga Duha te su smjelo navješćivali Božju riječ.

Vjernici dijele imovinu

32Mnoštvo vjernika bilo je jednoga srca i duše: nitko nije ono što je imao zadržavao za sebe, nego su sve međusobno dijelili.

33A apostoli su s velikom silom svjedočili o uskrsnuću Gospodina Isusa. Velika je milost bila nad njima.

34Nitko od njih nije oskudijevao jer su oni koji su posjedovali zemljišta i kuće prodavali svoju imovinu

35i novac donosili apostolima da njime raspolažu. Oni su ga dijelili svakomu prema potrebama.

36Tako je Josip kojega su apostoli zvali Barnaba (što znači sin utjehe), levit, rodom s Cipra,

37imao njivu. Prodao ju je i donio novac apostolima da njime raspolažu.
  1. Djela apostolska 4:11 Psalam 118:22.
  2. Djela apostolska 4:26 Psalam 2:1-2.

Vaš komentar
Komentari