Biblija Hrvatski

Djela apostolska 10

Kornelije poziva Petra

1U Cezareji je živio čovjek imenom Kornelije, stotnik takozvane italske čete.

2I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu.

3On oko tri ure popodne[a] u viđenju jasno ugleda kako mu prilazi Božji anđeo. 'Kornelije!' pozove ga anđeo.

4Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. 'Tko si ti, gospodine?' upita anđela.Anđeo odgovori: 'Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik.

5Pošalji zato ljude u Jopu po Šimuna zvanoga Petar.

6On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.'

7Čim je anđeo otišao, Kornelije pošalje dvojicu slugu i pobožnoga, odanog vojnika

8i sve im ispriča te ih pošalje u Jopu.

Petar posjećuje Kornelija

9Sutradan oko podneva,[b] dok su se Kornelijevi ljudi približavali gradu, Petar se popne na krov da se moli.

10Bio je gladan. Dok su mu pripremali jelo, on padne u zanos.

11Vidio je kako se nebo otvara i kako se na zemlju spušta nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja.

12U njemu je bilo svakakvih četveronožnih životinja, gmazova i ptica nebeskih.

13Neki mu glas reče: 'Ustani, Petre! Zakolji i jedi!'

14'Nipošto, Gospodine

15'Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!' opet se javi glas.

16To se viđenje triput ponovi, a platno se zatim uzdigne u nebo.

17Dok se Petar dvoumio što bi to viđenje moglo značiti, dođu Kornelijevi ljudi. Raspitali su se gdje je Šimunova kuća i pojavili se na vratima.

18Upitaju je li ondje u gostima neki Šimun Petar.

19Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: 'Traže te trojica ljudi.

20Ustani i pođi s njima ne dvoumeći se jer sam ih ja poslao.'

21Petar siđe k njima i reče: 'Evo me. Ja sam taj kojega tražite. Zašto ste došli?'

22'Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova

23Petar ih tada pozove da uđu i ugosti ih. Sutradan ustane i pođe s njima. Pratila su ga još neka braća iz Jope.

24Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje.

25Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se.

26'Ustani! I ja sam samo čovjek!' reče mu Petar

27te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.

28Petar im reče: 'Znate da Zakon židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim.

29Zato sam bez pogovora došao kad ste me pozvali. Sada mi dakle recite zašto ste me zvali.'

30Kornelije odgovori: 'Prije četiri dana molio sam se u svojem domu baš u ovo doba, u tri ure poslije podne. Odjednom se preda mnom pojavi neki čovjek u sjajnoj odjeći

31i reče mi: "Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare!

32Pošalji ljude u Jopu da dovedu Šimuna Petra. Gost je u domu kožara Šimuna koji živi pokraj morske obale.'

33Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!'

Pogani slušaju Radosnu vijest

34Petar reče: 'Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran.

35U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine što je pravedno.

36Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih.

37Znate što se događalo po svoj Judeji. Sve je to započelo u Galileji, otkad je Ivan propovijedao krštenje.

38Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.

39Mi apostoli svjedoci smo svega što je činio u Izraelu i u Jeruzalemu. Smaknuli su ga i raspeli,

40ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže -

41ne svemu narodu nego nama koje je još prije izabrao da budemo njegovim svjedocima. Jeli smo i pili s njim pošto je uskrsnuo od mrtvih.

42Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima.

43On je taj o kojemu su svjedočili proroci kad su rekli da svatko tko u njega vjeruje u njegovu imenu prima oproštenje grijeha.'

Pogani primaju Svetoga Duha

44Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali.

45židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane

46jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga.Petar tada reče:

47'Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?'

48Zapovjedi zato da se krste u ime Isusa Krista. Zamole ga zatim da pri Korneliju ostane još nekoliko dana.
  1. Djela apostolska 10:3 U grčkome: oko devete ure dana
  2. Djela apostolska 10:9 U grčkome: oko šeste ure.

Vaš komentar
Komentari