Biblija Hrvatski

Otkrivenje 5

Jaganjac otvara svitak

1U desnici Onoga na prijestolju ugledam svitak ispisan s obiju strana i zapečaćen sa sedam pečata.

2Ugledam zatim snažnog anđela kako glasno viče: 'Tko je dostojan razlomiti pečate i otvoriti svitak?'

3Ali nitko u nebu, ni na zemlji, ni ispod zemlje nije mogao otvoriti svitak i pogledati u njega.

4Gorko sam zaplakao jer nije bilo nikoga dostojnoga da otvori knjigu i pročita što u njoj piše.

5Ali jedan od četvorice starješina mi reče: 'Ne plači! Pobijedio je, evo, Lav iz Judina plemena, nasljednik Davidova prijestolja.[a] On je dostojan otvoriti svitak i razlomiti sedam pečata.'

6Ugledam zatim zaklanog Jaganjca kako stoji između prijestolja i četiriju bića te između starješina. Imao je sedam rogova i sedam očiju koje su sedam Božjih duhova poslanih po svoj zemlji.

7Jaganjac pristupi pa iz desnice Onoga na prijestolju uzme svitak.

8Kad to učini, četiri bića i dvadeset četvorica starješina padnu ničice pred njega. Svaki je imao citru i zlatne posude pune kada - molitve Božjega naroda!

9Zapjevaju mu novu pjesmu:
'Dostojan si uzeti svitak
i razlomiti pečate
jer si bio zaklan
i svojom si krvlju za Boga otkupio
iz svakoga plemena, jezika i naroda.
10Učinio si ih kraljevstvom i svećenstvom
našega Boga.
Oni će kraljevati na zemlji.'

11Pogledam opet i začujem glas anđela oko prijestolja, bića i starješina. Bilo ih je tisuće milijuna.

12Jakim glasom pjevali su:
'Dostojan je zaklani Jaganjac
primiti moć i bogatstvo,
mudrost i snagu,
čast i slavu i blagoslov!'

13Začujem tada kako sve stvorenje na nebu, na zemlji i pod zemljom te u moru govori:
'Blagoslov, čast i slava pripadaju
Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu, u vijeke vjekova.

14Četiri bića ponavljala su: 'Amen!' A starješine padnu ničice i poklone mu se.
  1. Otkrivenje 5:5 U grčkome: korijen Davidov.

Vaš komentar
Komentari