Biblija Hrvatski

Otkrivenje 7

Bog će sačuvati svoj narod

1Ugledam zatim četiri anđela kako stoje na četirima krajevima zemlje zadržavajući četiri vjetra da ne zapušu ni zemljom, ni morem, ni kojim drvetom.

2Ugledam zatim još jednog anđela kako dolazi s istoka noseći pečat živoga Boga. On glasno dovikne četvorici anđela koji su dobili vlast da naude zemlji i moru:

3'Čekajte! Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne stavimo pečat na čelo slugama našega Boga!'

4Čuo sam koliko ih je opečaćeno: sto četrdeset četiri tisuće iz svih dvanaest izraelskih plemena:

5iz Judina plemena dvanaest tisuća,iz Rubenova plemena dvanaest tisuća,iz Gadova plemena dvanaest tisuća,

6iz Ašerova plemena dvanaest tisuća,iz Naftalijeva plemena dvanaest tisuća,iz Manašeova plemena dvanaest tisuća,

7iz Šimunova plemena dvanaest tisuća,iz Levijeva plemena dvanaest tisuća,iz Jisakarova plemena dvanaest tisuća,

8iz Zebulonova plemena dvanaest tisuća,iz Josipova plemena dvanaest tisućai iz Benjaminova dvanaest tisuća.

Slavljenje golemog mnoštva

9Ugledam zatim veliko, neizbrojivo mnoštvo iz svakoga naroda i plemena, puka i jezika, kako stoji ispred prijestolja i ispred Jaganjca u bijelim haljinama, s palmama u rukama.

10Glasno viču: 'Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjca!'

11Svi anđeli koji su stajali oko prijestolja, starješina i četiriju bića padnu ničice pred prijestoljem, licem prema zemlji,

12te se poklone Bogu govoreći:
'Amen! Blagoslov i slava,
i mudrost,
i hvala i čast,
i moć i sila
pripadaju našemu Bogu
u vijeke vjekova. Amen.'

13Jedan od starješina me upita: 'Znaš li tko su ti odjeveni u bijele haljine i odakle dolaze?'

14'Ne znam, gospodine

15Zato stoje pred Božjim prijestoljem i danonoćno mu služe u hramu. Onaj koji sjedi na prijestolju živjet će s njima i zakriliti ih.

16Nikad više neće biti gladni ni žedni, neće ih više moriti sunce ni žega.

17Jer Jaganjac koji stoji ispred prijestolja bit će im Pastir. Vodit će ih na izvore vode života. Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.


Vaš komentar
Komentari