Biblija Hrvatski

Poslanica Galaæanima 5

Sloboda u Kristu

1Za tu nas je slobodu Krist oslobodio. Ustrajte u njoj i ne dopustite da vas opet upregnu u jaram ropstva Zakonu.

2Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist.

3Ponovit ću: pokušavate li steći Božju naklonost obrezanjem, morate se držati svih odredbi Mojsijeva zakona.

4Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti.

5Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista.

6Jer kad smo u Kristu Isusu, nije nimalo važno jesmo li obrezani ili nismo. Važna je vjera koja se očituje djelima u ljubavi.

7Dobro ste započeli trku. Tko vas je omeo i spriječio da i dalje slijedite istinu?

8Bog sigurno nije jer vas je upravo on i pozvao na slobodu.

9Dovoljno je malo zla da sve pokvari, kao što malo kvasca ukvasi sve tijesto.

10Pouzdajem se u Gospodina da ćete opet misliti kao i ja. A tko vas zbunjuje, ma tko to bio, bit će za to kažnjen.

11Neki govore da čak i ja propovijedam kako su obrezanje i Zakon nužni za spasenje. Da to doista propovijedam, židovi me više ne bi progonili jer ih takva poruka, koja nije o križu, ne bi sablažnjavala.

12Da barem ti učitelji koji vas uznemiruju zahtjevom da se obrežete sami sebe uškope!

13Jer vi ste, draga braćo, pozvani živjeti u slobodi - ali ne da bi vam ona služila kao izlika za zadovoljavanje vlastite grešne naravi, već u slobodi da jedni drugima u ljubavi služite.

14Jer sav se Zakon može sažeti u jednu jedinu zapovijed: 'Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!'[a]

15Ali ako se međusobno grizete i izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite!

život u sili svetoga Duha

16želim, naime, reći: živite novim životom u Svetome Duhu pa nećete ugađati požudama stare, grešne naravi!

17Stara, grešna narav želi činiti zlo, što se protivi Svetome Duhu. A želje Svetoga Duha protive se našoj grešnoj naravi. To je dvoje neprestano u sukobu pa ne možete neometano činiti što biste htjeli.

18Kad vas vodi Sveti Duh, niste više podložni Zakonu.

19Očito je kakvim djelima vodi stara, grešna narav tijela: bludnosti, nečistoći, razvratu,

20idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima i strančarenju,

21zavisti, pijankama, razuzdanim zabavama i sličnima. Još jednom ću vam ponoviti: koji tako čine, neće baštiniti Božjega kraljevstva.

22Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost,

23krotkost i uzdržljivost. To se ne protivi Zakonu.

24Tko pripada Kristu, raspeo je strasti i požude svoje grešne, tjelesne naravi.

25Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo!

26Ne budimo umišljeni, ne izazivajmo jedni druge i ne budimo zavidni!
  1. Poslanica Galaæanima 5:14 Levitski zakonik 19:18.

Vaš komentar
Komentari