Biblija Hrvatski

Poslanica Galaæanima 4

1Recimo to ovako: dok je nasljednik još dijete, ni po čemu mu nije drukčije nego robu iako sve posjeduje.

2Mora se podrediti skrbnicima i upraviteljima dobara sve do punoljetnosti koju je odredio njegov otac.

3Tako smo i mi, prije Kristova dolaska još malodobni, robovali prirodnim silama ovoga svijeta.

4Ali kad je došlo pravo vrijeme, Bog je poslao svojega Sina rođenoga od žene i pod Zakonom

5da otkupi nas koji smo bili robovi Zakonu i da nas posini.

6I zato što ste Božja djeca, Bog je u vaša srca poslao Duh svojega Sina, koji vapi: 'Abba! Oče!'

7Sada više nismo robovi, nego pravi Božji sinovi i njegovi baštinici.

Pavlova zabrinutost za Galaćane

8Dok još niste poznavali pravoga Boga, služili ste takozvanim bogovima koji po svojoj naravi i nisu bili bogovi.

9Ali sada poznajete Boga (ili bih zapravo trebao reći, Bog poznaje vas). Zašto se onda želite vratiti na staro i postati robovi nemoćnim i bijednim prirodnim silama?

10Brižno se trudite steći Božju naklonost pazeći na određene dane, mjesece, vremena i godine.

11Bojim se za vas! Bojim se da je sav moj trud oko vas možda bio uzaludan.

12Braćo moja, molim vas da živite, poput mene, slobodni od tih stvari - jer i ja sam, poput vas pogana, postao slobodnim od Zakona.Ničim me niste pozlijedili

13kad sam vam prvi put navijestio Radosnu vijest Isusa Krista, premda sam bio bolestan.

14Iako vam je moje jadno tjelesno stanje bilo velika kušnja, niste me prezreli niti odbacili. Primili ste me, naprotiv, kao anđela s neba, kao Isusa Krista.

15Kamo je nestalo ondašnje blaženo zajedništvo s vama? Tada ste mi bili spremni dati sve - čak i vlastite oči da ste mogli.

16Jesam li vam sada postao neprijateljem propovijedajući vam istinu?

17Ti lažni učitelji, koji se toliko trude da steknu vašu naklonost, ne čine to za vaše dobro. žele vas odvratiti od mene da biste svoju gorljivost stavili u njihovu službu.

18Dobro je biti gorljiv ako se trudite oko dobrog cilja, pogotovo onda kada ja nisam s vama.

19Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.

20Tako bih želio sada biti s vama, da vam mogu blaže govoriti. Ali na ovakvu udaljenost ne znam kako to drukčije reći.

Dva Abrahamova sina

21Recite mi vi, koji želite živjeti pod Zakonom: Zar ne razumijete što on zapravo kaže?

22U Svetome pismu stoji da je Abraham imao dvojicu sinova, jednoga s ropkinjom, a drugoga sa slobodnom ženom.[a]

23Ropkinjin je sin rođen po tijelu - kao plod ljudskoga pokušaja da se ostvari Božje obećanje, ali sin slobodne žene rođen je po obećanju - kao Božje ispunjenje tog obećanja.

24Te su dvije žene slikovit prikaz dvaju Božjih saveza. Ropkinja Hagara predstavlja goru Sinaj, gdje su ljudi prvi put postali robovima Zakona.

25Sadašnji je Jeruzalem upravo poput gore Sinaja u Arabiji jer robuje skupa sa svojom djecom.

26Ali Sara, slobodna žena, predstavlja nebeski Jeruzalem. Ona je naša prava majka.

27Na to je mislio Izaija kad je prorokovao:
'Raduj se, nerotkinjo, koja nisi rađala!
Pocikni glasno i radosno, ti koja ne znaš za trudove.
Jer nerotkinja sada ima više djece nego udana!'[b]

28I vi ste, draga braćo i sestre, djeca obećanja poput Izaka.

29Nas koji smo rođeni od Svetoga Duha progone oni koji žele da izvršavamo Zakon, baš kao što je Izaka, sina obećanja, progonio ropkinjin sin Išmael.

30Ali što o tome kaže Sveto pismo? 'Otjeraj tu ropkinju i njezina sina jer ropkinjin sin ne smije biti baštinikom skupa sa sinom slobodne žene.'[c]

31Mi, braćo moja, nismo ropkinjina djeca koja bi se morala držati Zakona. Djeca smo slobodne žene i Bog nas je prihvatio zbog naše vjere.




  1. Poslanica Galaæanima 4:22 Vidjeti: Postanak 16:15; 21:2-3.
  2. Poslanica Galaæanima 4:27 Izaija 54:1.
  3. Poslanica Galaæanima 4:30 Postanak 21:10.

Vaš komentar




Komentari