Biblija Hrvatski

Djela apostolska 15

Sabor u Jeruzalemu

1Dok su Pavao i Barnaba bili u sirijskoj Antiohiji, dođu neki ljudi iz Judeje te počnu poučavati kršćane: 'Ako se ne obrežete prema starome židovskom običaju kojemu vas je poučio Mojsije, ne možete se spasiti.'

2Pavao i Barnaba suprotstave se te nastane velika prepirka i uvelike se raspravljalo. Na koncu Pavao i Barnaba s nekolicinom tamošnjih vjernika odu u Jeruzalem da o tomu razgovaraju s apostolima i starješinama.

3Crkva ih dakle pošalje na put. Prolazeći kroz Feniciju i Samariju, braći su, na njihovu veliku radost, pripovijedali o obraćenju pogana.

4Kad su stigli u Jeruzalem, Crkva, apostoli i starješine lijepo ih dočekaju. Oni im ispripovijedaju što je sve Bog kroz njih učinio.

5Ali ustanu neki koji su prije obraćenja bili u farizejskoj sljedbi i kažu: 'Treba ih obrezati i zapovjediti im da se drže Mojsijeva zakona!'

6Sastanu se dakle apostoli i starješine da to razmotre.

7Nakon dugačke rasprave Petar ustane i reče im: 'Braćo, vi znate da me je Bog prije mnogo vremena izabrao između vas da propovijedam poganima Radosnu vijest i da oni uzvjeruju.

8Bog koji zna ljudska srca potvrdio je da prihvaća pogane darujući im Svetoga Duha, baš kao što ga je i nama dao.

9Nikakve razlike nije pravio između nas i njih - i njihova je srca očistio vjerom.

10Zašto onda sad iskušavate Boga tovareći na vjernike poganskoga podrijetla jaram koji ni mi ni naši preci nismo mogli nositi?

11Vjerujemo, naprotiv, da se svi spašavamo milošću našega Gospodina Isusa Krista.'

12Nato svi ušute. Slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali o čudesima i znacima koje je Bog kroz njih učinio među poganima.

13Kad su sve ispričali, Jakov reče: 'Braćo, poslušajte me!

14Petar[a] vam je ispričao kako je Bog prvi put pohodio pogane da neke od njih pripoji svojemu narodu.

15A obraćenje pogana u skladu je s proroštvima. U Svetome pismu piše:
16"Poslije ću se vratiti
i obnoviti Davidov srušeni šator.
Podignut ću ga iz ruševina
i obnoviti
17da i ostali ljudi potraže Gospodina -
i pogani koje sam pozvao da budu moji.
Tako govori Gospodin,
18koji je to odavna obznanio.'[b]

19Zato smatram da ne treba dodijavati poganima koji se obrate Bogu,

20nego im reći da ne jedu meso žrtvovano idolima, meso udavljenih životinja i krv te da se suzdržavaju od bluda.

21Jer ti se Mojsijevi zakoni odavna propovijedaju u židovskim sinagogama po svim gradovima svake subote.

Pismo vjernika poganskog podrijetla

22Zatim apostoli i starješine skupa s cijelom Crkvom odluče između sebe izabrati nekolicinu i poslati ih s Pavlom i Barnabom u sirijsku Antiohiju da izvijeste o toj odluci. Izaberu za to crkvene starješine: Judu zvanog Barsaba i Silu.

23Po njima pošalju ovo pismo:
'Ovo je pismo od apostola i starješina, vaše braće iz Jeruzalema. Upućeno je vjernicima poganskoga podrijetla u Antiohiji, Siriji i Ciliciji. Pozdravljamo vas!
24Čujemo da su vas neki ljudi zbunili i uznemirili svojim učenjem. Ali to su učinili bez našega naloga.

25Odlučili smo zato jednodušno izabrati nekolicinu ljudi i poslati ih k vama skupa s ljubljenom braćom Barnabom i Pavlom,

26koji su svoje živote izložili pogibli zbog imena našega Gospodina Isusa Krista.

27Šaljemo vam zato Judu i Silu da vam kažu što smo odlučili.

28Sveti Duh i mi odlučili smo ne nametati vam nikakav nepotreban teret. Trebate se samo

29uzdržavati od mesa žrtvovanoga idolima, mesa udavljenih životinja i krvi te od bluda. Budete li tako činili, bit će dobro. Pozdravljamo vas.'

30Četvorica glasnika pozdrave se dakle s njima i odu u Antiohiju. Ondje sazovu svu Crkvu i predaju im pismo.

31Kad su ga pročitali, svi se ohrabre i razvesele.

32Juda i Sila, i sami proroci, mnogo su govorili braći ohrabrujući ih i utvrđujući njihovu vjeru.

33Ostali su ondje neko vrijeme, a onda se s mirom vratili onima koji su ih poslali.

35A Pavao i Barnaba ostanu u Antiohiji te su s mnogim drugima navješćivali i poučavali riječ Gospodnju.

Pavao i Barnaba kreću svaki svojim putem

36Nakon nekog vremena Pavao predloži Barnabi: 'Vratimo se posjetiti braću u svim gradovima u kojima smo navješćivali Riječ Gospodnju da vidimo kako su novi obraćenici.'

37Barnaba pristane. Htio je povesti i Ivana Marka.

38Ali Pavao nije smatrao da bi bilo dobro povesti sa sobom Ivana Marka, koji ih je u Pamfiliji napustio i nije dovršio započeto djelo.

39Njihovo je neslaganje bilo tako žestoko da su se razdvojili. Barnaba je s Ivanom Markom otplovio na Cipar,

40a Pavao sebi za suputnika izabrao Silu te su ih braća ispratila povjerivši ih milosti Gospodnjoj.

41Proputovali su Siriju i Ciliciju utvrđujući Crkve.
  1. Djela apostolska 15:14 U grčkome: Šimun
  2. Djela apostolska 15:18 Amos 9:11-12; Izaija 45:21.

Vaš komentar
Komentari