Biblija Hrvatski

Otkrivenje 8

Jaganjac razlama sedmi pečat

1Kad je Jaganjac razlomio sedmi pečat, u nebu nastane muk otprilike pola ure.

2Ugledam zatim kako su sedam anđela koji stoje pred Bogom dobili sedam trubalja.

3Još jedan anđeo, sa zlatnom kadionicom, stane pred žrtvenik. Dobio je mnogo kada da ga s molitvama Božjega naroda prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

4Kadni dim pomiješan s molitvama svetih vine se s oltara, kamo ih je anđeo izlio, pred Boga.

5Anđeo zatim napuni kadionicu vatrom sa žrtvenika i prospe ju na zemlju. Razlegnu se gromovi i grmljavina, bljesnu munje i nastane potres.

Prve četiri trublje

6Sedam anđela sa sedam trublja priprave se da zatrube.

7Prvi zatrubi. Na zemlju se prospu tuča i oganj pomiješani s krvlju. Izgori trećina zemlje, trećina stabala i sva zelena trava.

8Zatrubi i drugi anđeo. Nešto poput velike ognjene gore padne u more. Trećina se voda u moru pretvori u krv.

9Trećina svih živih stvorenja u moru ugine i trećina lađa propadne.

10Zatrubi treći anđeo. Golema ognjena zvijezda padne s neba poput goruće zublje. Padne na trećinu rijeka i izvora.

11Zvijezda se zove Pelin. Od nje se trećina voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi umre od gorke vode.

12Zatrubi četvrti anđeo. Trećina Sunca, trećina Mjeseca i trećina zvijezda udareni su tako da se pomrače za trećinu. I dan i noć izgube trećinu svojega sjaja.

13Pogledam gore i začujem orla kako leteći zrakom glasno viče: 'Teško, teško, teško stanovnicima Zemlje kad zatrube posljednja trojica anđela!'


Vaš komentar
Komentari