Biblija Hrvatski

Djela apostolska 17

Pavao propovijeda u Solunu

1Pavao i Sila proputovali su kroz gradove Amfipol i Apoloniju te stigli u Solun, gdje je bila židovska sinagoga.

2Pavao po običaju uđe onamo. Tri je subote zaredom tumačio narodu Pisma.

3Objašnjavao je i dokazivao navodeći proročanstva da je Mesija trebao trpjeti i uskrsnuti od mrtvih. 'Taj je Mesija Isus kojega vam navješćujem

4Neki su povjerovali pa su se pridružili Pavlu i Sili. Obratilo se i mnogo pobožnih Grka te uglednih žena.

5židove zbog toga spopadne zavist pa nagovore neke opake uličare da pobune građane. Oni upadnu u Jasonov dom zahtijevajući da se Pavao i Sila izvedu pred narod.

6Kako ih ondje nisu našli, odvuku Jasona i još neku braću pred gradske poglavare vičući: 'Pavao i Sila uzbunili su sav svijet, a sada i naš grad uznemiruju!

7A Jason ih je primio u svoj dom. Krivi su za izdaju cara jer su odani drugome kralju: Isusu.'

8Uzbune tako svjetinu i poglavare,

9koji od Jasona i ostale braće uzmu jamčevinu pa ih puste.

Pavao i Sila u Bereji

10Te noći braća pošalju Pavla i Silu u Bereju. Kad stignu onamo, odu u židovsku sinagogu.

11Ti su židovi bili plemenitiji od solunskih. Spremno su primili Riječ i dan za danom revno proučavali Sveto pismo da provjere ima li Pavao pravo.

12Zato su mnogi od njih povjerovali, kao i mnogi ugledni Grci i Grkinje.

13Ali neki židovi u Solunu doznali su da Pavao propovijeda Božju riječ u Bereji. Odu onamo i podjare svjetinu.

14Braća smjesta pošalju Pavla na obalu, a Sila i Timotej ostanu ondje.

15Pratitelji odvedu Pavla do Atene te se vrate u Bereju noseći Sili i Timoteju zapovijed da se požure k njemu.

Pavao propovijeda u Ateni

16Dok ih je Pavao čekao u Ateni, silno se uznemiri videći kako je grad prepun idola.

17Raspravljao je u sinagogi sa židovima i s pobožnim ljudima, a i na trgu s ljudima koji bi se svaki dan ondje zatekli.

18Raspravljao je i s nekim epikurejskim i stoičkim filozofima. Kad im je kazao za Isusa i za njegovo uskrsnuće, oni rekoše: 'Što ovaj brblja?' 'Čini se da navješćuje neke tuđe bogove

19Odvedu ga zatim na Areopag i upitaju: 'Kakvo to novo učenje poučavaš?

20Govoriš čudne stvari. željeli bismo čuti više o tomu.'

21Jer ondje ni Atenjani ni tuđinci po cijele dane kao da nisu radili ništa drugo do raspravljali o novostima.

22Pavao zato stane posred Areopaga i reče: 'Atenjani! Vidim da ste vrlo pobožni.

23Prolazeći gradom, promatrao sam vaše brojne žrtvenike. Na jednome od njih pisalo je: Nepoznatome Bogu. želim vam dakle navijestiti tog Boga kojega štujete, ali ga ne poznajete.

24On je stvorio svijet i sve što je na njemu. Gospodar je neba i zemlje i ne prebiva u hramovima koje je načinila ljudska ruka.

25Ne poslužuju ga ljudske ruke. On je taj koji svima daje život, dah i sve što je potrebno.

26Od jednoga je čovjeka stvorio cijeli ljudski rod da živi na cijeloj Zemlji. Odredio je vrijeme i granice njihova prebivanja.

27On želi da svi traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli. Nije daleko ni od koga od nas.

28Jer u njemu živimo, krećemo se i jesmo. Kao što je rekao i jedan od vaših pjesnika: "Njegova smo djeca.'

29Ako je dakle tako, Boga ne smijemo smatrati idolom, likom od zlata, srebra ili kamena, isklesanim ljudskom vještinom i maštom.

30Bog se ne obazire na neznanje u kojemu su ljudi živjeli, nego sada svakomu nudi da se obrati od idola k njemu.

31Jer odredio je dan kad će pravedno suditi svijetu po Čovjeku kojega je za to odredio i pred svima ga potvrdio uskrisivši ga od mrtvih.'

32Kad su čuli kako spominje uskrsnuće od mrtvih, neki se počnu smijati, a drugi rekoše: 'Još ćemo te o tome slušati!'

33Tako Pavao prestane s njima raspravljati.

34Neki su mu se ipak pridružili i povjerovali. Među njima su bili Dionizije Areopagit te neka žena Damara, i drugi.


Vaš komentar
Komentari