Biblija Hrvatski

Djela apostolska 11

Petar objašnjava svoj postupak

1Apostoli i braća u Judeji doznali su da su pogani prihvatili Božju riječ.

2Kad je Petar došao u Jeruzalem, neki su mu židovski vjernici počeli prigovarati:

3'Ušao si u poganski dom! Čak si i jeo s njima!'

4Petar im ispriča kako se to dogodilo:

5'U Jopi sam se molio i u zanosu imao viđenje: nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja kako se s neba spušta do mene.

6Pogledam unutra i vidim svakakve četveronošce, zvijeri i gmazove te ptice nebeske.

7Začujem glas koji mi govori: 'Ustani, Petre! Kolji i jedi!'

8'Nipošto, Gospodine

9'Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!' opet se javi glas.

10To se triput ponovilo, a onda se sve uzdignulo u nebo.

11Upravo tada pojave se pred kućom trojica ljudi iz Cezareje koji su došli po mene.

12Sveti Duh rekao mi je da idem s njima ne oklijevajući. Sa mnom su pošla i ova šestorica braće i ubrzo smo stigli u dom čovjeka koji je poslao po nas.

13Ispripovjedio nam je kako mu se doma ukazao anđeo i rekao mu: "Pošalji ljude u Jopu po Šimuna nazvanoga Petar.

14On će ti reći kako da se spasiš i ti i svi tvoji ukućani.'

15Počeo sam im propovijedati Radosnu vijest, ali tek što sam počeo siđe na njih Sveti Duh, baš kao što je u početku na nas sišao.

16Tada sam se sjetio što nam je rekao Gospodin: "Ivan je krstio vodom, ali vi ćete biti kršteni Svetim Duhom.'

17Kad je već Bog dao tim poganima isti dar kao i nama koji smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da mu se protivim?'

18Kad su to čuli, umire se i počnu slaviti Boga. 'Bog je i poganima dao da se obrate i da imaju vječni život!' govorili su.

Crkva u Antiohiji i Siriji

19Vjernici, koji su se u međuvremenu razbježali zbog nevolje koja ih je snašla zbog Stjepana, došli su do Fenicije, Cipra i sirijske Antiohije. Radosnu vijest propovijedali su samo židovima.

20Ali neki od vjernika koji su u Antiohiju došli s Cipra i Cirene počnu i poganima[a] propovijedati o Gospodinu Isusu.

21Ruka Gospodnja bila je s njima te velik broj pogana povjeruje i obrati se Gospodinu.

22Ta je vijest doprla do Crkve u Jeruzalemu pa oni pošalju Barnabu u Antiohiju.

23Kad je vidio kakvu im je milost Bog ukazao, razveseli se te je ohrabrivao vjernike da ostanu vjerni Gospodinu.

24Barnaba je bio čestit čovjek, pun Svetoga Duha i čvrste vjere. I veliko mnoštvo ljudi obrati se Gospodinu.

25Barnaba zatim ode u Tarz potražiti Savla.

26Pronađe ga i odvede u Antiohiju. Obojica su ondje ostali godinu dana i na crkvenim sastancima poučavali veliko mnoštvo ljudi. Ondje su se vjernici[b] prvi put prozvali kršćanima.

27U to doba dođu u Antiohiju neki proroci iz Jeruzalema.

28Jedan od njih, imenom Agab, pretkaže po Duhu da će u cijelomu Rimskom Carstvu zavladati velika glad. To se i dogodi za Klaudijeve vladavine.

29Vjernici iz Antiohije zato odluče da svatko od njih pošalje pomoć koliku može braći u Judeji.

30Učine tako te pošalju pomoć starješinama po Barnabi i Savlu.
  1. Djela apostolska 11:20 U grčkome: Grcima
  2. Djela apostolska 11:26 U grčkome: učenici.

Vaš komentar
Komentari