Biblija Hrvatski

Otkrivenje 21

Novi Jeruzalem

1Ugledam zatim novo nebo i novu Zemlju jer su staro nebo i Zemlja iščeznuli. Ni mora više nema.

2I vidim Sveti grad, novi Jeruzalem, kako silazi s neba, od Boga, poput zaručnice urešene za muža.

3Začujem glasan povik s prijestolja: 'Evo, Bog stanuje sa svojim narodom! Prebivat će s njima. Oni će biti njegov narod, a on će biti njihov Bog.

4Otrt će svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti, neće biti žalosti, ni plača, ni boli. Jer sve prijašnje je uminulo.'

5Onaj koji sjedi na prijestolju reče: 'Gle, činim sve novo!' Zatim meni reče: 'Zapiši ove riječi - vjerodostojne su i istinite!'

6I još reče: 'Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. žednima ću dati da se besplatno napiju s izvora vode života.

7Svi će pobjednici baštiniti te blagoslove. Ja ću im biti Bog, a oni meni djeca.

8Ali sve kukavice, nevjernici i pokvarenjaci, svi ubojice i bludnici i vračari te idolopoklonici i svi lažljivci - završit će u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.

9Zatim mi priđe jedan od sedmorice anđela sa sedam posuda punih konačnih zala i reče: 'Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Jaganjčevu ženu!'

10I u duhu[a] me ponese na veliku, visoku goru i pokaže mi sveti grad Jeruzalem kako silazi s neba od Boga.

11Sav je blistao Božjom slavom poput dragoga kamena, poput kristalnoga jaspisa.

12Zidine su mu bile široke i visoke, s dvanaest vrata koja je čuvalo dvanaest anđela. A na svakim je vratima pisalo ime jednoga od izraelskih plemena.

13Sa svake strane - s istoka, sjevera, juga i zapada - bila su troja vrata.

14Gradske zidine imale su dvanaest temelja na kojima su pisala imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola.

15Anđeo je imao štap za mjerenje nalik zlatnoj trski da izmjeri grad, njegova vrata i zidine.

16Grad se sterao u obliku kvadrata - duljina mu je bila jednaka širini. Anđeo trskom izmjeri grad: i duljina, i širina, i visina bile su jednake: 2 220 kilometara.[b]

17Izmjeri zatim gradske zidine. Bile su široke 65 metara.[c] po ljudskoj mjeri kojom je anđeo mjerio.

18Zidine su bile od jaspisa, a sam grad od zlata čistoga poput stakla.

19Gradske su zidine izgrađene na temeljima od različitoga dragog kamenja: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda,

20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, a dvanaesti od ametista.

21Dvanaest vrata načinjeno je od dvanaest bisera - svaka od jednoga jedinog bisera. A glavna je ulica od čistoga zlata prozirnoga poput stakla.

22U gradu nisam vidio hram. Njegov je hram Svemogući Gospodin Bog - i Jaganjac.

23Tomu gradu ne trebaju ni Sunce ni Mjesec jer ga obasjava Božja slava, a Jaganjac mu je svjetlo.

24Narodi će hoditi u njegovoj svjetlosti, a vladari ovoga svijeta donosit će u njega svoju slavu.

25Gradska vrata ne zatvaraju se na svršetku dana jer noći nema.

26U njega će se unijeti slava i čast naroda.

27Ali neće ući ništa nečisto i nitko tko čini gadosti i govori laži, nego samo oni kojih su imena zapisana u Jaganjčevoj Knjizi života.
  1. Otkrivenje 21:10 Ili: u Duhu.
  2. Otkrivenje 21:16 dvanaest tisuća stadija
  3. Otkrivenje 21:17 sto četrdeset četiri lakta

Vaš komentar
Komentari