Biblija Hrvatski

Poslanica Efežanima 2

Oživljeni s Kristom

1I vi ste nekoć bili mrtvi, zauvijek osuđeni zbog svojih prijestupa i grijeha.

2živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ.

3Svi smo mi tako živjeli, udovoljavajući požudama tijela i prohtjevima svoje zle naravi. Po svojoj smo naravi bili predodređeni[a] za Božji gnjev kao i ostali.

4Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama

5iako smo bili mrtvi zbog svojih grijeha, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni!

6Podignuo nas je od mrtvih i posjeo nas s Kristom u nebu zato što smo njegovi,

7da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.

8Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga.

9Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti.

10Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.

Jedinstvo i mir u Kristu

11Ne zaboravite da ste vi pogani rođenjem bili izopćenici. židovi, ponosni na svoje obrezanje - iako im je ono mijenjalo samo tijela, ali ne i srca - nazivali su vas 'neobrezanima'.

12Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade.

13Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu - po Kristovoj krvi.

14Jer sam je Krist sklopio mir između židova i pogana učinivši nas sve jednim narodom. Srušio je zid neprijateljstva koji nas je dijelio.

15Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od židova i pogana jednoga, novog čovjeka.

16U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo.

17Došao je 'navijestiti mir' vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama židovima koji smo mu bili blizu.

18Sada svi mi, i židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Gospodnji Hram

19Vi pogani sada više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani svetih i Božji ukućani.

20Božja ste građevina nazidana na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist.

21U njemu je cijela građevina čvrsto povezana i raste u sveti Hram u Gospodinu.

22U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.
  1. Poslanica Efežanima 2:3 U grčkome: djeca gnjeva.

Vaš komentar
Komentari